Jak jednat kolegy, kteří si příliš často stěžují

Všichni jsme to zažili. Přijdete do kanceláře, a když sesetkáte se svými kolegy - většinou jsou to ti samí - začnou si stěžovat navšechno: na vyšší vedení, na celou firmu, a dokonce i na témata, kteránesouvisejí s prací, jako je sport, rodina, vláda a další.

Nejhorší na tom je, že máte pocit, jako by vášspolupracovník očekával, že se vcítíte do jeho pocitů a připojíte se k zástupujeho stížností. A přestože se mu vy sami pokusíte poskytnout jiný,optimističtější pohled na situaci, na niž si on právě (jen tak pro zábavu)stěžuje, vrátí se k negativismu, a bude si stěžovat dál. Vám bude i nadálekazit dobrou náladu každého pracovního dne. Odborníci z portálu Lifehack.orgprezentovali několikero doporučení, jak se této situaci postavit. Přinášíme vámněkterá z nich.

Dovolte zde ještě malé upřesnění: V textu se budemezabývat obecným stěžováním si na cokoliv, které je u mnoha lidí vysloveněživotním zvykem (zlozvykem). Rady, které zde budete číst, se nijak netýkajísituace, kdy si vám přítel / kolega postěžuje na problém z osobního života.

Co tedy dělat, když si vaši spolupracovníci na všechno stále jen stěžují?

Podívejme se, jak efektivně jednat se setrvale si stěžujícímispolupracovníky. A také jak jim pomoci, aby byli při svém stěžování si alespoňo trochu ohleduplnější. Samotného stěžování je zbavit asi nedokážete, jde ojejich přístup k životu. O jediný, který je baví (dokud nepotkají něcosilnějšího). Pomocí níže uvedených tipů, které nabízejí to zmíněné „silnější“ jimdokonce můžete pomoci změnit jejich myšlení, aby se na věci dívali pozitivněji.

Proč si vaši kolegové stěžují úplně na všechno?

Jednat se spolupracovníkem, který si neustále stěžuje, nenísnadný úkol. Bere vám to velkou část vaší životní energie. Výzkumy dokonce ukázaly,že chronické stěžování si má negativní psychologický dopad jak na samotnéstěžující si lidi, tak na ty ostatní.

Opakované poslouchání a mluvení o negativních tématechpřetváří náš mozek k častému přemýšlení o negativních tématech. Může takvzniknout tzv. efekt sněhové koule, kdy negativní smýšlení ohledně problémů aohledně jejich společenského dopadu narůstá (stále více věcí je notorickým stěžovatelemvnímáno negativně, a tak se zužuje portfolio věcí, které na něj mají čistěpozitivní dopad). Na druhou stranu nutno dodat, že někteří lidé se v tomto„sportu“ vyžívají, a naopak jim přináší ohromné upevnění jejich vlastníhonapětí. To špatné „hodí na ostatní“, a sami díky tomu mohou být „v pohodě“.

Chronický stěžovatel dokáže dokonale znepříjemnit prostředí,dokonce je i deprimovat. Umí rychle odfouknout vítr z plachet vám i ostatnímspolupracovníkům, sebrat nadšení a energii do čehokoliv. Může to dokoncezhoršit a poškodit atmosféru celého týmu a způsobit snížení produktivity apohody členů týmu. Ti si pak přenášejí tuhle nepohodu i domů, do rodin, mezisvé kamarády.

Při jednání s kolegy, kteří si často stěžují, musíme nejprve pochopitjejich příčiny

Buďme upřímní, někdy mohou kolegové mít pro své stížnostidobrý důvod, a pokud bychom jen vyčistili šum jejich tónu a pravidelně používanýchfrází, našli bychom skutečný důvod jejich frustrace, a později i prostor prorůst jako spolupracovníci, přátelé a tým.

Být tu pro přítele a soucítit s ním je pro zlepšení týmovékultury zásadní. Důležité je také čas od času upustit páru, abychom snížilistres - a s pomocí spolupracovníka lépe pojmenovali problém. Pojmenovanýproblém se totiž řeší o hodně snáz.

