Jak se odrazit od pracovního neúspěchu - a jak se z něj hlavně poučit

monitor počítače

Všichni to tak cítíme a vnímáme: selhání je na nic. A co teprve selhání v práci - to může být ještě horší, protože se odehrává před lidmi, které obvykle vídáte téměř každý den. A kteří na vaší práci nějak závisejí - ať už jako na kolegovi nebo na podřízeném, přinejhorším jako na svém šéfovi. Přesto je nemožné se nějakému neúspěchu v práci celoživotně vyhýbat. Je přirozený. Odborníci publikující na stránkách Lifehack.org sestavili základní doporučení, jak se s neúspěchem, chybou, selháním v práci vyrovnat. 

A jistě vás již napadlo, že jedinou cestou je brát jej jako zdroj poučení - nebo signál pro osobní / pracovní pauzu. Pojďme se tedy pustit do jednotlivých poznámek a doporučení tak, jak byly několika odborníky sestaveny.

1. Neúspěch v práci není nic neobvyklého

První věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že neúspěch v práci není v žádném případě neobvyklý. Stejně jako vy sem tam uděláte krok vedle, dělají chyby i všichni ostatní. Chyby, omyly a selhání v práci jsou díky mnoha okolnostem nevyhnutelné. Doba je stále rychlejší, a v některých pracovních pozicích se úkoly vrší rychleji, než je v lidských silách je v pořádku plnit.

Takovýto tlak stačí k tomu, aby se každý zlomil, chyboval. Takže neztrácejte čas pocitem studu, když uděláte chybu na pracovišti. Naučte se přijímat neúspěch v práci jako nevyhnutelnou součást procesu, což vám umožní začít překonávat negativní pocity a následky těchto situací. Spíše se soustřeďte na fakt, že že chyby nebo neúspěchy nám mohou posloužit jako lekce, ze které se můžeme poučit a stát se lepšími.

ruce ukazující na člověka

2. Překonejte špatné pocity spojené s neúspěchem v práci

Pokud jste někdy v práci neuspěli, víte, že vaše ego může v těchto situacích dostat trochu zabrat. Ale naučit se, jak zvládat tato selhání a negativitu spojenou s neúspěchem v práci, vám může pomoci rychle se odrazit a dostat se zpět na koně. Je totiž nutné zajistit, že vás vaše špatné pocity nebudou táhnout ke dnu příliš dlouho. A abyste se naučili zvládat zklamání, musíte podrobně zjistit, co se stalo.

Jinými slovy se musíte zamyslet nad situací, která nastala. Zjistěte, co se povedlo a co ne. Proč se věci, které se povedly, povedly? Proč se věci, které se nepovedly, nepovedly? Odpovědi na tyto otázky vám poskytnou důležité poznatky a také další stupeň sebeuvědomění. Získáte tak poučení, které si můžete vzít k dalšímu zlepšení, až se příště pustíte do podobného úkolu.

3. Připravte se na negativitu

Ještě se vraťme ke špatným pocitům, které po neúspěchu často srážejí člověka na kolena zbytečně dlouho. Jsou důležité, proto jim budou věnovány celé dva body. Může jít o mnoho pocitů, například rozpaky, zklamání, konflikt identity, pocit bezcennosti a zbytečnosti, pocit, že nemáte žádnou přidanou hodnotu, pocit, že všichni kolem vás jsou lepší než vy atd. Pravděpodobně bychom zde mohli vymyslet nekonečný seznam, protože jako lidé jsme skvělými sebemrskači, zejména na poli emocí a v souvislosti s našimi minulými chybami a selháními.

smutná žena

Pokud sami nezasáhnete, tyto myšlenky, pochyby a negativní emoce se ve vašem mozku rozbouří a poškodí vaše duševní zdraví. Je nutné si vytvořit strategii boje s nimi, abyste si vytvořili dobrou pozici pro jejich překonání. A nejen to. Pokud si stanovíte plán nebo strategii, která pro vás má smysl a je relevantní pro váš život a pracovní obor, získáte velmi cenný soubor dovedností.

4. Přemýšlejte, přiznejte si, použijte a opakujte

Jakmile si vytvoříte novou strategii, je na čase začít se snažit reflektovat své dosavadní chování při zvládání problémů. Běžná dětská strategie, kterou často uplatňujeme i jako dospělí, totiž není účinná. Která to je?  Když se po chybě jdete vybrečet, zapíráte ji a pak jdete sníst hromadu zmrzliny ve snaze se utěšit. Ano, tuto strategii nemá smysl používat dál. 

Jakmile zjistíte příčinu své chyby, svého selhání v práci, přiznejte si ji a přijměte fakt, že takto jste se chovali v minulosti - a že je třeba provést změnu. Už žádné pojídání zmrzliny k získání sebevědomí. Posuňme se k růstu na základě chyb, které v životě děláme. To je základní krok k tomu, abyste se naučili, jak se odrazit od neúspěchu v práci. 

rozlitá káva, dokumenty, brýle, kalkulačka

Jakmile to totiž uděláte a získáte toto sebeuvědomění, můžete si vytvořit nové vzorce chování a návyky, které jsou pro váš osobní růst a pokrok mnohem přínosnější než celý kýbl zmrzliny. Je zkrátka nutné, abyste si, vždy když se vám nedaří v práci nebo uděláte nějakou chybu v jiné oblasti svého života, prošli určitou formou tohoto procesu reflexe a hodnocení. To vám pomůže upravit a přizpůsobit vaše strategie a může pomoci růst a vyvíjet se jako osobnost - klidně právě z vašich chyb.

5. Převezměte odpovědnost

Všichni známe takové lidi - ty, kteří podle svého mínění nikdy za nic nemohou, bez ohledu na to, jakou roli hráli nebo jak moc se na výsledku podíleli. Tito lidé "ukazují prstem". Obviní všechny ostatní ještě předtím, než se vůbec zastaví a zamyslí se nad tím, jak moc se na výsledku podíleli. Takové lidi nelze než politovat. Nejenže je jejich kolegové za takové chování obvykle příliš nemilují, ale také nakonec v osobním rozvoji postupují mnohem pomaleji než ti, kdo jsou ochotni přiznat své chyby a převzít za ně odpovědnost.

Není vždy snadné přijmout vinu a přiznat chyby, zvláště když za své činy nesete následky. Tato míra odpovědnosti je však velmi důležitá pro váš osobní růst a rozvoj. Z neúspěchu v práci a z chyb, kterých se v životě dopouštíte, se můžete o sobě hodně naučit. K tomu se však musíte naučit, jak řešit a překonávat špatné pocity spojené s těmito chybami a nastolit efektivnější způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Nahlédněme teď na možnosti, jak se s chybami vyrovnat, jaké strategie přijmout nebo jak se k situaci zkrátka postavit. Pomohou nám s tím citáty slavných, tedy úspěšných. Ale jak sami vidíte, ani oni nešli jen cestou správnou a vždycky úspěšnou…

zamyšlený muž, vědec
  • Pokračujte vpřed i přes neúspěch - Walt Disney byl vyhozen, protože "neměl představivost a žádné dobré nápady". Pak se z něj stal člověk zodpovědný za impérium filmů a her pro děti po celém světě, a to i přes fakt, že přišel o práci kvůli nedostatku představivosti. Z toho plyne ponaučení, že je třeba jít stále k cíli, i když ostatní lidé nevnímají vaše vize stejně jako vy.
  • Úspěch či neúspěch závisí na tom, zda se jich budete držet - Babe Ruth řekl, že "každý strike mě přiblíží k dalšímu homerunu". Ať se nám to líbí, nebo ne, neúspěch je samotným motorem úspěchu, který nás posouvá o krok blíže k úspěšnému konci. To samozřejmě také znamená, že musíte pokračovat a nevzdávat se ve snaze dosáhnout svého cíle. 
  • Někdy neúspěch znamená pouze změnu směru - někdo potřebuje jít za svými cíli, má je v hlavě - ale aby se stal úspěšným, musí překonat mnoho překážek. Jiní naopak uspějí až tehdy, když změní svůj směr. Známe z veřejného života mnoho lidí, kteří původně studovali zcela jiný obor, nebo pracovali v naprosto odlišné profesi, než se odhodlali změnit směr, který jim pak byl mnohem přirozenějších, v němž se dokázali rozvíjet mnohem rychleji vpřed.
  • Věřte si - ne každý vás "pochopí". Elvisu Presleymu, Lucille Ballové a Carol Burnettové bylo řečeno, aby to zabalili a šli domů kvůli "ohromujícímu" nedostatku talentu. Stejné etapy bychom našli i u mnoha českých zástupců světa kultury. Nebo často zmiňovaný Einstein a jeho školní problémy s matematikou… Dokážete si však představit svět bez jejich hudby, humoru nebo vědeckého přínosu? Úspěch začíná vírou v to, co dokážete. Nenechte se odradit ostatními (a evidentně neinformovanými) lidmi na vaší cestě za úspěchem.
  • Neúspěch je příležitost k učení - sice už to bylo zmíněno, ale tohle se musí opakovat vícekrát - právě pro extrémní důležitost pochopení tohoto faktu a smíření se s ním, pro umožnění jej začít využívat v svůj prospěch: neúspěch a chyby jsou příležitost k učení. Henry Ford prý řekl: "Neúspěch je prostě příležitost začít znovu, tentokrát chytřeji." Víte, co to znamená? Právě jste se naučili všechny špatnou cestu k danému úspěchu. Teď je na čase najít tu správnou. Každé poučení, každý neúspěch je posunem správným směrem. 
  • Postoj k neúspěchu může mít zásadní význam - "Úspěch je schopnost jít od neúspěchu k neúspěchu, aniž byste ztratili nadšení," řekl sir Winston Churchill. Co dodat... 
  • Vaším heslem musí být odvaha - "Pokud jste se dopustili chyb, a to i závažných, vždycky máte další šanci. To, čemu říkáme neúspěch, není pád, ale setrvání na zemi." Citát Mary Pickfordové. Všichni jsme schopni udělat velkolepé chyby a někteří z nás je už mnohokráte udělali. Klíčem k úspěchu je nedovolit, aby se porážka a neúspěch staly konečnou stanicí. Musíte pokračovat vpřed. 
  • Nevzdávejte se - "Na každý neúspěch existuje alternativní postup. Musíte ho jen najít. Když narazíte na překážku na cestě, zvolte objížďku." Citát Mary Kay Ashové. Byla zakladatelkou úspěšného domácího podnikání. Poučení z neúspěchu prostě spočívá v tom, že může existovat lepší nebo jiná cesta k dosažení vašeho cíle. I když se jedná o neúspěch v práci, který za vás museli zahladit a urovnat jiní. Příště budete zase vy urovnávat za ně - nebo je před špatnou cestou, díky vašemu poučení, dostatečně brzy varujete a ochráníte. 
  • Úspěch může vyrůst pouze z neúspěchu - Benjamin Disraeli, bývalý britský premiér, řekl: "Všechny mé úspěchy byly postaveny na mých neúspěších." To je pravda. Neúspěch je skutečně jen zlomovým bodem, když je člověk na cestě k úspěchu. Bez neúspěchu se jako lidé nepoučíme a náš pohyb k úspěchu stagnuje. Nechte se neúspěchem vést k úspěchu, místo aby se stal momentem zdrojem dlouhodobého zastavení, pochyb nebo dokonce duševních problémů!

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

1. Je neúspěch v práci běžný a nevyhnutelný?

Ano, neúspěch v práci je naprosto přirozený a běžný. Vzhledem k rychlému tempu a tlakům současného pracovního prostředí je nevyhnutelné, že se občas něco nepovede. Důležité je nepanikařit, přijmout neúspěch jako součást procesu a začít se z něj poučovat.

2. Jak mohu zvládat negativní emoce spojené s neúspěchem v práci?

Chcete-li překonat negativní emoce spojené s neúspěchem v práci, zaměřte se na analýzu situace, která vedla k chybě. Zjistěte, co se povedlo a co ne, a najděte odpovědi, proč se věci vyvíjely tak, jak se vyvíjely. Tím získáte důležité poznatky, které vám pomohou se zlepšit a připravit se na další úkoly.

3. Jak mohu překonat negativitu spojenou s neúspěchem v práci?

Abyste překonali negativitu spojenou s neúspěhem, je důležité vyvinout strategii boje s negativními emocemi a myšlenkami. Taková strategie vám pomůže nejen lépe zvládat selhání, ale také získat cenný soubor dovedností a zvyšovat vaše sebevědomí.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

prodejna mall.cz

Tipy a triky pro nakupování na Mall.cz

Internetový portál Mall.cz patří již mnoho let mezi nejoblíbenější e-shopy u nás . A není divu - nabídne jak skvělé ceny, tak opravdu obrovský...

Trendy v bydlení 2023

14 interiérových trendů pro rok 2023, které oživí váš domov

Nový rok s sebou tradičně přináší také nové trendy, a to nejen ve sféře oblečení, ale také bydlení. Přestože nábytek a zařízení bytu nepodléhají...

jak na organizaci skříně

Přivítejte lunární nový rok reorganizací své skříně!

Pokud máte svá studentská léta dávno za sebou, součástí vašeho domova je pravděpodobně dostatečně prostorná šatní skříň, či dokonce samostatná...

Mindfulness a meditace

Meditace vs. mindfulness: Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

V moderním světě na nás nástrahy v podobě stresu a psychické zátěže čekají opravdu na každém rohu. Není tak divu, že se stále častěji mluví o...