Studenti

V naší společnosti Kuponovník.cz věříme, že vzdělání hodnota, která je velmi cenná. Také víme, že studium na střední nebo vysoké škole dokáže být finančně velmi náročné. Knihy, skripta, poplatky, ubytování a samozřejmě i zábava :-)

Proto jsme se rozhodli, že každé pololetí (semestr) poskytneme třem studentům jednorázové stipendium ve výši 200 €, 100 € a 50 €. Základní podmínkou je, že student musí aktuálně navštěvovat některou střední nebo vysokou školu v České republice a zároveň musí napsat a zaslat esej. Téma pro první pololetí (semestr) je „Trendy online nakupování v roce 2017“.

Podmínky:
- délka eseje musí být alespoň 500 slov, musí být sepsána ve word formátu;
- esej je nutno zaslat na email: info@kuponovnik.sk a do předmětu zprávy uvést „Stipendium“.
- v emailu je dále nutno uvést: celé jméno, adresu, telefonní číslo a link na facebookový profil (údaje jsou nutné pro ověření identity a skutečnosti, že účastník soutěže je opravdu studentem);
- esej je nutno zaslat do 15. 4. 2017

Hodnotíme:
- originalitu;
- obsáhnutí tématu;
- použité argumenty;
- gramatiku a styl.

Nejlepší 3 eseje zveřejníme na blogu. Výherce budeme kontaktovat do 20. 4. 2017.

„Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím.“

Update 22. 4. 2017: I přes propagaci na vícero facebookových stránkách českých škol jsme obdrželi jen jednu esej. Proto jsme se rozhodli, že autora odměníme sumou 50 €. Gratulujeme.

Jaroslav Kopřiva - 50 €