Jak být v práci inovativní a kreativní? Talent k tomu rozhodně nepotřebujete!

kreativita má mnoho podob

Často se setkáváme s mylnou představou, že kreativita je dar - že ji buď máte, nebo nemáte. To však není pravda. Kreativita je něco, na čem musíte pracovat. Je jako sval, který musíte trénovat. Některé národy mají trénink kreativity jakou součást základního vzdělávání. U nás takový koncept naprosto chybí, a je to velká škoda. To ovšem neznamená, že by bylo vše ztraceno! I coby dospělí můžete s tréninkem kreativity začít, nejlépe ještě dnes! Jak tedy být v práci inovativní a kreativní? Poradí nám odborníci z Lifehack.org.

Co pohání kreativitu

Kreativita spočívá ve snaze vidět věci z jiného úhlu, ve snaze najít nový pohled, novou pozici, ze které věci nahlédnete. Je o tom, že se snažíme překročit mentální omezení, která si sami ukládáme, a pokusit se podívat na problém v novém světle. Být kreativní znamená snažit se pochopit, jakým omezením se nevědomky podřizujeme, a pak se z nich vymanit. Jde o to dovolit si dělat věci, prožívat věci nebo uvažovat o nich neznámým způsobem.

Podstatou kreativity je osvobodit se od přijatých způsobů myšlení. Především je třeba bojovat proti rutině, bezmyšlenkovitosti a apatii, odvěkým nepřátelům tvůrčího procesu. Podívejme se teď na 13 způsobů jak být v práci inovativní a kreativní.  Jistě si mezi nimi alespoň nějaký vyberete!

1. Vyjděte ven

Pokud trpíte tvůrčím blokem, jedním z nejúčinnějších způsobů nápravy je opustit budovu a jít se projít. Pohled na pestrý svět venku vám může rychle pomoci vymanit se ze samovolného duševního vězení. Nezapomeňte si ale vypnout telefon a dopřát své mysli prostor a čas na odpočinek od povinností a kontaktů, i když přátelských. Dbejte na to, abyste věnovali pozornost věcem, které vidíte, a všímali si jich.

2. Nevyplňujte "mrtvý čas" nesmyslným zíráním do obrazovky

"Mrtvý čas" jsou chvíle, kdy jste například ve vlaku nebo o samotě na obědě. Vaše mysl je nečinná a vy jen čekáte, až čas uplyne. V dnešní době si mnoho lidí v takových chvílích vypěstovalo reflex sáhnout po svém chytrém telefonu. Jenže když trávíte každou volnou minutu dne tím, že do svého mozku vkládáte informace - často zbytečné - vytěsňujete okamžiky, kdy by váš mozek mohl samovolně bloudit prostorem, přeskupovat myšlenky a připravovat nové nápady.

3. Začněte svůj den kreativitou

Dalším zlozvykem, který dnes tolik z nás zabíjí kreativitu, je upadnout do rutiny, sotva otevřete oči.  Jak se do takové rutiny upadá? Zase je v tom smartphone a oznámení v něm. Většinou je totiž čteme ještě v posteli, a tím se nevědomky hned po probuzení uzavíráme do opotřebovaných kolejí běžného dne. Na první hodinu dne nechte telefon vypnutý. Poslouchejte hudbu, čtěte knihu, meditujte, cvičte jógu, připravte si pestrou snídaní, cokoli vás napadne. Hned ráno dejte své mysli prostor k dýchání a rozletu - a pak uvidíte, o kolik kreativnější budete během dne.

procházka

4. Vyhraďte si "tvůrčí čas" mimo kancelář

Velmi podnětné pro kreativitu je vyhradit si "tvůrčí čas" mimo kancelář. Jednou nebo dvakrát týdně si dopřejte 45 minut na to, abyste si sedli do kavárny a prostě přemýšleli. Měli byste si najít místo, které je příjemné a klidné, kde můžete jednoduše sedět a být sami se svým nápojem nebo oblíbeným zákuskem.

Neměli byste mít žádné konkrétní cíle a rozhodně byste si s sebou neměli brát práci - ale zároveň je to "pracovní čas" a měli byste své myšlenky zaměřit na pracovní souvislosti, jinými slovy – nebránit mozku, aby na práci myslel, ale přitom nepracovat v kontaktu s kýmkoliv, netelefonovat, nepsat zprávy apod. Jde o to, aby se vaše mysl uvolnila a jednoduše bloudila. Pravděpodobně přijdete na nějaké překvapivé nové poznatky nebo nápady.

5. Obklopte se inspirací

I když nemůžete jít na procházku, trávit čas reflexí v kavárně nebo přestavovat nábytek v kanceláři, můžete se obklopit inspirativními věcmi, které vám pomohou udržet mysl v kreativním chodu. Vždy hledejte nové a podnětné předměty a ozdobte svůj pracovní prostor vším, co vás zaujme. Mohou to být novinové titulky, podnětné citáty, předměty, fotografie nebo cokoli jiného - záleží jen a pouze na vás.

