Udělejte si sami ze sebe prioritu - a vaše produktivita poroste!

Tradiční pojetí středoevropské a východoevropské společnosti nám říká, abychom se více soustředili na pomoc ostatním, než sami na sebe. Učí nás, že se máme obětovat a své potřeby odsouvat až na druhé místo, protože tak se staneme lepším člověkem. To, že se nestavíme na první místo, nám však brání dosáhnout svých cílů a odvést třeba i v zaměstnání více práce.

Například tato situace: Celý den tvrdě pracujete, abyste dosáhli svých cílů. Ve chvílích, kdy se soustředíte, přicházejí žádosti od ostatních a požadavky na váš čas, které vyrušují. Každý den začínáte se seznamem úkolů, které chcete splnit. Než dojdete na konec dne, nemáte hotovo to, co jste chtěli. Kdybyste analyzovali svůj čas, zjistili byste, že příčinou je vaše neustálé rozptylování jinými lidmi a jejich požadavky.

Sobectví versus soustředění se sami na sebe

Mezi sobectvím a sebestředností (soustředěním se sami na sebe) je podstatný rozdíl. Stejně jako v letadle: nejprve se musíte postarat o sebe, abyste mohli pomoci druhým. Většinou je u vás skutečnost taková, že dáváte více ze sebe druhým, než dáváte svým cílům a vizi budoucnosti. Tím, že jste se nestali sami pro sebe prioritou, se i vaše cíle staly druhořadými.

Zde je šest důležitých důvodů ze stránek Lifehack.org, proč by si každý měl uvědomit důležitost rozumného upřednostňování sebe sama. Klíč k tomu, abyste toho stihli více, začíná u vás. Dosáhnete toho totiž jedině tím, že se v první řadě postaráte sami o sebe.

1. Když si sami ze sebe uděláte prioritu, vytvoříte si pomyslnou červenou nit, kterou budete potřebovat, abyste se mohli soustředit na své cíle

K tomu, abyste se důsledně věnovali práci, která vám pomůže udělat více práce a dosáhnout vašich cílů, je zapotřebí hodně sebe sama, svých potřeb a cílů. Potřebujete energii, nit, po které půjdete k cíli, a duševní čistotu, abyste se mohli každý den probudit a mít chuť tvrdě pracovat.

Tím, že si ze sebe uděláte prioritu, sami sobě umožníte vidět cestu k úspěchu. Příliš mnoho lidí nedosahuje svých cílů jen proto, že se jejich cíle ztrácejí v zaneprázdněnosti péčí o druhé. Jinými slovy se přerušuje jejich tenká červená nit vedoucí právě až ke kýženému cíli. Stává se z toho negativní návyk - a samolibý způsob života.

Život se málokdy vyvíjí podle očekávání, a když pracujete na svých cílech, zažijete nečekané nezdary. Potřebujete onu červenou nitku a také duševní sílu, abyste tyto frustrující okamžiky ustáli a stále si udrželi motivaci k dosažení svých cílů. Nejen motivaci, samozřejmě, ale i ten správný směr.

Podstatnou součástí úspěchu je to, že na svých cílech pracujete. Bez práce a soustředění jich prostě dosáhnout nelze, přestože na nich třeba spolupracujete s ostatními. Vždy je nutný váš přínos, který ale bez soustředění se i na sebe sama zkrátka nepřijde.

Když pracujete na tom, čeho chcete dosáhnout, abyste se zlepšili, když prostě máte onu červenou nitku, můžete si stanovit, co bude třeba udělat, abyste cíle dosáhli. Naučíte se říkat ne všemu, co by vaši cestu vykolejilo, a tím si vytvoříte více prostoru a času na práci na tom, co potřebujete. Přesně tomuto postupu se říká sebeprioritizace.

2. Soustředěná energie vede k větší produkci

Dezorganizace ovlivňuje produktivitu. Když máte pocit, že vás něco táhne mnoha různými směry, nemůžete se soustředit a vytvořit si energii potřebnou pro konzistentní produkci. Roztěkaná mysl vede k polovičatým cílům.

Víme, že při stanovování cílů potřebujeme plán. Tento plán musí být zaměřen na to, čeho chcete dosáhnout. Stanovení vlastních priorit vám umožní vytvořit plán zaměřený na konkrétní činnosti a kroky, které bude třeba udělat k dosažení vašich cílů, stanovit jejich pořadí, čas a nástroje nutné k dosažení.

SStarý dobrý papír a tužka toho stále ještě zvládnou nejvíce. Poohlédněte se po diářích s dělením na hodiny, dny, týdny, 14 dní nebo měsíce - podle toho jak moc podrobné plánování je právě u vás potřeba.

Když podnikáte kroky organizovaně, vede to k větší produkci, protože se vaše pozornost a energie soustředí na cíle, o kterých víte, že vám pomohou být lepší a dosáhnout více. Jednoduše toho zvládnete udělat více, když budete mít dostatek energie. A tu nám odebírá každé zbytečné rozptýlení.

3. Nastavení vlastních priorit pomáhá ujasnit si, jaké hranice byste si měli stanovit a dodržovat

V hloubi duše víte, kdy byste v mnoha situacích měli říkat „ne“ místo „ano“. Když souhlasíte s něčím, co by mohlo narušit vaše soustředění, vnitřně vás to sžírá. Stanovení priorit pro sebe a své cíle vám pomůže nastavit hranice rozptýlení - a dodržet je díky intenzivnímu soustředění.

Vždy se objeví pokusy o váš čas a pozornost. Jakmile dosáhnete více, ostatní si toho všimnou. To přinese poptávku po vaší energii a soustředění. Pokud těmto žádostem podlehnete, nebudete mít potřebnou sílu své červené nitky potřebnou k důsledné práci na svých cílech.

To stejné se samozřejmě týká i přátel, rodiny apod. Někdy totiž do práce zasahují více, než by bylo zdrávo. Je důležité najít si čas, kdy se jim naplno věnujete, ale i čas, kdy se plně věnujete sami sobě a své práci, i když třeba není zrovna výdělečnou.

Nastavení hranic je nedílnou součástí zdravého života. Musíte si pevně stanovit, co ve svém životě dovolíte, a co od okolí, rodiny, ale i spolupracovníků nebo kolegů v podnikání už nestrpíte. Lidská povaha má tendenci inklinovat k uspokojování ostatních - když se však soustředíte na uspokojování druhých, většinou (až na výjimky) neuspokojujete sami sebe.

4. Udržitelná produktivita se děje s nadšením pro to, na čem pracujete

Existuje mnoho důvodů, proč lidé nedosahují svých cílů. Jedním z těch, na které se často nemyslí, je nedostatek nadšení. Když celou dobu pracujete na věcech, které vás vyčerpávají, nebaví, považujete za úkoly pro vás naprosto nevhodné, vaše produktivita s každou vteřinou klesá.

Nechat vnější okolnosti diktovat vaše cíle vede k nedostatku nadšení pro ně. Tím, že se nesoustředíte na to, abyste se stali prioritou, nevytváříte prostředí, ve kterém byste byli nadšeni z práce na svých cílech. Abyste dosáhli svých toužebných cílů a byli produktivní, bude to vyžadovat spoustu tvrdé práce po delší dobu. Bude to vyžadovat energii a již několikrát zmíněnou červenou nitku, abyste překonali neúspěchy a zůstali soustředění na určené cíle.

Vymezení priorit vám umožní stanovit si náročné cíle, jejichž výsledek je pro vás vzrušující. Pokud se podíváte, na čem pracujete, a nebude to vzrušující, pro vás zábavné, motivující, nebudete mít bohužel ani udržitelnost. Nedostatek motivace vaši produktivitu vyčerpá.

Jste lidská bytost, ne stroj. Ve vašem životě sice vždycky budou věci, které nejsou vzrušující součástí vašich každodenních činností, ale mezi prací a zábavou musí být aspoň základní rovnováha. K rovnováze mezi prací a soukromým životem dochází jen tehdy, když mají obě části stejnou prioritu.

5. Odpoutat se od vnějších očekávání je možná až nečekaně osvobozující

Jsme naprogramováni tak, abychom na sebe brali břímě vnějších okolností. Učí nás, že abychom byli dobrými lidmi, měli bychom na sebe vzít i to, co prožívají ostatní. Ovšem tím, že upřednostníte sami sebe, pochopíte, že jste zodpovědní za svůj život právě vy sami. A to zahrnuje i vaši duševní pohodu.

Upřednostňování sebe sama vám pomůže pochopit, že se musíte vzdát očekávání druhých. Je to váš život - a vy ho musíte žít tak, jak uznáte za vhodné. Je důležité, abyste vzácné chvíle, které máte na této planetě, strávili prací na svých cílech a na věcech, které vám pomohou žít lepší život.

Když se zbavíte vnějších očekávání (co byste měli dělat a jak byste to měli dělat), uvolní se vám ona červená nitka vedoucí co nejpříměji k dosažení vašich cílů. Vytvoří se duševní čistota, která vám umožní být produktivní.

Očekávání ostatních lidí nemusí být součástí vašich plánů a cílů. Je jen vaší odpovědností stanovit si ty cíle, které vám pomohou žít svobodný život a trávit svůj čas přesně tak, jak byste ho chtěli trávit. Udělejte ze sebe prioritu tím, že se oprostíte od ostatních, a zaměříte se především sami na sebe.

6. Optimalizace sebe sama buduje každou oblast vašeho života

Pravděpodobně pracujete na svých cílech zejména proto, že se chcete stát nejlepší verzí sebe sama. A vytvořit si život, který vám přinese více časové svobody. Cesta k vyšším příjmům, lepším vztahům, četnějšímu cestování a všem dalším věcem, kterých chcete dosáhnout, vede přes sebeoptimalizaci a produktivní život.

Když dokážete optimalizovat sami sebe, pomůže vám to být lepší ve všech ostatních oblastech vašeho života. Klíč k optimalizaci sebe sama začíná u stanovení svých priorit nejen slovy. Když budete jednat z pozice "vy na prvním místě", budete mít energii a kapacitu potřebnou k tomu, čeho chce sami za sebe dosáhnout.

Udělejte ze sebe prioritu tím, že se zaměříte na optimalizaci sebe sama a také všech věcí, kterých chcete dosáhnout. Všechno ve vás možná křičí, abyste nejprve pomohli druhým. Ale nemůžete dávat, co nemáte. Nejlépe se můžete podělit z pozice hojnosti, a ta vychází z optimalizace sebe sama.

Závěrečné myšlenky

Je na čase začít se o sebe starat lépe. Je čas začít se sebou zacházet jako s nejvýznamnějším cílem a nástrojem, protože tak by to mělo být vždy. Požadavky a energie druhých vás mohou vykolejit, pokud to dovolíte. Upřednostňování sebe sama znamená, že se rozhodnete, kde budou vaše hranice, a nedovolíte druhým, aby je překračovali. Tím jim ale zároveň dáte více prostoru k tomu, abyste se jim mohli věnovat mimo tyto hranice.

Pravděpodobně jste až do této chvíle strávili spoustu času soustředěním se na druhé lidi a na různé vnější okolnosti. Je na čase dátali přednost sami sobě. Zasloužíte si produktivní život. Zvraťte naprogramování, že je něco špatného na tom, když dáte přednost sobě a svým cílům. Vždy můžete pomáhat druhým a být tu pro ty, kteří vás potřebují, a zároveň si stanovit jako prioritu sebe sama. Není to situace buď - anebo - je to situace, ve které můžete pomáhat strategicky. A dosáhnout pozice win – win.

Zdroj: Lifehack.org


Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články: