Jak si vytvořit desetiletý plán pro svůj život

cesta na vrchol

Deset let života se zdá být příliš dlouhá doba, ale čas proletí a uteče příliš rychle. Je těžké se smířit s tím, že desetileté cíle jsou nutné k tomu, abyste dosáhli svých cílů životních. Zároveň je to skvělý časový úsek na to, abyste svůj život posunuli přesně tím směrem, kterým vy sami chcete. Jakmile si naplánujete dlouhodobý cíl, okamžitě se vám samo ukáže, kterých krátkodobých a střednědobých cílů byste měli dosáhnout, abyste se ke stanovenému dlouhodobému cíli vůbec mohli dostat.

Mimochodem - i firmy takto fungují. A že jsou pětiletá a desetiletá plánování zprofanovaná minulým režimem střední a východní Evropy? Zato samotné plánování nemůže. Je totiž opravdu tím jediným, co vám pomůže směřovat svůj život k cíli, který máte (pokud jej máte). Prvním krokem je, že si vezmete zápisník a pero a začnete vytvářet šablonu desetiletého plánovače.

Co přidat do šablony desetiletého plánu

Nyní se nabízí otázka, co bychom měli do šablony desetiletého plánu přidat? Aby se dalo na tuto otázku odpovědět, uvádějí autoři na lifehack.org několik nejdůležitějších bodů, které by vždy měly být v šabloně desetiletého plánu obsaženy.

1. Zdraví

Nejdůležitější je zůstat fit. Pravidelná návštěva lékařů je v pořádku, ale nejdůležitější je pravidelné cvičení a kontrola hmotnosti. Není možné přibrat přes noc, chce to čas. Méně jíst a více cvičit každý den - to může za 10 let zcela změnit vaše zdraví. Jak budete vypadat, jaké styly budete nosit, jak se budete cítit - a všechny další věci, které se jakkoliv dotýkají vašeho těla a toho, jak se v něm cítíte.

šíp v terči, zásah, lupa

2. Vztahy - i ty kamarádské

Tento prvek je v šabloně desetiletého plánovače považován za zásadní faktor. Většinou lidé, kteří se stanou svědky všech vzestupů a pádů ve vašem životě, jsou vaši přátelé a rodina. Proto si najděte přátele, kteří vás budou milovat, povzbuzovat a podporovat v každé fázi života, protože přátelé hrají v životě člověka důležitou roli.

Měli byste také otevřít svá srdce těm, kteří vás milují, a pak jim lásku oplatit. Můžete si také stanovit směřování pro vztahy na příštích 10let, i když to na papíře může vypadat příliš vykonstruovaně. Např.:

 • Vezmete se v příštích letech?
 • Pokud jste již „svoji“, jak bude vaše manželství probíhat v příštích deseti letech?
 • Chcete mít v příštích letech děti?
 • Pokud děti máte, pak jaké kroky podniknete, aby byly fyzicky, sociálně a intelektuálně silné (a vy s nimi)?

3. Změnit se

Deset let je velmi dlouhá doba, takže prostě nezůstávejte stejní. Umožněte si prožít si svůj život tím, že budete cestovat buď do různých oblastí svého regionu, nebo do zahraničí. Přečtěte si více různých typů knih; udělejte svůj život dobrodružnějším a s časem zažijte více zkušeností. Pokaždé se dívejte na svět jinak - a zkrátka nežijte stále stejný život.

Abyste si vytvořili lepší plán, zmiňte se sami pro sebe ovšem - například o tom, která města nebo země byste chtěli v příštích letech navštívit, jaký typ dobrodružství chcete v těchto letech zažít. Měli byste mít inějaké obecné cíle, jakého typu akcí se budete účastnit. Díky tomu se po nich budete poohlížet a pak je i realizovat. Samy k vám totiž nepřijdou!

4. Podělit se s někým o něco

Pokud jste obdařeni spoustou dovedností, talentů, dobré nálady nebo čímkoli jiným, nejlepším postupem je podělit se o ně s ostatními. Prostědávání darů, času, talentů, dovedností, energie nebo čehokoli, čeho máte dostatek, vždy dodá vašim plánům jasnější světlo a vám lepší pocit i náladu. Najděte způsob, jak denně něco předávat druhým. Buďte třeba dobrovolníkem ve své komunitě a přispívejte také na charitu.

razítko a komentář

5. Investice

Největší překážkou na cestě k lepšímu životu jsou dluhy. Může být velmi snadné utrácet peníze a pak si půjčovat a zase utrácet, přitom dluhy splácet vysloveně s jazykem na vestě. Ale opravdu obtížné je peníze ušetřit a investovat do platformy, která vám je coby investici zhodnotí.