Vzhledem k výše uvedeným psychologickým účinkům bychom siale v případě, že si chceme postěžovat, neměli stěžovat každému na potkánía opakovat své stížnosti po celou pracovní dobu. Měli bychom si k tomu najítkonkrétního spolupracovníka - vybrat si někoho, komu důvěřujeme a koho se našestížnosti nebudou špatně dotýkat. Naopak, dokáže nám nabídnout oporu, možná iotevřít oči pro hledání schůdného řešení.

3 typy stěžovatelů

Gregory Tall, tvůrce workshopů s více než patnáctiletoupraxí v oblasti lidských zdrojů, rozdělil dle svých pracovních zkušeností aznalostí stěžovatele na tři typy:

  • Lidé, kteří prostě jen hledají někoho, kdo je vyslechne, a chtějí být vyslyšeni.
  • Lidé, kteří si ani nejsou vědomi toho, že si vlastně stěžují, a co tím způsobují
  • Lidé, kteří hledají někoho, kdo jim pomůže s oprávněnou stížností

Pro každý typ stěžovatele jsou potřebné jiné metody jednání.Liší se také u jednotlivých spolupracovníků - přece jen jsme každý zcela jinouindividualitou. Důležité však je zabývat se jimi, protože ignorování problému,který se stále si stěžujícím kolegou máte, může vyvolat až zničující důsledky.

Jak jednat se spolupracovníky, kteří si často stěžují?

Snaha pomoci stěžujícímu si spolupracovníkovi, aby změnilsvé chování a začal hledat řešení (když vidí jen problémy), může vést kezklamání na obou stranách. Stěžovateli vyhovuje jeho pozice stěžovatele. Nebomá dokonce pocit, že vám tím otevírá oči. Ale situaci nakonec mohou chronicky sistěžující lidé vnímat i zcela jinak.

Snaha je od stěžování si odklonit totiž může posílit jejichpocit, že si "nemají s kým promluvit", což povede jen k dalšímstížnostem na další spolupracovníky. A může to nastartovat nebo zvětšit výšejiž zmíněnou sněhovou kouli. Z vašeho pohledu vás může fakt, že nesprávný vývojmůžete jen sledovat, samozřejmě zklamat a vyvolat ve vás pocit, že s tím užnemůžete už vůbec nic dělat.

Pojďme se tedy podívat na několik užitečných metod, jakjednat se spolupracovníkem, který si často stěžuje.

1. Dejte stěžovateli kontext

Místo toho, abyste v rámci situace poukazovali pouze napozitivní věci a snažili se přebít negativitu stěžovatele - což, jak bylonapsáno výše, může způsobit opačný efekt, než jste zamýšleli - zkuste mu dátkontext, rezonovat situaci, na kterou si stěžuje, s obecnými faktory, které jizpůsobily. Co si pod tím představit?

Pokud si například spolupracovník stěžuje na nedostateksociálních vazeb v týmu kvůli odsouhlasené práci z domova, pak připomínkapandemie Covid-19, která tuto situaci způsobila, a jejích širších dopadů naspolečnost, mu může pomoci pochopit, že jsme všichni na stejné lodi.

Vcítění se do spolupracovníka a zároveň zrcadlení makrofaktorů, které tuto situaci způsobily, mu může otevřít cestu k tomu, aby se do obecnějšíhokontextu více ponořili, a sami třeba našli řešení (pokud jej vůbec chtějí hledat).

2. Najděte snadná a zvládnutelná řešení

Ignorování problému a přístup "přeháníte to, o nicnejde" může také vést k frustraci stěžovatele a vyvolat v něm pocit, že munikdo nerozumí. Tip profesionála: nepomáhá to ani ve vztazích v rodině, vpartnerství. Hledání snadných řešení jejich problémů jim naopak může poskytnoutnástroje, které potřebují k překonání tohoto druhu problémů v budoucnu, aposílit vztah a důvěru mezi vámi dvěma.

Upozornění: věnujte pozornost tomu, abyste nepředkládali hotovářešení, ale jen k nim naváděli: kladli správné otázky, které stěžovatelipomohou najít odpověď samostatně. Po nalezení řešení se ujistěte, že se takézamyslí nad procesem, kterým právě prošel, aby mohl tento nástroj příště znovupoužít.

3. Nastavte hranice

Podpora spolupracovníků může pomoci vybudovat pevnějšívztahy a zvýšit důvěru mezi členy týmu. Může si však také vybírat svou daň napodporujícím členovi týmu. Stěžující si spolupracovník se může stát zlodějemčasu a životní energie toho, kdo mu věnuje svou pozornost. Takoví lidé bývajíněkdy nazýváni energetickými upíry. Přinášejí s sebou ohromné psychologické aemocionální náklady, nedávají však zhola nic.

Proto je při jednání s kolegou, který si často stěžuje,zásadní stanovit jasné hranice. Příkladem nastavení hranic může být vyjádřeníochoty vyslechnout si jeho stížnosti, ale nemluvit, nebo naslouchat a mluvit,ale sám se do stížností nezapojovat. Můžete také říci, že jste ochotnizúčastnit se rozhovoru o stížnostech na každé téma jednou, protože opakovanéstěžování si na stejnou věc nikomu neprospívá.

4. Upozorněte na chování svého spolupracovníka

Pokud máte se stěžujícím si spolupracovníkem blízký vztah,zvažte, zda ho na jeho chování a jeho vliv na okolí neupozornit. Řekněte mu, žesice uznáváte, že zažívá špatné pocity, ale že je pro vás a zbytek týmu těžkébýt stále v takovém negativním prostředí. Můžete mu také nabídnout svou pomoc (některouz výše uvedených metod nebo jiných, o kterých víte).

Připravte si konkrétní příklady dopadů jejich chování načleny týmu -  ale nikdy neprozrazujtepocity ostatních členů týmu bez jejich souhlasu, protože to může způsobit ještěhorší pracovní prostředí v týmu a nedostatek důvěry mezi členy týmu. Můžeteříci, že raději neprozradíte, kdo vám své pocity vyjádřil, ale cítíte sezodpovědní za to, že je před stěžovatelem přednesete, protože vám na němzáleží.

Pokud je pro vás vztah s touto osobou důležitý, buďtecitliví při upozorňování na její chování. Nejlepší však bude, když to uděláteco nejdříve. Nejprve šetrně. A pokud nebudete pochopeni, pak i důrazněji.

Závěrečné myšlenky

Stěžování si může být na pracovišti důležité a má zde svémísto. Pomáhá zaměstnancům podělit se o své myšlenky a důležitou kritiku výkonua kultury týmu a společnosti. Navíc je velmi důležité být dobrým přítelem kolegům,kteří si potřebují postěžovat a upustit páru. Členové týmu si musejí navzájemdůvěřovat a vědět, že mají v týmu někoho, kdo je ochoten je vyslechnout.

Měli by si však také uvědomit, že když si na něco opakovaněstěžují, může to být intenzivní, únavné, nepříjemné a dokonce depresivní. Porozumětvlastním emocím a příčinám stížností není vždy snadné. Proto je jednání stěmito stěžujícími si spolupracovníky zásadní pro úspěch týmu.

V tomto článku jste si mohli přečíst několik praktickýchtipů a nástrojů, jak na to. Všimněte si, že některé technologické nástroje mohoučlověku pomoci lépe porozumět svým emocím a lépe se s nimi vypořádat. Pomoci mustát se produktivnějším v práci a žít šťastnější život. Zvažte možnostdoporučit výše uvedené metody a nástroje svému stěžujícímu si spolupracovníkovinebo vedení firmy, abyste vytvořili lepší a pozitivnější pracovní prostředí provšechny.

Zdroj: Lifehack.org


Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články: