9 tipů, jak si vytvořit a udržet zdravé osobní hranice

muž se ženou a psem

Jak by se změnil váš život, kdybyste si dokázali udržet osobní hranice? Sem ostatní ještě mohou zasahovat (s dobrými i zlými úmysly), ale sem už nikoliv. Ani s těmi nejlepšími úmysly. Osobní hranice zabrání lidem, aby překračovali váš osobní prostor. A možná vás to překvapí, ale největší práci nemáme s jejich vytvořením, nýbrž s jejich udržením! Přinášíme vám praktické tipy tak, jak je sestavili odborníci z webu Lifekack.org.

Co jsou osobní hranice?

Osobní hranice jsou limity, které si stanovíte, pokud jde o to, co od dané osoby očekáváte a jak se k vám chová. Naznačují, co považujete za přijatelné a nepřijatelné v chování někoho jiného, zejména ve vztahu k těm, kdo jsou vám blízcí, například k rodině, přátelům nebo partnerovi.

Osobní hranice lze stanovit téměř v jakékoli oblasti vašeho života. Můžete být poměrně striktní v tom, v kolik hodin během dne budete odpovídat na telefonní hovory, ale poměrně flexibilní, pokud jde o vaše odpovědi na textové zprávy. Možná vám nebude vyhovovat, když na vás někdo za všech okolností zvýší hlas, ale nemusí vám vadit, když vám někdo bude často říkat, co máte dělat - pokud to svede v klidnějším tónu. Osobní hranice mohou být omezující nebo volné - v závislosti na vaší osobnosti a preferencích.

soukromí

Mezi další běžné oblasti osobních hranic patří osobní prostor, sexualita, čas, energie, interakce, komunikace, náboženství a etika. Sebeuvědomění, hodnoty a asertivita jsou vlastnosti, které hrají roli při udržování pevných hranic.

Proč jsou osobní hranice důležité?

Základním důvodem, proč si lidé stanovují hranice, je snaha o vytvoření pevnějších vztahů se sebou samými, ale i s ostatními lidmi. Osobní hranice jsou nezbytnou součástí každého prosperujícího vztahu. A nikdy by neměly být přehlíženy.

Stejně jako ploty a zdi ve fyzickém světě slouží k určení toho, kam můžete a kam nemůžete jít, co je vaše a co ne; osobní hranice určují, kam až mohou ostatní zajít na osobní úrovni. Hranice zabraňují lidem, aby po vás šlapali. Zabraňují lidem, aby s vámi manipulovali. Zabraňují lidem, aby se příliš vměšovali do vašich osobních záležitostí. A nechávají vám velkou vnitřní svobodu.

Hranice se neustále otevírají a uzavírají, rozšiřují a zužují - stačí, když o tom dáte lidem vědět. Je však na nás, abychom také přijímali a uvědomovali si osobní hranice ostatních lidí. Výsledek? Zdravé vztahy, které vzkvétají na základě vzájemného respektu, důvěry a štěstí.

Jak nastavit osobní hranice

Stejně jako v čemkoli jiném v životě, i v nastavování osobních hranic a v jejich dodržování musíte trénovat. Teď si můžete pročíst, jak na to.

1. Určete si své hranice

Je nemožné začít stanovovat osobní hranice, když ani nevíte, jaké jsou a kde leží. Proto je výchozím bodem pro každého, kdo má pocit, že by mohl potřebovat více/méně hranic, zjistit, kde se v současné době nachází.

Necháváte se příliš často odstrkovat? Nebo se zcela bráníte jakékoli změně? Hádáte se často s lidmi? Nebo je pro vás těžké se ozvat, i když víte, že byste měli?

Každý má jiné výchozí body, pokud jde o jeho osobní hranice, a tyto hranice se časem nevyhnutelně mění. V každém časovém okamžiku byste se ve svých hranicích měli cítit pohodlně. To ale nepůjde bez určení současného výchozího bodu, v němž jste.

ohrada

2. Určete si své hodnoty

Jedním z nejlepších způsobů, jak zjistit, jaké jsou vaše hranice a jak je chcete změnit, je určit, jaké jsou vaše životní hodnoty.

  • Pokud si ceníte tvůrčí svobody a času na přemýšlení, zvažte stanovení pevnějších hranic kolem svého osobního prostoru a volného času.
  • Pokud si v životě ceníte spíše drobností než velkých a extravagantních věcí, možná zvažte, zda své hranice trochu neuvolnit, abyste k sobě pustili i náhodné větší události.
  • Pokud si vážíte sami sebe nebo si chcete začít vážit více sami sebe, začněte si klást pevnější hranice kolem toho, jak s vámi lidé mluví a jak se k vám chovají.
  • Ať už jsou vaše jedinečné osobní hodnoty jakékoli, vaše osobní hranice, které si stanovíte, vám pomohou hodnoty udržet.

