5 způsobů, jak maximalizovat produktivitu při práci z domova

home PC

Pro velkou část světa se práce z domova stala novou normou, která jistě v určité podobě setrvá i po skončení pandemie. Vzhledem k tomu, že se dny zaplňují rychlými zprávami, nekonečnými e-maily a neustálým rozptylováním, je pro mnohé z nás náročné zůstat produktivní a dokončit práci, což časem vede k vyhoření, únavě a ztrátě motivace. O to více při home office. Produktivita při práci z domova prostě není snadná, což vědí i lidé publikující na stránkách Lifehack.org. Maximalizaci produktivity při práci z domova proto věnovali nejeden článek.

I zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, jakou daň má práce z domova na jejich vedoucí týmy a zaměstnance. Přesto jen velmi málo společností disponuje vhodnými zdroji pro vzdělávání a aktualizaci dovedností i znalostí svých zaměstnanců v oblasti způsobů práce z domova, což je důvodem, proč se mnozí z nich nadále potýkají s křehkým vyvažováním toho, aby jejich pracovní život nezasahoval do života osobního.

Odhaduje se, že společnosti, které jsou schopny umožnit svým zaměstnancům pracovat na dálku, ušetří ročně 11 000 USD na jednoho zaměstnance pracujícího na dálku na poloviční úvazek, přičemž zaměstnanci, kteří se rozhodnou pracovat na dálku, ušetří dalších 2 500 až 4 000 USD ročně. Ale cena za práci z domu může být obrovská.

Jak tedy připravit své zaměstnance na práci z domova? Přesněji řečeno, jaké faktory a pohnutky určují produktivitu vedoucích pracovníků firem a zaměstnanců při práci od počítače u stolu v jejich obýváku?

Odpovědi na tyto otázky se skrývají v mozku. Kladnými se mohou stát prostřednictvím vytvoření každodenních návyků pro úspěch. Které to jsou? Ty samé, co budují zdravý životní styl. Opravdu. I práce z domu totiž vyžaduje tělesně a duševně zdravé zaměstnance!

Spánek

1. Vyspěte se na cestu k úspěchu

Spánek je superschopnost, kterou máme všichni od přírody, přesto až třetina současné populace uvádí, že má trvale problémy s tím, aby každou noc spala doporučovaných minimálně 7 hodin. Ano, spánek je nezbytný pro to, aby se mozek a tělo zotavily, ale je také životně důležitý pro zpracování vzpomínek a informací.

Pokud chcete při práci z domova skutečně zvládnout více úkolů, upřednostněte spánek tím, že budete chodit spát a vstávat každou noc ve stejnou dobu. Spěte, jako by na tom závisela produktivita vaší práce z domova, protože tomu tak je. Jak se lépe vyspat? Najdete v našem článku Jak si zajistit lepší spánek a vstávat připraveni na produktivní den.

Skvělým způsobem, jak dopřát mozku a tělu krátký odpočinek, může být také zdřímnutí uprostřed odpoledne, pokud je spánek kratší než 20 minut. To je hranice, kdy mozek může upadnout do hlubšího spánku, o což odpoledne ale nestojíte. Odpočinek delší než 20 minut může způsobit, že se budete probouzet s pocitem mrzutosti, únavy a vyčerpání, protože se probudíte uprostřed spánkového cyklu.

2. Cvičením si vybudujete fyzickou a psychickou odolnost

Fyzické cvičení je jedním z nejsilnějších motorů našeho mozku a nervového systému. Existuje důvod, proč se děti už i v bříšku pohybují: Je známo, že pohyb je významnou hnací silou vývoje a zrání našeho nervového systému. Fyzická aktivita je základním předpokladem pro správný vývoj mozku a pro učení.

Většina lidí přisuzuje fyzickému cvičení hubnutí, budování svalové hmoty a udržování zdravého BMI. Ale to není vše. Cvičení má také významný přínos pro naše duševní a emocionální zdraví. Aerobní cvičení, jako je běh, plavání, jízda na kole a chůze, může dokonce snížit úzkost a depresi, zabránit vyhoření.

Pohyb je také zásadním faktorem pro zvýšení naší schopnosti učit se novým úkolům a soustředit se, protože ovlivňuje produkci specifického proteinu, neurotrofického faktoru odvozeného od mozku (BDNF), který je zodpovědný za optimalizaci neuroplasticity, učení sea paměti.

Prakticky už je prokázáno i zvýšení produktivity na pracovišti a snížení absencí prostřednictvím zdravotních iniciativ na pracovišti a vzdělávacích programů zaměřených na fyzické cvičení. Takže: pokud chcete být skutečně vysoce výkonným vedoucím pracovníkem nebo i běžným zaměstnancem a posunout svou kariéru kupředu díky produktivitě práce z domova, vědomě se rozhodněte pro pohyb svého těla.

