Jak si vytvořit desetiletý plán pro svůj život

Deset let života se zdá být příliš dlouhá doba, ale čas proletí- a uteče příliš rychle. Je těžké se smířit s tím, že desetileté cíle jsounutné k tomu, abyste dosáhli svých cílů životních. Zároveň je to skvělý časovýúsek na to, abyste svůj život posunuli přesně tím směrem, kterým vy sami chcete.Jakmile si naplánujete dlouhodobý cíl, okamžitě se vám samo ukáže, kterýchkrátkodobých a střednědobých cílů byste měli dosáhnout, abyste se kestanovenému dlouhodobému cíli vůbec mohli dostat.

Mimochodem - i firmy takto fungují. A že jsou pětiletá adesetiletá plánování zprofanovaná minulým režimem střední a východní Evropy? Zato samotné plánování nemůže. Je totiž opravdu tím jediným, co vám pomůžesměřovat svůj život k cíli, který máte (pokud jej máte). Prvním krokem je,že si vezmete zápisník a pero a začnete vytvářet šablonu desetiletéhoplánovače.

Co přidat do šablony desetiletého plánu

Nyní se nabízí otázka, co bychom měli do šablonydesetiletého plánu přidat? Aby se dalo na tuto otázku odpovědět, uvádějí autořina lifehack.org několik nejdůležitějších bodů, které by vždy měly být v šablonědesetiletého plánu obsaženy.

1. Zdraví

Nejdůležitější je zůstat fit. Pravidelná návštěva lékařů jev pořádku, ale nejdůležitější je pravidelné cvičení a kontrola hmotnosti. Nenímožné přibrat přes noc, chce to čas. Méně jíst a více cvičit každý den - to můžeza 10 let zcela změnit vaše zdraví. Jak budete vypadat, jaké styly budetenosit, jak se budete cítit - a všechny další věci, které se jakkoliv dotýkajívašeho těla a toho, jak se v něm cítíte.

2. Vztahy - i ty kamarádské

Tento prvek je v šabloně desetiletého plánovače považován zazásadní faktor. Většinou lidé, kteří se stanou svědky všech vzestupů a pádů vevašem životě, jsou vaši přátelé a rodina. Proto si najděte přátele, kteří vásbudou milovat, povzbuzovat a podporovat v každé fázi života, protože přáteléhrají v životě člověka důležitou roli.

Měli byste také otevřít svá srdce těm, kteří vás milují, a pakjim lásku oplatit. Můžete si také stanovit směřování pro vztahy na příštích 10let, i když to na papíře může vypadat příliš vykonstruovaně. Např.:

 • Vezmete se v příštích letech?
 • Pokud jste již „svoji“, jak bude vaše manželstvíprobíhat v příštích deseti letech?
 • Chcete mít v příštích letech děti?
 • Pokud děti máte, pak jaké kroky podniknete, abybyly fyzicky, sociálně a intelektuálně silné (a vy s nimi)?

3. Změnit se

Deset let je velmi dlouhá doba, takže prostě nezůstávejtestejní. Umožněte si prožít si svůj život tím, že budete cestovat buď do různýchoblastí svého regionu, nebo do zahraničí. Přečtěte si více různých typů knih;udělejte svůj život dobrodružnějším a s časem zažijte více zkušeností. Pokaždése dívejte na svět jinak - a zkrátka nežijte stále stejný život.

Abyste si vytvořili lepší plán, zmiňte se sami pro sebe ovšem - například o tom, která města nebo země byste chtěli v příštích letechnavštívit, jaký typ dobrodružství chcete v těchto letech zažít. Měli byste mít inějaké obecné cíle, jakého typu akcí se budete účastnit. Díky tomu se po nichbudete poohlížet a pak je i realizovat. Samy k vám totiž nepřijdou!

4. Podělit se s někým o něco

Pokud jste obdařeni spoustou dovedností, talentů, dobrénálady nebo čímkoli jiným, nejlepším postupem je podělit se o ně s ostatními. Prostědávání darů, času, talentů, dovedností, energie nebo čehokoli, čeho mátedostatek, vždy dodá vašim plánům jasnější světlo a vám lepší pocit i náladu. Najdětezpůsob, jak denně něco předávat druhým. Buďte třeba dobrovolníkem ve svékomunitě a přispívejte také na charitu.

5. Investice

Největší překážkou na cestě k lepšímu životu jsou dluhy.Může být velmi snadné utrácet peníze a pak si půjčovat a zase utrácet, přitomsluhy splácet vysloveně s jazykem na vestě. Ale opravdu obtížné je penízeušetřit a investovat do platformy, která vám je coby investici zhodnotí.

Dobře nastavená šablona desetiletého plánu ohledně vašichfinancí vám vytvoří nejlepší schéma, které vám pomůže zvládnout i případné dluhy.Mimo jiné vám jasně ukáže, že utrácení peněz za nákup věcí vás neudělášťastnými. A také vám pomůže zjistit, jak peníze správně investovat. Výrazněovlivní váš život, protože finanční povinnosti jsou jediným důvodem, který vámbrání žít takový život, jaký chcete žít. Můžete si také nastavit podrobnější otázkya k jejich odpovědím pak i cíle:

 • Kolik peněz potřebujete shromáždit v příštích 10letech?
 • Jaký typ investice byste měli udělat?
 • Jaké silné stránky budete vlastnit?

6. Podnikání

Budete chtít příštích 10 let pracovat na stejnýchprojektech? Pokud ne, pak jaký typ nového projektu byste měli zahájit? Budeteještě studovat, nebo už byste měli být v pracovním procesu? Napříkladchcete napsat a vydat román, vydat hudební album, otevřít posilovnu nebo dělatcokoli jiného, co vás zajímá. Pokud podnikáte, co budete dělat, abysterozšířili svou oblast služeb, klientů, výroby, ale i znalosti?