3. Začněte jednoduše

Místo toho, abyste zatlačili na lidi, kteří překračují vaše teď nově uvědomělé hranice, nebo se otočili zády ke každému aspektu svých starých přesvědčení, existují malé kroky k úspěšnému nastavení hranic, které můžete - a měli byste - udělat jako první.

Pokud máte přítele, který vám neustále volá, a vy se cítíte pod tlakem, zdvořile mu řekněte, že tento týden nechcete. Co se stane? Pravděpodobně nic moc. Tento malý krok vám dodá sebedůvěru, abyste mohli v dalších týdnech, kdy se vám nebude chtít s tímto člověkem hovořit, říci opět ne.

Pokud máte pocit, že ze smartphonu dostáváte příliš mnoho vstupních a zahlcujících informací, zkuste na jeden den vymazat problematické aplikace. Večer se zeptejte sami sebe: „chybějí mi?“ Pokud ano, stáhněte si je zpátky. Pokud ne, zkuste, zda se bez nich obejdete i další dny.

Je stejně důležité stanovit si hranice vůči sobě a svým vlastním zvyklostem jako vůči ostatním lidem. Jediný způsob, jak začít v obou ohledech, je začít jednoduše.

tenisový míček na čáře

4. Naslouchejte svým pocitům

Pokud si nejste jisti, kde by měly být vaše osobní hranice, možná by bylo dobré občas zkontrolovat své pocity. Ty vám obvykle poskytnou výbornou indicii. Mezi příznaky, na které je třeba si dát pozor, patří zvýšená srdeční frekvence, pocení, napětí na hrudi nebo v žaludku a další celkové nepříjemné pocity.

To, že tyto pocity cítíte, samozřejmě neznamená, že byste se měli uzavřít před světem - to vám v žádném případě nepomůže. Vaše pocity jsou jako směrovky. Dají vám vědět, které oblasti byste měli pravděpodobně prozkoumat trochu hlouběji.

5. Naučte se říkat ne

Pravděpodobně největším kamenem úrazu je naučit se říkat ne. Možná vám připadá nemožné říci ne na společenských setkáních. Možná se přistihnete, že děláte spoustu laskavostí pro lidi, kteří vás o to požádali, i když by tyto věci pravděpodobně mohli udělat sami. Možná máte dokonce přítele nebo manžela, který příliš zasahuje do vašich osobních věcí, ale vy máte problém mu říct ne, protože je to váš přítel nebo partner. Problém je přece ve vás, a ne v nich, že?

Pravděpodobně ne. Důvodem, proč se většina lidí potýká s neschopností říci ne, je obava, jak se kvůli tomu bude cítit ta druhá osoba. Možná je na čase se jednou zastavit a zamyslet se nad tím, jak se cítíte vy.

Máte totiž právo říci ne bez vysvětlení. Pravděpodobně to druhou osobu neovlivní zdaleka tak, jak si myslíte. Ve většině případů lidem nebude vadit, když řeknete ne. Možná ještě překvapivější je, že asi v budoucnu zjistíte, že si vás lidé ve skutečnosti více váží, protože už máte osobní hranice.

Na druhou stranu, pokud daná osoba na vaše osobní hranice reaguje špatně, je to její problém, ne váš. Ve skutečnosti vám chování druhé osoby v reakci na osobní hranice pomůže uvědomit si, že právě tohohle člověka ve svém životě vlastně ani nepotřebujete.

chlapec s rukou překrývající obličej

6. Buďte asertivní

Důležitost asertivity při stanovování osobních hranic nelze dostatečně zdůraznit - ať už vůči sobě samému, nebo vůči ostatním lidem. Pamatujte, že to neznamená být krutý nebo necitlivý, egoistický nebo dokonce využívající ostatních lidí ve svém okolí. Být asertivní znamená jednoduše a jasně říci, co chcete nebo potřebujete, aniž byste chodili kolem horké kaše.

Pokud nejste vůči lidem asertivní, když se snažíte stanovit hranice - zejména pokud jste s jejich stanovením měli v minulosti problémy - očekávejte, že vás nebudou brát vážně a život půjde dál jako dřív.

7. Nastavte důsledky

Stanovení důsledků je jedním z nejdůležitějších opatření, která můžete učinit, abyste zajistili, že vaše osobní hranice nebudou překročeny. Co lidem brání v porušování zákona? Důsledky. Co brání dětem v nesprávném chování? Důsledky. Co zastaví lidi před porušováním vašich osobní chhranic? Důsledky.

Důsledky nemusejí být drastické, obvykle stačí přísné pokárání. Dbejte na to, abyste nejen stanovili důsledky, ale také je dodržovali, jinak nebudou brány vážně.

8. Procvičujte sebeuvědomění

Přínosy sebeuvědomění se dotýkají všech aspektů vaší bytosti a vašeho života. Když si uvědomíte své myšlenky a pocity a to, co pro vás (nebo na vás) dělají, můžete začít zjišťovat, kde je třeba stanovit konkrétní hranice.

Pokud například příliš přemýšlíte a vaše myšlenky se začnou honit, kdykoli se ocitnete v nějaké situaci, uvědomte si to. Stanovte si hranici, že kdykoli se vám v hlavě objeví negativní myšlenka, necháte ji odejít. Ať se děje cokoli. Pokud nebude mít co užitečného říct, tak jí nepropadejte.

To samozřejmě může platit i pro ostatní lidi. Sebeuvědomění a hranice vůči sobě samému však nejenže jdou ruku v ruce, ale jsou nezbytné pro život plný klidu a radosti. Takže člověka, který není pro vás životně důležitý, zkrátka jen nechte plynout okolo - i když se sebevíc snaží o zásah za vaše hranice.

dvě postavy proti sobě

9. Vyhledejte podporu

Častým omylem při snaze stanovit si osobní hranice je, že to musíte udělat sami. Musíte si všechno naplánovat sami, všechno prosadit sami a přijít na to, co vám vyhovuje a co ne. To ale není pravda. Pokud zjistíte, že se stanovením či udržením osobním hranic máte potíže, promluvte si s přáteli, rodinou nebo s manželem/manželkou o hranicích, které si chcete nastavit. A vysvětlete jim proč. Možná si myslíte, že otevřením se vyvoláte hádky a odpor, ale častěji lidé ocení právě ona vysvětlování.

Stanovení hranic může být nesmírně obtížné, ať už jde o jejich stanovení druhým lidem, nebo sobě samému. Nikdy se nestyďte vyhledat odbornou pomoc. Pokud máte pocit, že vašemu životu pomoc výrazně prospěje, pak je to něco, co byste rozhodně měli zvážit.

Stejně jako u všeho ostatního v našem životě, tak i v oblasti stanovení a udržování, ale i posouvání osobních hranic platí, že praxe dělá mistra. Netrapte se, pokud na této složité cestě něco pokazíte. Prostě se zvedněte a jděte dál. Neváhejte požádat o přátelskou nebo odbornou pomoc.

Anebo si vyhlédněte ve svém okolí někoho, u koho jasně vidíte, že se stanovením osobních hranic nemá nejmenší problém - a vypozorujte, jak to dělá. Jak ostatním vymezí svůj osobní prostor. A jak se chová, když někdo jeho hranice atakuje. Někteří lidé totiž dokáží své hranice určit a chránit naprosto přirozeně. Jiní se to musejí pracně učit.

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Co jsou osobní hranice?

Osobní hranice jsou limity, které si stanovíte, pokud jde o to, co od dané osoby očekáváte a jak se k vám chová. Naznačují, co považujete za přijatelné a nepřijatelné v chování někoho jiného, zejména ve vztahu k těm, kdo jsou vám blízcí, například k rodině, přátelům nebo partnerovi.

Proč jsou osobní hranice důležité?

Základním důvodem, proč si lidé stanovují hranice, je snaha o vytvoření pevnějších vztahů se sebou samými, ale i s ostatními lidmi. Osobní hranice jsou nezbytnou součástí každého prosperujícího vztahu. A nikdy by neměly být přehlíženy.

Jak nastavit osobní hranice?

Nejprve je důležité určit si své hranice a vědět, kde leží. Poté se zaměřte na identifikaci svých hodnot, které vám pomohou nastavit vhodné hranice. Nakonec začněte jednoduše a postupně upravujte své hranice podle potřeby.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...

vánoční dárky

7 tipů na vánoční dárky na poslední chvíli

Vánoce se kvapem blíží a s nimi také nutnost pořídit a zabalit vánoční dárky. Pokud jste nákup dárku letos nechávali na poslední chvilku, možná...