Jak si vytvořit akční plán a dosáhnout s ním osobních cílů

planning

Nelze popřít, že cíle jsou nezbytné. Koneckonců dávají životu smysl a účel. Cíle se však nedosahují jen tak samy od sebe - musíte si sestavit akční plán, který vám pomůže cílů dosáhnout. Díky akčnímu plánu budete mít jasnou představu o tom, jak se dostat tam, kam chcete, co bude třeba udělat, abyste se tam dostali, a jak najdete motivaci k tomu, abyste se stále posouvali vpřed. Bez vytvoření plánu se vám může stát, že věci nebudou fungovat, protože se budete bezcílně rozptylovat. Odborníci z Lifehack.org vytvořili návod jak na sestavování akčních plánů. Tady je.

1. Určete si své "proč"

Rychlý experiment, který si můžete vyzkoušet hned teď: Zamyslete se nad cíli, které jste si už stanovili. Nyní si připomeňte cíle, kterých jste dosáhli, a cíle, kterých jste nedosáhli. V čem se lišily? Cíle, kterých se vám podařilo dosáhnout, měly svůj smysl. Ty cíle, kterých se vám nepodařilo dosáhnout, smysl (pro vás) neměly.

Jakmile totiž pochopíte své PROČ, budete schopni jasně formulovat, co vás naplňuje, a lépe porozumíte tomu, co řídí vaše chování, když jste přirozeně nejlepší. Když se vám pochopení vašeho PROČ podaří, budete mít referenční bod pro všechno, co budete dělat. To následně umožní lepší rozhodování a jasnější volby.

Jen příklad za všechny: Na začátku roku se autor návodu na akční plán rozhodl, že si dá větší prioritu v oblasti zdraví, konkrétně v hubnutí. Tento cíl si stanovil, protože mu to dodalo více energie v práci, zlepšilo spánek a pomohlo mu to být lepším otcem – měl pak lepší fyzičku při hraní s dětmi a sportování s nimi. Všechny tyto faktory mu dávaly dlouhodobý cíl, nikoli povrchní krátkodobý cíl, jako je touha vypadat dobře na nějaké akci. Tohle bylo to správné PROČ.

Než začnete vytvářet akční plán, zamyslete se nad tím, proč si stanovujete nový cíl. To vás na této cestě povede kupředu a poskytne vám „směrovou hvězdu Polárku“ na kterou můžete sami sobě ukázat, až to bude s plněním cíle těžké (a to nevyhnutelně bude).

Progres 

2. Napište si svůj cíl

Pokud opravdu chcete vytvořit akční plán cílů, musíte dostat své cíle z hlavy na kus papíru. Raději na papír než na obrazovku. I když to můžete udělat i elektronicky prostřednictvím aplikace, výzkumy ukazují, že je o 42 % pravděpodobnější, že svého cíle dosáhnete, pokud si ho zapíšete rukou. Tím se totiž lépe propojí mozek s tělem a s okolním světem. Když si cíl fyzicky zapíšete na papír, zapojíte do procesu levou stranu mozku, která je racionální a logická. Ve výsledku to vašemu mozku sděluje, že jde o něco, co chcete vážně udělat.

Vždycky si pamatujte, že pokud si nenaplánujete čas pro plnění vašich cílů, bude naplánován za vás. Ale nikoliv k plnění vašich cílů, nýbrž pro plnění cílů jiných lidí.

3. Stanovte si cíl tak, aby byl SMART

Cíl SMART čerpá z řízení podniků. SMART totiž zajišťuje, že cíl, který jste si stanovili, je realistický a zároveň dosažitelný. Může vám také sloužit jako vodítko, které vás provede vaším akčním plánem.

Když si stanovíte cíl SMART, můžete začít plánovat kroky, úkoly a nástroje, které budete potřebovat k tomu, aby vaše kroky byly efektivní. SMART je zkratkou z následujících slov (původně z angličtiny):

  • (Specific) Konkrétní: Musíte mít konkrétní představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Chcete-li začít, odpovězte si na otázky "kdo, co, kde, kdy a proč.
  • (Measurable) Měřitelné: Abyste se ujistili, že cíl plníte, stanovte si hmatatelné ukazatele pro měření pokroku a určete, jak budete údaje shromažďovat.
  • (Attainable) Dosažitelné: Zamyslete se nad nástroji nebo dovednostmi potřebnými k dosažení cíle. Pokud je nemáte, vymyslete, jak je získat.
  • (Relevant) Relevantní: Proč je pro vás cíl důležitý? Je v souladu s jinými cíli? Tyto typy otázek vám pomohou určit skutečný cíl a to, zda stojí za to o něj usilovat.
  • (Time-bound) Časově omezený: Ať už se jedná o denní, týdenní nebo měsíční cíl, termíny vás mohou motivovat k tomu, abyste začali jednat ve správný čas.

