Jak se stát lídrem, kterého lidé respektují

respekt

Žádám jen o trochu respektu. To je věta, kterou v roce 1967 uvedla ve veřejnou známpst Aretha Franklinová, bylo to v jejím hitu RESPECT. Slova této písně nám dnes jistě nejaou neznámá, i když zrovna z této písně je neznáme. Ale slýcháme nebo myslíme si je často. Pro vedoucí pracovníky nebo ostatně i pro rodiče, učitele, vedoucí kroužků, trenéry a další, kdo mají na starosti „lidi pod sebou“, mají tato slova a pojem respektu ještě větší sílu. Každý z nás se chce naučit, jak se stát vedoucím pracovníkem, trenérem, učitelem, rodičem, kterého lidé přirozeně respektují. Odborníci z webu Lifehack.org přinášejí několik tipů jak se stát lídrem, kterého lidé respektují.

Věděli jste, že jsou dneska dvě verze písně RESPEKT? Každá z verzí měla jiné poselství a ukazovala, co považují za nejlepší způsob, jak získat vytoužený respekt. Pojďme nejprve poukázat na výrazný rozdíl mezi oběma verzemi. Tyto dvě písně použijeme k ilustraci toho, jak se stát vůdcem, kterého lidé respektují. Možná byste si je mohli najít i v plné verzi a poslechnout, aby ilustrace byla o něco „živější“.

Co nedělat, abyste získali respekt aneb jak se rozhodně nechovat

V roce 1965 přišla na scénu první verze písně RESPECT od Otise Reddinga. Když si poslechnete Otisovu verzi, můžete zachytit zásadní rozdíl v tom, jak se respekt definuje i získává. V Reddingově verzi vysílá prosbu zoufalý muž, který své ženě dá vše, co si přeje, a prosí ji o respekt, který si on podle sebe zaslouží.

Otise nezajímá, jestli se chová ke druhé osobě vztahu špatně. Je mu jedno, co dělá, hlavně že se mu dostane náležité úcty, kdykoliv domů přinese peníze. Pro Otise platí, že dokud muž zeně zajišťuje živobytí, jaké chce, vyžaduje na oplátku úctu a má ji dostat.

Tohle uslyšíte v úvodních slovech jeho písně:

Co chceš, Zlato, to máš.

A co potřebuješ, to také máš.

Vše, o co žádám,

je trocha úcty, až se vrátím domů.

Na první pohled se tato slova zdají být neškodná. Jenže opravdu jen na ten první. Jsou to slova muže, který se snaží získat respekt u ženy, s níž je ve vztahu a které nosí peníze na to, aby ona si dobře žila. Jenže tím z ní dělá někoho závislého na jeho vůli a penězích.  Tato slova proto můžeme použít jako ukázku toho, co už nefunguje, když se snažíte získat respekt, zejména když se učíte, jak se stát vůdcem. Najdeme tu dokonce dva příklady nefunkčních strategií!

Pomocná ruka

1. Žebrání

Lidé si neváží těch, kdo žebrají. Člověk, který žebrá, působí jako zoufalý a potřebný, nikoliv jako vůdce s přirozenou autoritou. Takoví lezou ostatním na nervy a jsou více než otravní. Žebrání hraje na city člověka, vydírá jej, dokud žebrák nedosáhne kýženého výsledku. Z počátku to může chviličku fungovat, ale nikdy dlouhodobě a hlavně nikdy směrem k přirozené autoritě.

Když lidé žebrají o respekt, jasně to ukazuje, že mají nízké sebevědomí nebo že ztratili smysl pro identitu. Může to být způsobeno životem plným zneužívání nebo odmítání, podmíněnou láskou, důvodů může být opravdu mnoho. Nebo i jen snaha o „vyčůranost“ a jednoduché dosažení cíle, i když je velmi kontraproduktivní.

Nejčastěji toto chování pramení z dětství. V dospělosti ale působí jako zoufalost, nejistota, závislost, zkrátka všechno, jen je přirozená autorita. Je těžké získat si respekt, když jste člověkem, který má nutkání o něj prosit. Takový člověk si zaslouží spíše bezpodmínečnou lásku, která mu jistě v životě chybí.

V životě však existují pouze dvě reakce, se kterými se člověk setká, když se chová žebravě, když citově vydírá. Když ostatní vidí někoho žebrat, buď ho politují, nebo znechuceně odvrátí hlavu. Otázkou je, co je ve výsledku více ponižující. Ani v jedné z těchto reakcí totiž samozřejmě nejde o projevení úcty.

2. Smlouvání

Lidé nemají úctu k těm, kdo je využívají k plnění svých plánů. Když se učíte, jak se stát lídrem, kterého lidé respektují, vyhněte se smlouvání. Proč? Myšlenkový proces je tento: Když vyjednávám o respekt, snažím se s vámi vyjednat něco, co nemám.

Ale pozor: mezi vyjednáváním s respektem a smlouváním o respekt je obrovský rozdíl. Když vyjednávám s respektem, vyjednávám z pozice jistoty. Projevuji vám patřičný respekt, protože pramení z mé vlastní sebedůvěry.

Bez osobního respektu se respektování druhých stává nemožným. Vyjednávání ze zdravé pozice může být neuvěřitelným nástrojem. Projevování nedostatku sebeúcty, tedy smlouvání o respekt, naopak odstraňuje veškeré příležitosti, které by zdravé vyjednávání mohlo poskytnout. Respektovaní lídři jsou si jisti sami sebou a hledají způsoby jak sloužit ostatním. Upouštějí od osobní agendy a prosazují program, který je prospěšný pro všechny. To s sebou nese respekt ještě větší.

respekt

Co tedy dělat, abyste si získali respekt

Podívejme se na druhou verzi písně RESPEKT, od Arethy. Ta je v ostrém kontrastu s verzí Otisovou. Jde totiž o prohlášení silné, nezávislé a sebevědomé ženy. Ona ví, co má a po čem touží. Žena v písni vychází vstříc potřebám muže, o němž zpívá, snaží se mu vycházet vstříc a nekřivdit mu. Výměnou za to všechno žádá jen jeho respekt.

Co chceš, baby, to mám

Co potřebuješ, víš, že to mám.

Žádám tě jen o trochu úcty, až se vrátíš domů.

Neudělám ti nic špatného, když budeš pryč.

Neudělám Ti nic špatného, protože ani já sama nechci.

Aretha nám dává nahlédnout do toho, co je potřeba k získání vytouženého respektu. Na rozdíl od Otise o něj Aretha neprosí za nějaké zásluhy a peníze. Ona ho vyžaduje, protože i ona jej poskytuje svému partnerovi.

U ní existuje jen jedna skutečná možnost. Buď ji bude respektovat, nebo s ní nebude. Je ochotná dát všechno, ale na oplátku očekává stejnou protihodnotu. V tom, co žádá, není žádná střední cesta. Buď ji bude respektovat celou, nebo vůbec. Verze Arethy nám ukazuje, že naučit se být vůdcem, který je respektován, lze vlastně dvěma způsoby.

1. Vzájemná výměna

Abychom získali respekt, musíme ho nejprve dát. S respektem je spojena vzájemná rovnocenná výměna. Princip vzájemné výměny by říkal: "Úroveň respektu, kterou od tebe požaduji, ti musím také dát." Respekt není jednosměrná ulice. Když jej vyžadujeme, musíme být ochotni jej také dávat. Postup tímto směrem od vyžaduje tři věci:

  • Jasná pozice i cíl - musíte mít jasno v tom, kdo jste, za čím si stojíte a co jste ochotni do svého života vpustit. Pokud nemáte v některé z těchto oblastí jasno, vaše schopnost vzbuzovat respekt značně utrpí.
  • Sebevědomí - je-li klíčem k úspěchu jasná pozice a cíl, pak jejich základem je sebedůvěra. Měli jste někdy velký respekt k někomu, kdo projevoval nedostatek sebevědomí? Asi ne…  Zkrátka: respekt patří (duševně) silným.
  • Důslednost - lidé vám musejí nejdříve důvěřovat, než si vás začnou vážit. A to nelze bez důslednosti. Proto se nejprve staňte konzistentním vzorem.

2. Vzájemné porozumění

Cílem každého vztahu je naučit se porozumět druhému člověku. Jde o to pochopit, že každý sdílíme jiné názory a hodnoty, přesto právě v těchto odlišnostech můžeme najít společné rysy a naučit se ocenit a respektovat to, kým jsme jako jednotlivci. Pokud se chceme naučit, jak se stát vedoucím, kterého lidé respektují, musíme dospět k vzájemnému porozumění i v případech, kdy ostatní zprvu vůbec nechápeme.

Spolupráce

Základní pravdy vedení

Vedle způsobů, jak respekt získat, existuje několik jednoduchých pravd, které byste si měli uvědomit, když se snažíte naučit, jak se stát lídrem, kterého lidé respektují.

1. Respekt si musíte zasloužit

Část z nás jako lídrů chce věřit, že respekt je automatický, že plyne třeba jen z pracovní pozice, nebo z faktu, že jste rodičem, hlavním živitelem rodiny apod. Možná tomu tak bylo před 20, 30 lety, ale dnes tomu tak už není, hlavně v práci. Musíme vždy zaujímat postoj vzájemného respektu a porozumění, ne bezdůvodnou pozici síly.

Abychom si respekt získali, musíme lidem dávat a pomáhat jim posunout se na další úroveň v jejich růstu a tlačit je k tomu, aby byli nejlepší. To jsou způsoby, jak si získat respekt při postupu po žebříčku vedoucích pracovníků. Respekt vyžaduje čas a správnou snahu.

2. Respekt přichází v důsledku toho, kým jste

Máte potenciál a schopnost vzbuzovat respekt díky tomu, kým jste a co pro lidi děláte. Přesto se najdou takoví, kdo vás nerespektují? Ani toto by nikdy nemělo změnit, kým jste. Vaše identita nesouvisí s tím, jak se k vám lidé chovají. Vaše identita se týká jen toho, kým opravdu jste. Úcta k vám je výsledkem toho, jak se postavíte k situacím a jak se chováte k ostatním.

3. Získání respektu trvá dlouho, ale jeho ztráta zabere jen vteřiny

Respekt si můžete pracně získávat i několik let, ale jediný špatný krok může způsobit jeho úplnou ztrátu. Nikdy ale nedovolte, aby potřeba uznání a strach z neúspěchu způsobily, že budete někým jiným, než kým jste opravdu. Žijte vždy podle svých osobních hodnot. Buďte vůdcem, který se věnuje rozvoji svého charakteru. Pokud chce někdo odejít, protože mu nevyhovuje vaše nejlepší verze, nechte ho odejít!

Podtrženo a sečteno

John C. Maxwell kdysi řekl: „Když si lidé někoho váží jako osobnosti, obdivují jej. Když si ho váží jako přítele, milují jej. Když si ho váží jako vůdce, následují jej." Až se budete učit, jak být lídrem, nepřestávejte se projevovat jako osobnost, přítel i vůdce. Možná to teď ještě nevidíte, ale budujete něco, co bude mít vliv na lidi i po další generace. V rodině to platí dvojnásob.

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Jaká je hlavní rozdíl mezi první a druhou verzí písně RESPECT?

V roce 1965 přišla na scénu první verze písně RESPECT od Otise Reddinga, která zobrazuje prosbu zoufalého muže, který své ženě dá vše, co si přeje, a prosí ji o respekt, který si on podle sebe zaslouží. Naopak, ve verzi od Arethy Franklinové z roku 1967, jsou slova písně odlišná a zobrazují odlišný pohled na respekt.

Proč by člověk neměl žebrat o respekt?

Žebrání o respekt ukazuje, že člověk má nízké sebevědomí nebo ztratil smysl pro identitu a působí jako zoufalý a potřebný, nikoliv jako vůdce s přirozenou autoritou. Žebrání hraje na city člověka a vydírá jej, což může krátkodobě fungovat, ale nikdy nevede k přirozené autoritě a dlouhodobému respektu od ostatních.

Proč je smlouvání o respekt špatné?

Smlouvání o respekt vytváří dojem, že člověk se snaží získat něco, co nemá skrze využívání ostatních k plnění svých plánů. Namísto toho, aby okázale vyjednávali o respektu, by se lidé měli soustředit na budování přirozené autority a vzájemného respektu skrze své jednání a vztahy s ostatními.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

allegro

Jak nakupovat na Allegro.cz: Zkušenosti a rady

Láká vás nabídka populárního internetového obchodu Allegro.cz, ale s nákupem stále váháte? Nebo jste na Allegro.cz již nakoupili, ale máte pocit,...

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...