Jak jednat s kolegy, kteří si příliš často stěžují

emoji kyvadlo

Všichni jsme to zažili. Přijdete do kanceláře, a když se setkáte se svými kolegy - většinou jsou to ti samí - začnou si stěžovat na všechno: na vyšší vedení, na celou firmu, a dokonce i na témata, která nesouvisejí s prací, jako je sport, rodina, vláda a další.

Nejhorší na tom je, že máte pocit, jako by váš spolupracovník očekával, že se vcítíte do jeho pocitů a připojíte se k zástupu jeho stížností. A přestože se mu vy sami pokusíte poskytnout jiný, optimističtější pohled na situaci, na niž si on právě (jen tak pro zábavu) stěžuje, vrátí se k negativismu, a bude si stěžovat dál. Vám bude i nadále kazit dobrou náladu každého pracovního dne. Odborníci z portálu Lifehack.org prezentovali několikero doporučení, jak se této situaci postavit. Přinášíme vám některá z nich.

Dovolte zde ještě malé upřesnění: V textu se budeme zabývat obecným stěžováním si na cokoliv, které je u mnoha lidí vysloveně životním zvykem (zlozvykem). Rady, které zde budete číst, se nijak netýkají situace, kdy si vám přítel / kolega postěžuje na problém z osobního života.

Co tedy dělat, když si vaši spolupracovníci na všechno stále jen stěžují?

Podívejme se, jak efektivně jednat se setrvale si stěžujícími spolupracovníky. A také jak jim pomoci, aby byli při svém stěžování si alespoň o trochu ohleduplnější. Samotného stěžování je zbavit asi nedokážete, jde o jejich přístup k životu. O jediný, který je baví (dokud nepotkají něco silnějšího). Pomocí níže uvedených tipů, které nabízejí to zmíněné „silnější“ jim dokonce můžete pomoci změnit jejich myšlení, aby se na věci dívali pozitivněji.

Proč si vaši kolegové stěžují úplně na všechno?

naštvaná žena

Jednat se spolupracovníkem, který si neustále stěžuje, není snadný úkol. Bere vám to velkou část vaší životní energie. Výzkumy dokonce ukázaly, že chronické stěžování si má negativní psychologický dopad jak na samotné stěžující si lidi, tak na ty ostatní.

Opakované poslouchání a mluvení o negativních tématech přetváří náš mozek k častému přemýšlení o negativních tématech. Může tak vzniknout tzv. efekt sněhové koule, kdy negativní smýšlení ohledně problémů a ohledně jejich společenského dopadu narůstá (stále více věcí je notorickým stěžovatelem vnímáno negativně, a tak se zužuje portfolio věcí, které na něj mají čistě pozitivní dopad). Na druhou stranu nutno dodat, že někteří lidé se v tomto „sportu“ vyžívají, a naopak jim přináší ohromné upevnění jejich vlastního napětí. To špatné „hodí na ostatní“, a sami díky tomu mohou být „v pohodě“.

Chronický stěžovatel dokáže dokonale znepříjemnit prostředí, dokonce je i deprimovat. Umí rychle odfouknout vítr z plachet vám i ostatníms polupracovníkům, sebrat nadšení a energii do čehokoliv. Může to dokonce zhoršit a poškodit atmosféru celého týmu a způsobit snížení produktivity a pohody členů týmu. Ti si pak přenášejí tuhle nepohodu i domů, do rodin, mezisvé kamarády.

Při jednání s kolegy, kteří si často stěžují, musíme nejprve pochopit jejich příčiny

Buďme upřímní, někdy mohou kolegové mít pro své stížnosti dobrý důvod, a pokud bychom jen vyčistili šum jejich tónu a pravidelně používaných frází, našli bychom skutečný důvod jejich frustrace, a později i prostor pro růst jako spolupracovníci, přátelé a tým.

Být tu pro přítele a soucítit s ním je pro zlepšení týmové kultury zásadní. Důležité je také čas od času upustit páru, abychom snížili stres - a s pomocí spolupracovníka lépe pojmenovali problém. Pojmenovaný problém se totiž řeší o hodně snáz.