Jak si vytvořit osobní desetiletý plán

Máte už tedy podle ukázaných šesti bodů vytvořenu jasnouvizi pro příštích 10 let svého života? Máte představu o tom, jací budete vpříštích letech? Život může být jako vír - a osobní plán vám pomůže udržet se iv poměrně divokém víru na správné cestě. Pomáhá vám také stanovit si drobnějšícíle vedoucí správným směrem - a kroky, jak těchto cílů dosáhnout.

Zde jsou kroky, které vám pomohou vytvořit osobní desetiletýplán vašeho života tak, aby zahrnoval vše potřebné, ale stále vám ponechal dostprostoru pro vaši osobu, váš životní sen a vaše konkrétní cíle. Postupovatbyste mohli následujícími kroky:

1. Stanovte si svůj cíl

Dlouhodobý cíl je velmi důležitý, protože vás udržujemotivované a soustředěné. Nemáte-li cíl, nemáte žádný plán, kterého se držet apodle kterého postupovat. Proto je nejlepší sepsat si všechny cíle, kterýchchcete v příštích 10 letech dosáhnout. Každý má jiné plány a cíle, to je vpořádku. Mohou zahrnovat např.:

 • Koupit nový dům
 • Začít podnikat
 • Dokončit nový titul
 • Odchod do důchodu
 • Cestování po světě nebo cokoli jiného.

Snažte se stanovit si v rámci těchto větších skupin i jednoduchéa podrobné cíle. Vždy mějte na paměti, že cíle vás udržují motivované a soustředěné- a mohou se podle potřeby i jakkoliv měnit.

2. Dívejte se dopředu

Nyní máte v hlavě cíl, je čas uvědomit si jeho důležitost. Sednětesi a zamyslete se nad tím, čeho v životě díky tomuto cíli dosáhnete. Pokud mátenějakou odpověď, napište si ji, protože vám to pomůže zůstat soustředěný v následujícíchněkolika letech. Negativní životní události by navíc mohly tyto myšlenkypřekrýt - a to je to poslední, co právě potřebujete.

Napište si odpověď na otázku „jak důležité jsou mé cíle“ podrobně,abyste se v případě, že v některém okamžiku narazíte na problém při určovánísvých cílů, mohli vrátit zpět a zjistit, jaký byl váš plán a proč se o něj takusilovně snažíte. V čase můžete své odpovědi přehodnotit, ale nikdy na něnesmíte úplně zapomenout!

Tyto cíle mohou být různé a motivace pro ně ještě různější.Například pokud se chystáte začít podnikat, budete nezávislí ve své práci, v časea také ve financích. Pokud se bude jednat o návrat do školy nebo nějakéhoinstitutu, pak byste získali více dovedností a znalostí, zvýšili své šance nazaměstnanost apod.

3. Rozbalte si svůj cíl do postupných kroků

Abyste svého cíle opravdu dosáhli za 10 let, pak na němmusíte pracovat hned. Od prvních postupných kroků, resp. od první myšlenky. Rozložtesi svůj cíl na menší milníky a kroky, zabrání to tomu, abyste se cítilizahlceni nebo dokonce vyděšeni a zavdušněni náročností toho, co jste si dali doplánů. Je lepší stanovit si termíny dosažení jednotlivých dílčích kroků - udržívás to ve střehu, soustředěné a odhodlané. Navíc vám to velmi uleví, protožeuvidíte postupné kroky v postupných termínech - a nikoliv vše v jednékupě.

Chcete-li například začít podnikat, rozdělte si kroky ktomuto cíli. Jaký typ podnikání chcete založit? Jaké bude nejlepší místo prototo podnikání? Jaké kroky, zejména administrativní, byste měli použít kzahájení nového podnikání? Jakmile si stanovíte cíle, můžete je očíslovat apostupně je plnit. Rozdělení kroků nutných k zahájení podnikání vámposkytne tu nejlepší cestu k dosažení cíle.

4. Nastavení časového limitu

Jak již bylo zmíněno, stanovení správného termínu prodosažení krátkodobého kroku je důležité, ale co když chceme dosáhnoutdlouhodobého cíle? I pro desetiletý cíl je třeba si v duchu stanovit správnýtermín. Pokud jste si svůj cíl rozdělili na krátkodobé cíle, měli byste sispočítat, kolik času budete potřebovat na splnění všech kroků. Jakmile budetemít odpověď, stanovte si v mysli termín, do kdy chcete cíle dosáhnout. Nemusíto být přesných deset let - dokonce může výsledný termín plout - třeba v rozmezícelého jednoho roku.

Protože potíže jsou vždy na obzoru, je nejdůležitější naplánovatsi, jak budete hospodařit s časem. Jakmile je vše hotovo, jednejte podle svéhoplánu a začněte podnikat kroky k tomu, aby příštích 10 let bylo lepších nežnyní.  

Důležité dovednosti v dlouhodobém plánování

Shrňme si, v čem se skrývá umění dlouhodobéhoplánování, ale i jeho význam. Pokud chcete kamkoliv směřovat, musíte k tomumít vytvořen i plán - dlouhodobý cíl. Ten je pak nutné rozdělit do několikadrobnějších kroků, jejichž prostřednictvím se k dlouhodobému cíli budetepostupně blížit. Abyste se neztratili v čase, i ony krátkodobé cíle, resp.drobné kroky, musejí mít svůj časový horizont tak, abyste ve výsledku dorazilido stanoveného místa a stavu právě tehdy, kdy potřebujete, resp. kdy jste sipředsevzali.

Zdroj: lifehack.org


Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články: