Jak si naplánovat život podle pravidla 1 - 3 - 5

přehršel úkolů

Plánování je klíčem k úspěchu. Přesto má mnoho lidí pocit, že je dodržování plánu může omezovat, nebo je ve výsledku může porazit, že nebudou úspěšní. Ale je tu jedna věc - když si vytvoříte plán, je pravděpodobnější, že dosáhnete pokroku, protože si ujasníte svou vizi, nutné kroky, směr, a osobně se zavážete, že se o to pokusíte. To platí, i když nesplníte všechny své cíle, protože i jen malý pokrok je mnohem lepší než pokrok žádný.

Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout pokroku pomocí plánu. Můžete mít dlouhý seznam úkolů nebo spolupracovat s odpovědným partnerem, který vás bude „řídit“, abyste dosáhli větších a společných cílů. Pokud jste zaměstnaní, pravděpodobně si vytváříte plán svých pracovních cílů, přemýšlíte o nich a pravidelně je vyhodnocujete. Plánování tedy opravdu není cizí pojem, i když jste jej doposud možná nepoužívali vědomě.

Trik začlenění plánování do svého života spočívá v nalezení takového postupu tvorby plánu, který vám bude vyhovovat. Jeden ze zajímavých přístupů k plánování představili odborníci na stránkách serveru Lifehack.org.

Zkuste vstoupit do šablony tzv. „1 - 3 -  5“ letého plánu postavené na pravidle 1 - 3 -  5. Tento plán je šetrný způsob, jak vás vybudit k úspěchu, aniž by vás srazil na kolena, když nedosáhnete svého denního cíle. Představte si, že pracujete s nástrojem, který udává jasný směr vašemu osobnímu i profesnímu životu a každý den posouvá ručičku pokroku. Při pravidelném používání vám pomůže tato metoda posílit produktivní návyk plánování, který, jak víte, zvyšuje vaši šanci na úspěch.

Žena se zápisníkem

Aby bylo možné si sami vytvořit svou osobní šablonu plánu na 1 - 3 -  5 let uvést ji do praxe každodenního života, zde je několik věcí, které byste měli vědět:

1. Plán na 1 - 3 -  5 let je postaven na pravidle 1 - 3 -  5.

Co je pravidlo 1 – 3 – 5? Věřte nebo ne, pravidlo 1 - 3 -  5 je vytvořeno na základě skutečnosti, že často nedosáhnete všech svých denních cílů, ale s největší pravděpodobností se vám podaří alespoň jedna z naplánovaných věcí. Abyste alespoň jednoho cíle dosáhli, sestavíte si seznam úkolů s jednou velkou věcí, kterou plánujete udělat. Dále přidáte tři středně důležité věci a pět malých věcí (drobností).

Přezdívky "velká", "střední" a "malá" naznačují jak velikost, tak hlavně dopad dosažení nebo nedosažení naplánované věci. Jedná se o jednu kritickou věc, kterou fakt potřebujete, pak o tři věci, které jsou závažné a důležité, ale ne naléhavé nebo kritické. Následujících pět věcí by bylo hezké splnit, ale pokud to neuděláte, nic se neděje. Až si budete vytvářet plán 1 - 3 -  5, seřaďte plánované věci podle velikosti tak, aby jedna velká věc byla na seznamu na prvním místě, protože je vaší největší prioritou.

2. Pravidlo 1 - 3 -  5 zbavuje vaše plánování stresu

Díky jednoduchosti tohoto pravidla vidíte, jak snadné je ho vytvořit a jednat podle něj. Jedna věc každý den je něco, čeho může dosáhnout každý. Ale další tři a pět položek vás povzbudí, abyste se posunuli o něco dál, a výhra přijde navíc k té jedné velké věci. Tu uskutečníte a hádejte co? Za rok jste dosáhli 365 věcí, které byste bez tohoto plánu (a bez stresu) možná ani nedokázali!

3. Váš 1 - 3 -  5letý plán začíná dnes

Plánování na celý rok nebo dokonce na celý život se může zdát trochu skličující. Někteří mají dodanes v paměti legendární „pětiletky“, se kterými se často operovalo v každém podniku, i ve škole. Ale plánování na jeden den? Snadná hračka, i bez ideologického zabarvení. Proto je dnešek ideálním dnem, kdy můžete začít své šablony 1 - 3 -  5letého plánu právě denním akčním plánem.

Než přejdete na týden, měsíc, rok a na tři a pět let dopředu, začněte s každým dnem. Změna na delší období pak už bude snadná. Začněte tedy dnes nebo nejpozději zítra. To vám umožní experimentovat se šablonou 1 - 3 -  5letého plánu, abyste si mohli vybudovat jistotu. Čím více si zvyknete, tím snadněji se vám bude dařit v delším úseku.

Pracovní plánování

4. Výpis cílů vás nastartuje

Nedělejte si hned teď starosti se všemi věcmi, kterých chcete dosáhnout, a s cíli, které chcete od života získat. Na jejich splnění je ještě spousta času. Co vám však pomůže uvolnit mysl a nadchnout se pro plánování, je výpis cílů. Výpis cílů vám pomůže vytvořit denní seznam a šablonu plánu na 1 - 3 -  5 let. Výpis cílů je ten správný motivační začátek: vysypání všech cílů, které se vám honí hlavou, na papír, na jednu hromádku.

Jednoduše si vytáhněte deník, poznámkový blok nebo dokonce soubor v počítači a vytvořte si alespoň dva sloupce s názvy "Úkoly" a "Cíle". Pak do nich vysypte všechny ty cíle, úkoly, sny a to-do's, které vám víří v hlavě a zatěžují mozek. Nyní máte spoustu úžasných cílů, ze kterých můžete čerpat pro svou šablonu 1 - 3 -  5 let a pro svůj každodenní seznam 1 - 3 -  5. Plánování je tak nyní ještě snazší, protože jste si udělali brainstorming, a nezapomenete, čeho chcete na své cestě životem dosáhnout. Nové cíle v čase připisujte.

5. S plánováním jsou spojeny dobré pocity

Než se začnete ohrazovat proti myšlence plánování a proti tomu, že je příliš omezující a zdržuje vás, uvědomte si, že je s plánováním spojeno mnoho dobrých pocitů. Proces práce na plánu, dokonce i na vašem každodenním seznamu úkolů, vám přináší emocionální povznesení. Malé uvolnění dopaminu, které přichází po vyřčení cíle a také po odškrtnutí splněné položky, to přináší příjemný zásah emocionálního uspokojení a úspěchu, který vás může přenést až k dalšímu úkolu.

6. Písemně vyjádřené cíle zvyšují vaše šance na úspěch

Jakou sílu má zapisování cílů? V osobním životě i při práci s klienty si už mnoho lidí na vlastní kůži vyzkoušelo, jak přiložení pera na papír zvyšuje šance na dosažení toho, co jste si předsevzali. Je dokázáno, že když si něco zapíšete, je větší pravděpodobnost, že se zavážete k tomu, že to dotáhnete do konce. Nejde proto o kouzlo, ale jakýsi závazek mezi vámi a tím kouskem popsaného papíru.

Starožitný budík

Mistři motivátoři a ikony úspěchu neustále zdůrazňují sílu písemných cílů ve vztahu k úspěchu. Společnost Leadership IQ, která se zabývá výzkumem v oblasti vedení a zapojení zaměstnanců, sdělila, že "lidé, kteří si své cíle velmi živě popisují nebo představují, mají 1,2 až 1,4krát větší pravděpodobnost, že jich úspěšně dosáhnou". Společnost vysvětluje, že když si člověk zapíše svůj cíl, dochází k různým biologickým a neurologickým aktivitám, které zvyšují míru jeho úspěšnosti. Když váš úspěch podporuje věda, nemůžete prostě selhat.

7. Psaní deníku vám pomůže dosáhnout pokroku

Lidé dodržující výživové plány, fitness režimy a také sportovci se soutěžními cíli dosahují větších úspěchů, když si zapisují cíle a vedou si deník o svých pokrocích. Odborníci na zdraví, lékařství a výkonnost, například sportovní psychologové, povzbuzují své klienty, aby používali deníky ke zkoumání toho, co u nich funguje a co ne.

Sledováním a zaznamenáváním vítězství a překážek se zvyšuje sebeuvědomění, stoupá sebevědomí, dochází k průlomům a, jak bylo zmíněno výše, k vypilování pozitivních návyků. Psaní deníku o vašich pokrocích vám tedy může pomoci udržet si správný směr vedoucí k osobnímu i profesnímu úspěchu.

8. Pravidlo 1 - 3 -  5 plynule přechází do šablony 1 - 3 -  5letého plánu

Nyní, když jste zvládli jednoduchost pravidla 1 - 3 -  5, můžete navázat na týdenní, měsíční a dokonce i roční plán. Vytáhněte si výpis cílů a zvýrazněte některé z nejdůležitějších položek, kterých byste chtěli dosáhnout a které jsou „během na delší trať“. Nyní si sestavte šablonu 1 - 3 -  5letého plánu.

Můžete to udělat dvěma způsoby. Zaprvé můžete vzít to, co jste udělali s vaším 1 - 3 -  5pravidlem, které uplatňujete každý den, a proměnit to v jeden z roků. Zamyslete se nad jednou velkou věcí, které byste chtěli v tomto roce dosáhnout, spolu se třemi středně velkými cíli a pěti menšími cíli. Nyní máte šablonu 1 - 3 -  5letého plánu, se kterou můžete pracovat každý rok. A je to!

Stavební povolení

Pokud byste chtěli jít ještě o krok dál, můžete stejnou aktivitu provést u toho, čeho chcete dosáhnout za tři a pět let. Navazuje na pravidlo 1 - 3 -  5 tím, že ho postupně násobí.

Toto je nejlepší období v roce pro plánování

Konec roku je samozřejmě skvělou dobou pro zahájení plánování na ten příští. Mnoho lidí myšlenka předsevzetí odrazuje, protože je často do jara opustí. Pokud se však zaměříte na jednu velkou věc, které chcete dosáhnout, pomocí šablony 1 - 3 -  5letého plánu, bude vaše novoroční předsevzetí neprůstřelné. Svůj plán si nekomplikujete příliš mnoha cíli, které jsou odsouzeny k neúspěchu, ale spíše jednoduchým půlměsícem cílů, které zapadají do vašeho časového a hodnotového plánu.

Pokud vás tento článek přiměl k zamyšlení a přemýšlení, proč jste v uplynulém roce nedosáhli všeho, co jste chtěli, nyní víte proč. Nyní je ideální čas začít nový rok lépe a s odvahou, s vaší šablonou 1 - 3 -  5letého plánu.

Jen nezapomeňte, že krása pravidla 1 - 3 -  5 spočívá v jeho jednoduchosti. Snadno proveditelný plán přitahuje i ty, kteří jsou k plánování zdrženliví, protože člověk v tomto případě opravdu nemůže selhat. A staví-li na vnitřním emocionálním povznesení, které doprovází odměnu za dosažení jednoho velkého cíle, šance na trvalý úspěch se exponenciálně zvyšují. Pokud tedy chcete, aby byl váš krok do nového období (a nemusí to být jen nový rok) hvězdný, vypracujte si šablonu plánu 1 - 3 -  5 let, a začněte uplatňovat pravidlo 1 - 3 -  5 ještě dnes.

Zdroj: Lifehack.org.

Často kladené dotazy

Co je pravidlo 1 - 3 - 5?

Pravidlo 1 - 3 - 5 je založeno na myšlence, že často nedosáhnete všech svých denních cílů, ale s největší pravděpodobností se vám podaří alespoň jedna z naplánovaných věcí. Měli byste si tedy sestavit seznam úkolů s jednou velkou věcí, kterou plánujete udělat, třemi středně důležitými věcmi a pěti drobnými věcmi.

Jaké jsou výhody pravidla 1 - 3 - 5 pro plánování?

Pravidlo 1 - 3 - 5 usnadňuje vytvoření dobře strukturovaného a přehledného plánu, zmírňuje stres spojený s plánováním a povzbuzuje k dosažení více než jen jednoho denního cíle. Navíc díky splnění alespoň jednoho cíle denně dosáhnete za rok 365 věcí, což by bylo bez tohoto plánu možná obtížné.

Jak začít s 1 - 3 - 5letým plánem?

Začněte s plánováním na jeden den, ideálně dnes nebo zítra. Tím získáte zkušenost se šablonou 1 - 3 - 5letého plánu a můžete si vybudovat jistotu. Jakmile si zvyknete na denní plánování, můžete snadno přejít na delší období, jako je týden, měsíc, rok nebo dokonce tři a pět let dopředu.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...

vánoční dárky

7 tipů na vánoční dárky na poslední chvíli

Vánoce se kvapem blíží a s nimi také nutnost pořídit a zabalit vánoční dárky. Pokud jste nákup dárku letos nechávali na poslední chvilku, možná...