Cvičení jógy

3. Používejte jídlo jako palivo pro své tělo a mozek, ne jako prostředek pro mírnění stresu či zlepšení nálady

Thomas Edison předběhl svou dobu již v roce 1903, když prohlásil: "Lékař budoucnosti nebude podávat žádné léky, ale bude se zajímat o péči o lidský organismus, o stravu a o příčiny a prevenci nemocí." Už tehdy věděl, že výživa je základem zdraví. Poskytuje nám suroviny, které nám pomáhají udržovat náš mozek a tělo, které se neustále přestavují a opravují v důsledku zátěže, kterou na sebe během života vyvíjíme.

Výběr potravin může významně ovlivnit to, jak se cítíme, a slouží jako primární zdroj paliva. Jídlo není jen potravou pro naše tělo, ale také pro bakterie, které žijí uvnitř našeho těla. Tyto prospěšné bakterie tvoří s naším tělem symbiotický vztah, což znamená, že obě strany mají ze své existence vzájemný prospěch.

Bakterie hrají velkou roli v regulaci základních zánětlivých procesů a hrají též velkou roli v regulaci našeho imunitního systému, protože téměř 70 % našeho imunitního systému se nachází právě ve střevech. Profil našich střevních bakterií však hraje zásadní roli i při produkci neurotransmiterů – hormonů, které nám zprostředkovávají nejen pocity dobré, ale například i úzkost a strach.

Jídlo nevnímejte jen kvůli jeho chuti a struktuře. Může hrát klíčovou roli ve vašem celkovém zdraví a pohodě, má schopnost zvyšovat hladinu energie a produktivitu práce z domova po celý den. Skuteční lídři tyto zásady chápou a udělají vše, co je nezbytné, aby se posunuli na vyšší úroveň.

4. Využívejte techniky řízení času

Časovače a budíky si nastavujeme na vaření, vstávání a cvičení, ale málokdy se rozhodneme nastavit si časovač na práci. Proč tomu tak je? Většinu z vás, kteří čtete tento článek, to možná nikdy nenapadlo, ale používání časovače k určování priorit při práci je v pracovním světě známo již mnoho let. Technika je to vyzkoušená a vysoce efektivní.

Technika Pomodoro byla vynalezena v 90. letech 20. století s cílem maximalizovat produktivitu pomocí časově posloupných úseků soustředěné práce. Cirillo vytvořil tuto techniku, aby rozsáhlé projekty a časově náročné úkoly rozdělil na menší 25minutové úseky únosné práce e zásadní podmínkou: kratší časové úseky jsou určeny k tomu, aby se používaly výhradně k danému úkolu a k ničemu jinému.

Tento rozdíl se na první dojem nemusí zdát nijak převratný. Přesto se jedná o významný faktor pro produktivitu práce z domova, když vezmeme v úvahu důkazy, že průměrný pracující člověk je od své práce vyrušen každé 3 minuty a 5 sekund, přičemž při používání elektronického zařízení, jako je počítač nebo telefon, se intervaly přerušení snižují dokonce na 2 minuty a 11 sekund!

Pouhým používáním techniky Pomodoro může pracovník na dálku výrazně zvýšit svou produktivitu tím, že eliminuje všechny vnější faktory, které ho mohou odvádět od práce – ano, včetně mobilu a jeho notifikací – což se týká i notifikací na samotném PC.

Přesýpací hodiny

Je třeba poznamenat, že tato nechtěná rozptýlení nejsou jen pouhým plýtváním časem. Plýtvají totiž i drahocennou mozkovou kapacitou a energetickými zdroji. Mozek spotřebovává téměř 20 % energetických zásob těla na výrobu elektrických informací mezi neurony a na udržování integrity různých nervových struktur. Nadměrné přepínání mezi úkoly (tedy vyrušování) vyčerpává kýžené zdroje mozku, což způsobuje rychlejší míru vyhoření, únavy, snížení sebekontroly a změnu kognitivních procesů. O poklesu produktivity ani nemluvě.

Váš čas je cenný, proto jím neplýtvejte na věci, které z dlouhodobého hlediska nebudou mít význam.

5. Nastavte si plán tak, abyste byli úspěšní

Jak často si plánujete stříhání vlasů? A co výměna oleje? Tyto otázky se mohou zdát triviální, ale upozorňují na důležitou věc: Plánování je důsledný způsob, jak zajistit, aby se vše stihlo. Práce z domova poskytuje mnoho luxusních možností, které v kanceláři nenajdete, včetně domácích prací nebo zábavy.