4. Vyjmenujte si a zvažte své možnosti

Nyní, když máte svůj cíl nastaven SMART, sepište všechny možnosti, ale i jejich náklady a přínosy každé z nich. Pokud by se pokračovalo v příkladu s dietou, prozkoumají se různé možnosti diety - a poté se u každé z nich uvedou výhody a nevýhody.

5. Definujte svůj rozpočet a určete zdroje

Ne všechny cíle vyžadují definovaný rozpočet, ale mnohé ano. Definujte svůj rozpočet předem. Pak určete zdroje, které potřebujete k dokončení jednotlivých kroků plánu. Hlavními zdroji bývají čas, peníze, lidé a technologie. Vždy samozřejmě záleží na povaze cíle. Někdy se obejde bez dalších lidí, jindy bez technologií, ale někdy vyžaduje všechny zdroje.

Stanovte si cíle

6. Sepište seznam kroků, které musíte provést

Začněte úplně prvním krokem a skončete posledním. Některé kroky budou zahrnovat řadu dalších kroků – ty pište pod ně, nebo paralelně s nimi, klidně vytvořte mapu kroků nebo strom. Dále se ujistěte, že jste zdokumentovali všechny kroky - a případně i všechny dílčí kroky, které se podílejí na dosažení vašeho cíle. U skupinových cílů uveďte, kdo je za provedení jednotlivých kroků zodpovědný.

Dopište nástroje, technologie a další věci potřebujete k dokončení jednotlivých kroků, spolu s cenou těchto věcí. Poté se ujistěte, že se pohybujete v rámci svého rozpočtu. Nakonec vše označte časově - jak dlouho bude trvat dokončení jednotlivých kroků.

7. Dělejte jeden krok za druhým

Už jste někdy podnikli výlet? S největší pravděpodobností jste museli použít mapu, abyste se dostali z bodu A do bodu B. Stejnou myšlenku lze aplikovat na akční plán. Stejně jako mapa musí i váš akční plán obsahovat pokyny, jak krok za krokem dosáhnout cíle. Jinými slovy, jedná se o miniaturní cíle, které vám pomohou dostat se tam, kam potřebujete.

8. Seřaďte úkoly podle priority – pokud na sobě časově nezávisejí

Když máte vymyšlené akční kroky, budete si chtít projít svůj seznam a seřadit úkoly v pořadí, které vám dává největší smysl. Tímto způsobem začnete s nejdůležitějším krokem, který bude mít největší dopad, což v konečném důsledku ušetří čas.

Například pokud máte sedavé zaměstnání a chcete zhubnout, prvním krokem by mělo být stát se o něco aktivnějším. Odtud můžete přidat více času do svého cvičebního plánu. Dalším krokem by mohla být změna jídelníčku, například dát si před večeří salát, abyste se nepřejídali, nebo nahradit limonádu perlivou vodou.

Diář pro plánování

9. Naplánujte si konkrétní data a časy pro plnění úkolů

Stanovení termínu pro splnění cíle je nutností; zabrání vám to odkládat zahájení akčního plánu. Klíčem je však být realistický. Je například velmi nepravděpodobné, že během dvou týdnů zhubnete 20 kg. Ještě méně pravděpodobné je, že se vám to podaří udržet.

Navíc byste měli ke každému vytvořenému akčnímu kroku přiřadit datum zahájení a ukončení a také časový plán, kdy konkrétní úkoly dokončíte. To zajistí, že se na tyto úkoly budete soustředit v době, kdy je třeba je splnit, a nenecháte se rozptylovat ničím jiným. Například pokud si naplánujete čas na posilovnu, nebudete v tomto časovém rámci plánovat nic jiného. Díky tomu nebudete s daným úkolem otálet.

Dejte si pozor na pokušení dvojího plánování - některé činnosti skutečně lze kombinovat, například běhání a zároveň rozhovor s přítelem, ale některé ne. Nenalhávejte si, že můžete současně psát i sledovat televizi.

Můžete sice používat papírový kalendář nebo plánovač, ale lepší volbou může být online kalendář. Můžete si v něm nastavit termíny nebo připomenutí, kdy je třeba udělat jednotlivé kroky, a můžete ho sdílet s dalšími lidmi, kteří o jednotlivých krocích plánu musejí vědět (například s vaším běžeckým kamarádem nebo kolegou z práce, s nímž na daném úkolu spolupracujete).