Ale pozor, dbejte i a to, abyste vše neustále obměňovali - udržíte tak svůj prostor svěží, a to ve výsledku udrží svěží vaši mysl. Především nedovolte, aby se vaše pracovní prostředí, ať už je to v kanceláři nebo doma, stalo nudným a fádním. Jinak bude vaše mysl stagnovat.

6. Tvořte skupinky nebo páry

Pokud budete pracovat sami, kreativita a inovace budou zakrnělé. Mozku totiž bude chybět podnět od dalších lidí, tzv. brainstorming. Proto mějte někoho, od koho se můžete inspirovat, s kým se budete doplňovat a posouvat kreativním směrem.

V závislosti na vaší pracovní situaci může mít seskupování s kolegy nebo podřízenými různé podoby. Jedním z nápadů může být pořádání specializovaných brainstormingů s vaším obchodním partnerem nebo jiným spolupracovníkem, dalším nápadem může být spárování lidí v kanceláři na určitou dobu do "kreativních dvojic" nebo „tematických dvojic“. Po určitou dobu, třeba po dobu jednoho měsíce, můžete každý týden vyhradit čas, kdy budou tito dva lidé sdílet nápady, brainstormovat, povídat si, diskutovat a obecně přicházet s novými nápady.

Po uplynutí předem stanoveného času dvojice samozřejmě střídejte, abyste udrželi čerstvost a pomohli vytvořit ještě více kreativity. Tímto způsobem můžete nechat spolupracovat lidi s různými odbornými znalostmi a pohledy na věc; nové nápady pak začnou rychle proudit.

7. Přesuňte svůj stůl

Funguje to podobně jako chození na procházky. Pokud sedíte stále u stejného stolu na stejném místě a děláte stejné úkoly, kreativita nedostane prostor. Proto přesuňte svůj stůl. Zkuste, pokud je to možné, změnit uspořádání své kanceláře. Něco tak jednoduchého, jako je sezení na jiném místě, může mít velký efekt.

Samozřejmě to nemusí být možné ve všech kancelářích, ale existují i další věci, které můžete udělat. Jděte si na chvíli sednout k cizímu stolu nebo si s někým vyměňte stůl. Posaďte se na pohovku a znovu si promyslete právě řešený problém a jeho souvislosti. Může vám až vyrazit dech, jak jednoduchá změna polohy nebo prostředí může pomoci vaší kreativitě znovu začít proudit.

velikonoční vejce

8. Mějte různorodý tým

Pokud je kreativita především o různých perspektivách a úhlech pohledu, pak musí být podložena mimo jiné i tím, že zaměstnáte na jednom problému lidi z různých prostředí a s různými zkušenostmi. Pokud jste šéfem, nenajímejte lidi jen podle svého obrazu. Jestliže zalidníte kancelář svými klony nebo celou firmu podobně smýšlejícími lidmi, kreativita utrpí, respektive brzy zcela zanikne.

Mnohem lepší zásadou při najímání zaměstnanců je snažit se vytvořit co nejrozmanitější tým. A jakmile přijde na diskuse a přicházení s novými nápady, budete sklízet ovoce plynoucí právě z rozmanitosti.

9. Kontrola a zvládání negativity

Dalším zabijákem kreativity jsou negativní emoce. Proto pokud chcete být kreativní a inovativní, nedovolte, aby je negativita převálcovala. Prostě: jak můžete být kreativní, když je vaše mysl plná myšlenek na každodenní frustrace!

Život samozřejmě vždycky přináší negativity, které vás vytáčejí. Pokud však chcete být kreativní, musíte tyto emoce zvládat. Odsuňte negativní emoce stranou a snažte se uvést do pozitivního stavu, který je pro kreativitu mnohem příznivější.

10. Buďte zvědaví

Kreativita v práci se neomezuje pouze na to, co se děje na pracovišti. Pokud chcete být kreativní a inovativní osobností, musíte si rozšiřovat obzory. Snažte se najít způsoby, jak vystoupit ze světa, který znáte, a poznávat co nejvíce oborů. Zvědavost je vlastnost, kterou má mnoho nejkreativnějších lidí společnou - všichni jsou neukojitelně zvědaví a mají přehled o mnoha odvětvích.

Pokud máte příliš úzký rozhled, nebudete schopni vymanit se ze svého omezeného pohledu na svět. Čtěte, učte se, poslouchejte podcasty, zjišťujte si co nejvíce informací o co největším množství věcí. Nyní žijeme ve světě, kde je získávaní nových informací snazší než kdykoli dříve. Takže výmluvy stranou!

11. Podporujte bláznivé nápady

Existuje filosofická škola, která říká, že se všichni rodíme kreativní, ale jak rosteme a jsme začleňováni do kolejí společnosti, ztrácíme ji. Jako děti jsme plní bláznivých nápadů, ale později už ne. Aby se kreativitě dařilo, podporujte i ty nejbláznivější nápady, aniž byste přemýšleli o tom, zda jsou možné. Pokládejte si otázky typu "co bychom dělali, kdyby neexistovaly žádné limity?" nebo "co bychom dělali, kdyby nezáleželo na tom, jestli zvolená cesta nakonec bude slepou uličkou?". Nápady, které vás napadnou, nemusí být nutně užitečné - ale tento druh myšlení umožní kreativitě vzkvétat.

12. Pořádejte schůzky ve stoje

Jak trochu otřást situací neproduktivních a protlachaných schůzek? Pořádat schůzky vestoje." Pro začátek to můžete zkusit jednou týdně, ale brzy uvidíte, jak se hladina energie, produktivita, účast a kreativita nesmírně zvýší.

kvalitní káva

13. Jezte kreativní potraviny

Řekli jsme, že vaše kreativní mysl je jako sval, který potřebuje cvičit. Ale i sval je potřeba živit, což samozřejmě platí také o mozku, aby mohl být kreativní. Prostě, pokud chcete rozvíjet své tvůrčí svaly, musíte jíst správné potraviny pro mozek.

Mezi potraviny, které je třeba upřednostnit, patří průmyslem moc nezpracované potraviny, ryby ze studených vod, zelená zelenina, ořechy, čerstvé ovoce a zelenina a... káva! Nežijte ale životem mnicha. Dovolte si čas od času dopřát pár lahůdek, jako je čokoláda nebo sklenka vína. Pomůže vám to cítit se šťastně a pozitivně - což je také nezbytné pro dobrou kreativitu. Kde najít potraviny vhodné pro mozek? Specializuje se na ně například značka Emco.

Podtrženo a sečteno

Klíčem k uvolnění vaší tvůrčí síly je udržovat věci stále nové, čerstvé a v pohybu. Bojujte proti rutině, nudě a negativitě. Vždy se snažte zkoušet nové věci a udržovat lidi v napětí. Sami se udržujte informovaní z mnoha oborů, abyste měli čím přispět k řešení čehokoliv, přívě i řešeními, která se běžně používají úplně jinde! Možná, že ne všechny z těchto 13 nápadů budou fungovat i u vás - ale možná vám vnuknou nové vlastní nápady. A tak přece kreativita funguje!

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Je kreativita dar, který buď máte, nebo nemáte?

Ne, kreativita není pouze dar. Je to něco, na čem musíte pracovat a trénovat, jako sval. I dospělí mohou začít trénovat svou kreativitu, a to ještě dnes.

Jak mohu být v práci inovativní a kreativní?

Mezi návrhy odborníků z Lifehack.org patří například vyjít ven na procházku, nesáhni po telefonu během "mrtvého času", začít den kreativitou, vyhradit si čas mimo kancelář na "tvůrčí čas" nebo se obklopit inspirací, jakými jsou novinové titulky, podnětné citáty, předměty, fotografie nebo cokoli jiného.

Proč bych měl(a) nevyplňovat "mrtvý čas" zíráním do obrazovky?

Když trávíte každou volnou minutu dne tím, že do svého mozku vkládáte informace - často zbytečné - vytěsňujete okamžiky, kdy by váš mozek mohl samovolně bloudit prostorem, přeskupovat myšlenky a připravovat nové nápady. Odpočinek a uvolnění myšlenek jsou důležité pro kreativitu.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

obuv na e-shopu eobuv.cz

eObuv zajímavosti: Co jste nevěděli o oblíbeném e-shopu s obuví

Zatímco online nákup oblečení je pro většinu z nás samozřejmostí, nad pořizováním obuvi na internetu mnohdy váháme. Důvod je prostý - obavy, že...

e-shop about you

10 zajímavostí, které jste nevěděli o e-shopu About You

Internetový obchod s módou About You patří mezi nejpopulárnější e-shopy u nás i v celé Evropě. A není se čemu divit - svým zákazníkům nabízí nejen...

Organizace kuchyně

23 praktických tipů pro organizovanou kuchyni

Kuchyň je místem, kde se mnohdy setkává celá rodina, ať už při vaření, společné snídani či večeři. Bohužel je však také místem, které snadno...

styly interiérového designu

11 ikonických stylů interiérového designu pro váš domov

Každoročně se objevují nové a svěží interiérové trendy, které však jen za pár měsíců nahradí další novinky. Zářnou vyjímkou jsou však styly, které...