Proto pokud pracujete na dálku, může být stanovení rozvrhu, kdy a jak chcete pracovat, kdy se naopak věnovat dětem, domácnosti či sobě, jedním z nejdůležitějších faktorů usnadňujících vaši produktivitu během dne. Proč? Protože je snadné spadnout do pasti, kdy pracujete celý den, kontrolujete e-mail až do večerních hodin a nikdy se z pracovního dne skutečně neodhlásíte. Nebo naopak – jste sice zahlášeni v systémech zaměstnavatele, ale ve skutečnosti se víc věnujete úplně jiným věcem než práci. Produktivita pak padá k nule a úkoly stále tlačíte před sebou.

Stanovení rozvrhu je tedy nezbytnou součástí maximální produktivity, protože usnadňuje pracovníkům na dálku dodržovat stanovenou strukturu, což může být v současné době, kdy pracují z domova a dělají si přestávku, kdykoli se jim zachce, obtížné. Někdy je těžké sladit jejich rytmy, když každý z nich preferuje práci v jinou denní dobu.

I vy, pokud musíte být se všemi ze skupiny v online kontaktu, musíte stanovit, od kdy do kdy u PC budete. Je totiž také nezbytné, abyste si mohli od práce odpočinout a trávit čas se svými blízkými a užívat si osobní čas.

Plánování

Podtrženo a sečteno

Aby byla práce na dálku úspěšná, bude k jejímu uskutečnění zapotřebí silného individuálního a týmového vedení, ale též pracovníků schopných osobního plánování a respektujících zásady zdravého životního stylu, který vede nejen k samotnému zdraví, ale též k vyšší efektivitě.

Zavedení výše zmíněných jednoduchých kroků by mělo být bez námahy a dlouhodobě udržitelné, ale nestane se tak jen tak přes noc. Přísloví "vytvoření nového návyku trvá 21 dní" je zastaralé, nový výzkum poukazuje na to, že ve skutečnosti trvá vytvoření nového návyku v průměru 66 dní, u některých jedinců i mnohem déle. To se týká jak běžných zaměstnanců, tak i jejich vedoucích pracovníků.

Zdroj: Lifehack.org.

Často kladené dotazy

Jaké faktory a pohnutky určují produktivitu vedoucích pracovníků firem a zaměstnanců při práci z domova?

Produktivitu při práci z domova mohou zlepšit návyky jako dostatek spánku, pravidelné cvičení a udržování životního stylu, který podporuje duševní a emocionální zdraví. To vše může přispět k zlepšení koncentrace, paměti, schopnosti učit se novým úkolům a odolat stresu.

Proč je spánek důležitý pro práci z domova a jak ho lze zlepšit?

Spánek je nezbytný pro zotavení mozku a těla, zpracování vzpomínek a informací a udržování duševní pohody. Chcete-li zlepšit spánek, upřednostněte jeho kvalitu tím, že budete chodit spát a vstávat ve stejnou dobu každý den. Navíc můžete vhodně využít krátkých odpočinků (ne déle než 20 minut) během dne, abyste poskytli mozku a tělu potřebný odpočinek.

Jaký význam má fyzické cvičení pro práci z domova a jak ho zařadit do každodenního života?

Fyzické cvičení je důležité pro duševní a emocionální zdraví, zlepšení schopnosti učení a soustředění a prevenci únavy a vyhoření. Zařaďte do svého každodenního života aerobní cvičení, jako je běh, plavání, jízda na kole nebo chůze, které pomáhají snižovat úzkost a depresi. Zdravotní iniciativy a vzdělávací programy zaměřené na fyzické cvičení se také ukázaly jako účinné v zlepšení produktivity na pracovišti a snižování absencí.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

prodejna mall.cz

Tipy a triky pro nakupování na Mall.cz

Internetový portál Mall.cz patří již mnoho let mezi nejoblíbenější e-shopy u nás . A není divu - nabídne jak skvělé ceny, tak opravdu obrovský...

úvodní obrázek Alza

11 zajímavostí o Alze: Co jste nevěděli o oblíbeném e-shopu

Alza právem patří mezi nejznámější české e-shopu s elektronikou. Nejen, že snad každý z nás zná maskota v podobě zeleného mimozemšťana, ale...

nábytek okay

Okay.cz není jen elektro: Tipy na kvalitní nábytek

Hledáte-li kvalitní nábytek pro váš domov, nemusíte chodit daleko. Oblíbený e-shop Okay.cz kromě elektroniky nabízí také široký výběr nábytku,...

Organizace kuchyně

23 praktických tipů pro organizovanou kuchyni

Kuchyň je místem, kde se mnohdy setkává celá rodina, ať už při vaření, společné snídani či večeři. Bohužel je však také místem, které snadno...