10. Držte se na správné cestě se zdravými návyky

Bez zdravých návyků bude dosažení cíle ještě náročnější, i když máte akční plán. Můžete chodit pět dní v týdnu do posilovny, ale pokud si každý den dáte k obědu hamburger, zmaříte veškerou svou tvrdou práci.

Řekněme, že váš cíl je více zaměřen na kariéru, například stát se lepším řečníkem. Pokud trénujete své projevy na schůzkách pro budoucí řečníky, ale vyhýbáte se situacím, kdy musíte „fungovat naostro“ - jako jsou setkání s lidmi ze sítě nebo komunitní setkání, nepomáháte si. Musíte přemýšlet o tom, co vám pomůže proměnit se v člověka, kterým chcete být - a ne jen o tom, co je nejjednodušší nebo nejpohodlnější při realizaci vašich projektů.

Poznámky v notebooku

11. Odškrtávejte si položky za pochodu

Možná se vám zdá, že jste strávili spoustu času vytvářením seznamů. Nejenže pomáhají uskutečnit vaše cíle, ale seznamy také udržují váš akční plán uspořádaný, vytvářejí naléhavost a pomáhají sledovat váš pokrok. Protože seznamy poskytují strukturu, snižují vaši případnou úzkost tím, že vám ukazují splněné úkoly.

Na seznamech splněných úkolů je ještě něco zvláštního. Když si v akčním plánu odškrtnete nějaký úkol, váš mozek uvolňuje dopamin. Díky této odměně se cítíte dobře a budete chtít tento pocit opakovat. Podobně jako výhru v automatu. Kdybyste si v kalendáři odškrtávali dny, kdy jste chodili do posilovny, chtěli byste dál zažívat uspokojení z každého tučného "X". To znamená větší motivaci chodit do posilovny důsledně.

12. Podle potřeby kontrolujte a případně přepracujte

Dosažení jakéhokoli osobního cíle je proces. I když by bylo skvělé, kdybyste cíle dosáhli ze dne na den, vyžaduje to čas. Na cestě k němu můžete zažít i neúspěchy. Místo toho, abyste byli frustrovaní a vzdali se, naplánujte si častější hodnocení a zjistěte, jak postupujete.

Pokud nejste tam, kde jste doufali, že budete, možná budete muset změnit svůj plán. Přepracujte ho tak, abyste byli schopni dosáhnout cíle, který jste si stanovili. Někdy to bude chtít i větší zásah – ale od toho jsou plány a jejich sledování.

Zdroj: lifehack.org

Často kladené dotazy

1. Jaké jsou hlavní kroky při sestavování akčního plánu?

První krok je určit si své "proč" neboli důvod, proč chcete svůj cíl dosáhnout. Dále je třeba si svůj cíl napsat na papír, což pomáhá lépe propojit mozek s tělem a okolním světem. Nakonec musíte stanovit cíl tak, aby byl SMART (Konkrétní, Měřitelné, Dosažitelné, Relevantní, Časově omezený).

2. Proč je důležité zapisovat si své cíle na papír?

Zapisování cílů na papír (ručně) pomáhá lépe propojit mozek s tělem a okolním světem. Když si cíl fyzicky zaznamenáte na papír, zapojíte do procesu levou stranu mozku, která je racionální a logická. Ve výsledku to vašemu mozku sděluje, že jde o něco, co chcete vážně udělat.

3. Co znamená SMART a jak se vztahuje k plánování cílů?

SMART je zkratkou, která odpovídá slovům Konkrétní, Měřitelné, Dosažitelné, Relevantní, Časově omezený. SMART cíle zajišťují, že váš cíl je realistický a dosažitelný, a slouží jako vodítko, které vás provede vaším akčním plánem. SMART cíle vám pomáhají plánovat kroky, úkoly a nástroje, které budete potřebovat k tomu, aby vaše kroky byly efektivní.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...

vánoční dárky

7 tipů na vánoční dárky na poslední chvíli

Vánoce se kvapem blíží a s nimi také nutnost pořídit a zabalit vánoční dárky. Pokud jste nákup dárku letos nechávali na poslední chvilku, možná...

online nákupy

Black Friday 2023

Vánoce se neúprosně blíží, a s nimi i nákupní šílenství. Než však začneme s úderem prvního prosince otevírat okénka adventního kalendáře, čeká nás...