Dobře nastavená šablona desetiletého plánu ohledně vašich financí vám vytvoří nejlepší schéma, které vám pomůže zvládnout i případné dluhy. Mimo jiné vám jasně ukáže, že utrácení peněz za nákup věcí vás neudělá šťastnými. A také vám pomůže zjistit, jak peníze správně investovat. Výrazně ovlivní váš život, protože finanční povinnosti jsou jediným důvodem, který vám brání žít takový život, jaký chcete žít. Můžete si také nastavit podrobnější otázky a k jejich odpovědím pak i cíle:

 • Kolik peněz potřebujete shromáždit v příštích 10letech?
 • Jaký typ investice byste měli udělat?
 • Jaké silné stránky budete vlastnit?

6. Podnikání

Budete chtít příštích 10 let pracovat na stejných projektech? Pokud ne, pak jaký typ nového projektu byste měli zahájit? Budete ještě studovat, nebo už byste měli být v pracovním procesu? Například chcete napsat a vydat román, vydat hudební album, otevřít posilovnu nebo dělat cokoli jiného, co vás zajímá. Pokud podnikáte, co budete dělat, abyste rozšířili svou oblast služeb, klientů, výroby, ale i znalosti?

Jak si vytvořit osobní desetiletý plán

Máte už tedy podle ukázaných šesti bodů vytvořenu jasnou vizi pro příštích 10 let svého života? Máte představu o tom, jací budete v příštích letech? Život může být jako vír - a osobní plán vám pomůže udržet se i v poměrně divokém víru na správné cestě. Pomáhá vám také stanovit si drobnější cíle vedoucí správným směrem - a kroky, jak těchto cílů dosáhnout.

Zde jsou kroky, které vám pomohou vytvořit osobní desetiletý plán vašeho života tak, aby zahrnoval vše potřebné, ale stále vám ponechal dost prostoru pro vaši osobu, váš životní sen a vaše konkrétní cíle. Postupovat byste mohli následujícími kroky:

muž s mnoha nápady

1. Stanovte si svůj cíl

Dlouhodobý cíl je velmi důležitý, protože vás udržuje motivované a soustředěné. Nemáte-li cíl, nemáte žádný plán, kterého se držet a podle kterého postupovat. Proto je nejlepší sepsat si všechny cíle, kterých chcete v příštích 10 letech dosáhnout. Každý má jiné plány a cíle, to je v pořádku. Mohou zahrnovat např.:

 • Koupit nový dům
 • Začít podnikat
 • Dokončit nový titul
 • Odchod do důchodu
 • Cestování po světě nebo cokoli jiného.

Snažte se stanovit si v rámci těchto větších skupin i jednoduché a podrobné cíle. Vždy mějte na paměti, že cíle vás udržují motivované a soustředěné - a mohou se podle potřeby i jakkoliv měnit.

2. Dívejte se dopředu

Nyní máte v hlavě cíl, je čas uvědomit si jeho důležitost. Sedněte si a zamyslete se nad tím, čeho v životě díky tomuto cíli dosáhnete. Pokud máte nějakou odpověď, napište si ji, protože vám to pomůže zůstat soustředěný v následujících několika letech. Negativní životní události by navíc mohly tyto myšlenky překrýt - a to je to poslední, co právě potřebujete.

Napište si odpověď na otázku „jak důležité jsou mé cíle“ podrobně,abyste se v případě, že v některém okamžiku narazíte na problém při určování svých cílů, mohli vrátit zpět a zjistit, jaký byl váš plán a proč se o něj tak usilovně snažíte. V čase můžete své odpovědi přehodnotit, ale nikdy na ně nesmíte úplně zapomenout!

Tyto cíle mohou být různé a motivace pro ně ještě různější. Například pokud se chystáte začít podnikat, budete nezávislí ve své práci, v časea také ve financích. Pokud se bude jednat o návrat do školy nebo nějakého institutu, pak byste získali více dovedností a znalostí, zvýšili své šance na zaměstnanost apod.

3. Rozbalte si svůj cíl do postupných kroků

Abyste svého cíle opravdu dosáhli za 10 let, pak na ně mmusíte pracovat hned. Od prvních postupných kroků, resp. od první myšlenky. Rozložte si svůj cíl na menší milníky a kroky, zabrání to tomu, abyste se cítili zahlceni nebo dokonce vyděšeni a zavdušněni náročností toho, co jste si dali do plánů. Je lepší stanovit si termíny dosažení jednotlivých dílčích kroků - udrží vás to ve střehu, soustředěné a odhodlané. Navíc vám to velmi uleví, protože uvidíte postupné kroky v postupných termínech - a nikoliv vše v jedné kupě.

Chcete-li například začít podnikat, rozdělte si kroky k tomuto cíli. Jaký typ podnikání chcete založit? Jaké bude nejlepší místo prototo podnikání? Jaké kroky, zejména administrativní, byste měli použít k zahájení nového podnikání? Jakmile si stanovíte cíle, můžete je očíslovat a postupně je plnit. Rozdělení kroků nutných k zahájení podnikání vám poskytne tu nejlepší cestu k dosažení cíle.

šipka doprava

4. Nastavení časového limitu

Jak již bylo zmíněno, stanovení správného termínu pro dosažení krátkodobého kroku je důležité, ale co když chceme dosáhnout dlouhodobého cíle? I pro desetiletý cíl je třeba si v duchu stanovit správný termín. Pokud jste si svůj cíl rozdělili na krátkodobé cíle, měli byste si spočítat, kolik času budete potřebovat na splnění všech kroků. Jakmile budete mít odpověď, stanovte si v mysli termín, do kdy chcete cíle dosáhnout. Nemusíto být přesných deset let - dokonce může výsledný termín plout - třeba v rozmezí celého jednoho roku.

Protože potíže jsou vždy na obzoru, je nejdůležitější naplánovat si, jak budete hospodařit s časem. Jakmile je vše hotovo, jednejte podle svého plánu a začněte podnikat kroky k tomu, aby příštích 10 let bylo lepších než nyní.  

Důležité dovednosti v dlouhodobém plánování

Shrňme si, v čem se skrývá umění dlouhodobého plánování, ale i jeho význam. Pokud chcete kamkoliv směřovat, musíte k tomu mít vytvořen i plán - dlouhodobý cíl. Ten je pak nutné rozdělit do několika drobnějších kroků, jejichž prostřednictvím se k dlouhodobému cíli budete postupně blížit. Abyste se neztratili v čase, i ony krátkodobé cíle, resp. drobné kroky, musejí mít svůj časový horizont tak, abyste ve výsledku dorazili do stanoveného místa a stavu právě tehdy, kdy potřebujete, resp. kdy jste si předsevzali.

Zdroj: lifehack.org

Často kladené dotazy

1. Co by měly obsahovat šablony pro desetiletý plán?

Do šablony desetiletého plánu byste měli zahrnout několik důležitých bodů: zdraví, vztahy (i kamarádské), změny ve vašem životě, sdílení s ostatními a investice. Tato témata poskytují základní rámec pro zaměření vašich dlouhodobých cílů a přání.

2. Jak mohu na začátek svého desetiletého plánování zlepšit své zdraví?

Pro zlepšení zdraví je nejdůležitější pravidelné cvičení a kontrola hmotnosti. Každý den se snažte jíst méně a více cvičit, aby se vaše zdraví za 10 let zcela změnilo. Důležité jsou také pravidelné návštěvy lékařů a pečlivá péče o své tělo.

3. Jak mohu v desetiletém plánu pracovat na svých vztazích?

Ve svém desetiletém plánu byste měli zvážit, jaké vztahy chcete mít nebo udržet v následujících letech. Například přemýšlejte o tom, zda se chcete brzy vzít, jaké vzory chcete ve svém manželství, plány na děti, přátelství, atd. Důležité je také otevřít své srdce těm, kteří vás milují a podporují, a vrátit jim tu lásku.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...

vánoční dárky

7 tipů na vánoční dárky na poslední chvíli

Vánoce se kvapem blíží a s nimi také nutnost pořídit a zabalit vánoční dárky. Pokud jste nákup dárku letos nechávali na poslední chvilku, možná...