Vzhledem k výše uvedeným psychologickým účinkům bychom si ale v případě, že si chceme postěžovat, neměli stěžovat každému na potkání a opakovat své stížnosti po celou pracovní dobu. Měli bychom si k tomu najít konkrétního spolupracovníka - vybrat si někoho, komu důvěřujeme a koho se naše stížnosti nebudou špatně dotýkat. Naopak, dokáže nám nabídnout oporu, možná i otevřít oči pro hledání schůdného řešení.

palec dolů

3 typy stěžovatelů

Gregory Tall, tvůrce workshopů s více než patnáctiletou praxí v oblasti lidských zdrojů, rozdělil dle svých pracovních zkušeností a znalostí stěžovatele na tři typy:

  • Lidé, kteří prostě jen hledají někoho, kdo je vyslechne, a chtějí být vyslyšeni.
  • Lidé, kteří si ani nejsou vědomi toho, že si vlastně stěžují, a co tím způsobují
  • Lidé, kteří hledají někoho, kdo jim pomůže s oprávněnou stížností

Pro každý typ stěžovatele jsou potřebné jiné metody jednání. Liší se také u jednotlivých spolupracovníků - přece jen jsme každý zcela jinou individualitou. Důležité však je zabývat se jimi, protože ignorování problému, který se stále si stěžujícím kolegou máte, může vyvolat až zničující důsledky.

Jak jednat se spolupracovníky, kteří si často stěžují?

Snaha pomoci stěžujícímu si spolupracovníkovi, aby změnil své chování a začal hledat řešení (když vidí jen problémy), může vést ke zklamání na obou stranách. Stěžovateli vyhovuje jeho pozice stěžovatele. Nebo má dokonce pocit, že vám tím otevírá oči. Ale situaci nakonec mohou chronicky si stěžující lidé vnímat i zcela jinak.

Snaha je od stěžování si odklonit totiž může posílit jejich pocit, že si "nemají s kým promluvit", což povede jen k dalším stížnostem na další spolupracovníky. A může to nastartovat nebo zvětšit výše již zmíněnou sněhovou kouli. Z vašeho pohledu vás může fakt, že nesprávný vývoj můžete jen sledovat, samozřejmě zklamat a vyvolat ve vás pocit, že s tím už nemůžete už vůbec nic dělat.

Pojďme se tedy podívat na několik užitečných metod, jak jednat se spolupracovníkem, který si často stěžuje.

1. Dejte stěžovateli kontext

Místo toho, abyste v rámci situace poukazovali pouze na pozitivní věci a snažili se přebít negativitu stěžovatele - což, jak bylo napsáno výše, může způsobit opačný efekt, než jste zamýšleli - zkuste mu dát kontext, rezonovat situaci, na kterou si stěžuje, s obecnými faktory, které ji způsobily. Co si pod tím představit?

Pokud si například spolupracovník stěžuje na nedostatek sociálních vazeb v týmu kvůli odsouhlasené práci z domova, pak připomínka pandemie Covid-19, která tuto situaci způsobila, a jejích širších dopadů na společnost, mu může pomoci pochopit, že jsme všichni na stejné lodi.

palec dolů palec nahoru

Vcítění se do spolupracovníka a zároveň zrcadlení makrofaktorů, které tuto situaci způsobily, mu může otevřít cestu k tomu, aby se do obecnějšího kontextu více ponořili, a sami třeba našli řešení (pokud jej vůbec chtějí hledat).

2. Najděte snadná a zvládnutelná řešení

Ignorování problému a přístup "přeháníte to, o nic nejde" může také vést k frustraci stěžovatele a vyvolat v něm pocit, že mu nikdo nerozumí. Tip profesionála: nepomáhá to ani ve vztazích v rodině, v partnerství. Hledání snadných řešení jejich problémů jim naopak může poskytnout nástroje, které potřebují k překonání tohoto druhu problémů v budoucnu, a posílit vztah a důvěru mezi vámi dvěma.

Upozornění: věnujte pozornost tomu, abyste nepředkládali hotová řešení, ale jen k nim naváděli: kladli správné otázky, které stěžovateli pomohou najít odpověď samostatně. Po nalezení řešení se ujistěte, že se také zamyslí nad procesem, kterým právě prošel, aby mohl tento nástroj příště znovu použít.

3. Nastavte hranice

Podpora spolupracovníků může pomoci vybudovat pevnější vztahy a zvýšit důvěru mezi členy týmu. Může si však také vybírat svou daň na podporujícím členovi týmu. Stěžující si spolupracovník se může stát zlodějem času a životní energie toho, kdo mu věnuje svou pozornost. Takoví lidé bývají někdy nazýváni energetickými upíry. Přinášejí s sebou ohromné psychologické a emocionální náklady, nedávají však zhola nic.

Proto je při jednání s kolegou, který si často stěžuje, zásadní stanovit jasné hranice. Příkladem nastavení hranic může být vyjádření ochoty vyslechnout si jeho stížnosti, ale nemluvit, nebo naslouchat a mluvit, ale sám se do stížností nezapojovat. Můžete také říci, že jste ochotni zúčastnit se rozhovoru o stížnostech na každé téma jednou, protože opakované stěžování si na stejnou věc nikomu neprospívá.

velký smajlík

4. Upozorněte na chování svého spolupracovníka

Pokud máte se stěžujícím si spolupracovníkem blízký vztah, zvažte, zda ho na jeho chování a jeho vliv na okolí neupozornit. Řekněte mu, že sice uznáváte, že zažívá špatné pocity, ale že je pro vás a zbytek týmu těžké být stále v takovém negativním prostředí. Můžete mu také nabídnout svou pomoc (některou z výše uvedených metod nebo jiných, o kterých víte).

Připravte si konkrétní příklady dopadů jejich chování na členy týmu -  ale nikdy neprozrazujte pocity ostatních členů týmu bez jejich souhlasu, protože to může způsobit ještě horší pracovní prostředí v týmu a nedostatek důvěry mezi členy týmu. Můžete říci, že raději neprozradíte, kdo vám své pocity vyjádřil, ale cítíte se zodpovědní za to, že je před stěžovatelem přednesete, protože vám na něm záleží.

Pokud je pro vás vztah s touto osobou důležitý, buďte citliví při upozorňování na její chování. Nejlepší však bude, když to uděláte co nejdříve. Nejprve šetrně. A pokud nebudete pochopeni, pak i důrazněji.

Závěrečné myšlenky

Stěžování si může být na pracovišti důležité a má zde své místo. Pomáhá zaměstnancům podělit se o své myšlenky a důležitou kritiku výkonu a kultury týmu a společnosti. Navíc je velmi důležité být dobrým přítelem kolegům, kteří si potřebují postěžovat a upustit páru. Členové týmu si musejí navzájem důvěřovat a vědět, že mají v týmu někoho, kdo je ochoten je vyslechnout.

Měli by si však také uvědomit, že když si na něco opakovaně stěžují, může to být intenzivní, únavné, nepříjemné a dokonce depresivní. Porozumět vlastním emocím a příčinám stížností není vždy snadné. Proto je jednání s těmito stěžujícími si spolupracovníky zásadní pro úspěch týmu.

V tomto článku jste si mohli přečíst několik praktických tipů a nástrojů, jak na to. Všimněte si, že některé technologické nástroje mohou člověku pomoci lépe porozumět svým emocím a lépe se s nimi vypořádat. Pomoci mu stát se produktivnějším v práci a žít šťastnější život. Zvažte možnost doporučit výše uvedené metody a nástroje svému stěžujícímu si spolupracovníkovi nebo vedení firmy, abyste vytvořili lepší a pozitivnější pracovní prostředí pro všechny.

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Proč si vaši kolegové stěžují úplně na všechno?

Jednat se spolupracovníkem, který si neustále stěžuje, není snadný úkol. Bere vám to velkou část vaší životní energie. Výzkumy dokonce ukázaly, že chronické stěžování si má negativní psychologický dopad jak na samotné stěžující si lidi, tak na ty ostatní.

Jak může stěžování ovlivnit pracovní prostředí?

Chronický stěžovatel dokáže dokonale znepříjemnit prostředí, dokonce je i deprimovat. Umí rychle odfouknout vítr z plachet vám i ostatníms polupracovníkům, sebrat nadšení a energii do čehokoliv. Může to dokonce zhoršit a poškodit atmosféru celého týmu a způsobit snížení produktivity a pohody členů týmu. Ti si pak přenášejí tuhle nepohodu i domů, do rodin, mezisvé kamarády.

Jak se vypořádat s kolegy, kteří si často stěžují?

Při jednání s kolegy, kteří si často stěžují, musíme nejprve pochopit jejich příčiny. Někdy mohou mít pro své stížnosti dobrý důvod, a pokud bychom jen vyčistili šum jejich tónu a pravidelně používaných frází, našli bychom skutečný důvod jejich frustrace, a později i prostor pro růst jako spolupracovníci, přátelé a tým. Být tu pro přítele a soucítit s ním je pro zlepšení týmové kultury zásadní.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

allegro

Jak nakupovat na Allegro.cz: Zkušenosti a rady

Láká vás nabídka populárního internetového obchodu Allegro.cz, ale s nákupem stále váháte? Nebo jste na Allegro.cz již nakoupili, ale máte pocit,...

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...