5 kroků jak si stanovit týdenní cíle, které změní váš život

cíle

Stanovit si své cíle a své sny se může zdát jako snadný úkol, Jako něco, co děláme denně a v čem jsme vlastně už mistry. Ale opak je pravdou. Správné stanovení cílů a činností v krátkodobém intervalu má nezměrný podíl na dlouhodobé úspěšnosti našich snah – zejména tehdy, když jsme ochotni být trpěliví a i drobné činnosti vedoucí k cíli pravidelně opakovat. I proto jsou krátkodobé (týdenní) cíle více než důležité.

Jak už jsme řekli, v případě krátkodobých cílů jde o důležitý dílek větší skládačky. Je na vás, abyste tyto dílky krok za krokem, týden po týdnu, poskládali dohromady a přiblížili se tak svému většímu cíli, klidně i celoživotnímu snu. Náhled na dlouhodobé cíle vám pomůže určit ty správné týdenní kroky. Udrží vás to též motivované a důsledné v dodržování vašich závazků, protože každý nový den je příležitostí, jak právě tohle dělat a posunout se zase o kus dál.

Týden je sice relativně krátký časový úsek, ale má 168 hodin. To je spousta hodin! Následující kroky vám pomohou stanovit si týdenní cíle, které změní váš život.

Krok 1: Vyhraďte si čas na přemýšlení a retrospektivu

Udělejte si čas na zamyšlení se nad uplynulým týdnem. Ohlédněte se za svými neúspěchy a úspěchy. Pomůže vám to identifikovat správné úkoly tohoto týdne a stanovit si jasnější cíle, abyste dosáhli většího úspěchu.

Zeptejte se sami sebe, čeho jste dosáhli a jak to souvisí s vašimi většími měsíčními nebo ročními cíli? Sešli jste z cesty a proč se tak stalo? Nebo jste naopak spokojeni s pokrokem, kterého jste dosáhli?

myšlenky

Krok 2: Stanovte si týdenní cíle

Určete si týdenní cíle, které změní váš život. Nyní, když jste se ohlédli za svou nedávnou minulostí a zaměřili se dále do své budoucnosti, je čas určit, jaké budou vaše cíle pro nadcházející týden. Zde je jednoduchý postup, který je třeba dodržet:

 • Pro každý den v týdnu určete logické další kroky k posunu směrem k většímu cíli. Mohou se objevit důležité úkoly, které vyžadují vaši pozornost nebo následné kroky.
 • Nezapomínejte na kroky, které se stále opakují, ale je nutné je pravidelně dělat se stejnou péčí a nasazením.
 • Definujte maximálně tři denní kroky k dosažení stanoveného denního cíle, plus některé stereotypní, které už jsou vlastně součástí vaší rutiny. To vám pomůže s jistotou dosáhnout týdenních cílů.

Další podmínkou pro úspěšné stanovení týdenních cílů je ujistit se, že vaše cíle mají správné vlastnosti. Které to jsou? Konkrétnost, reálnost, měřitelnost. Bez těchto vlastností se totiž dosažení cíle nedá kontrolovat, hlavně není ani jak za nimi směřovat.

Krok 3: Zaneste své cíle do kalendáře

Pokud budete své cíle pouze zapisovat do seznamu úkolů, zůstanou tam velmi dlouho. Proto je přiřaďte ke konkrétním dnům. Nezapomeňte na konkrétní časové bloky, které vám umožní vidět, kdy a jak dlouho byste měli na úkolu pracovat.

Už dlouho se říká, že když si den nenaplánujete vy, naplánuje ho za vás někdo jiný. A tomu se chcete vyhnout. Všichni máme omezený čas. Tím, že si naplánujete úkoly, které vedou k dosažení cíle, zdůrazníte, jak důležité je pro vás jejich splnění. Znalost vašeho denního rytmu vám pomůže provést potřebné úpravy plánu a rozvrhu i tehdy, když vám den naruší nečekané události.

plánování

Krok 4: Nastavte si upomínky

Nastavte si připomenutí, abyste si vždy včas uvědomili, že jste chtěli v dané době podnikat předem naplánované kroky. Je sice skvělé naplánovat si kroky k dosažení týdenních cílů, je skvělé vyčlenit si v kalendáři čas pro jednotlivé kroky, abyste měli jistotu, že si na ně skutečně vytvoříte čas. Jenže člověk je tvor zapomnětlivý – a tak není na škodu nastavit si v průběhu týdne připomenutí.

Nejdůležitějším krokem ze všech je jednat, protože pokud se necháte rozptýlit a nedokončíte své cíle, veškerá předchozí práce byla zbytečná.

Bonusový tip: Každé ráno si zapište na každý den pro daný týden činnosti, které vedou ke splnění týdenního cíle. Tím snadněji a později zcela automaticky nastavíte své myšlení do režimu úspěchu, což vám pomůže dosáhnout ho bez větší námahy.

Upomínky je vhodné nastavit buď v elektronickém diáři, v počítači, nebo samozřejmě v telefonu – přičemž je jedno, zda je s Androidem nebo s iOS. Nový telefon se přitom může stát zajímavou součástí motivace k důslednějšímu plnění vašich plánů.

Krok 5: Oslavte své úspěchy

Naučte se oslavovat své úspěchy, ať už jsou jakkoli malé. Je to důležitá součást stanovování týdenních cílů, které změní váš život. Vytváří to pocit dobře vykonané práce a motivuje vás to k vytváření ještě větších týdenních cílů v dalším období nebo alespoň v posilování vašich návyků.

Lidé často zapomínají oslavovat menší vítězství a zaměřují se spíše na měsíční, čtvrtletní nebo roční úspěchy. Ale každý malý krok, který vás vede k vaší vizi, stojí za oslavu, i kdyby to mělo znamenat, že budete 10 minut popíjet svůj oblíbený drink (během dne jistě bez alkoholu). Vždy byste si při stanovování cílů měli klást i tyto dvě otázky: "Co budete dělat, až tohoto cíle dosáhnete?". Nebo "co budete muset udělat, když se vám to nepodaří?".

A co dělat po nezdaru? Pokud jste z nějakého důvodu týdenních cílů nedosáhli, zamyslete se a položte si otázku: "Co bylo největší překážkou?" Pochopení toho, co vám stálo v cestě, vám pomůže tyto překážky v budoucnu mnohem snadněji překonat.

kolektiv

Výhody a nevýhody stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů

Pokud chcete dosáhnout profesního a osobního úspěchu, musíte si zvyknout stanovovat krátkodobé týdenní cíle, někdy budou nutné i cíle denní. Tyto cíle vám velmi silně připomínají směr, kterým se chcete ve svém životě ubírat. I přes jejich úžasný vliv na váš pokrok však stále představují určité nevýhody.

To samé však platí o cílech dlouhodobých – i ony mají své výhody a nevýhody. Pojďme se v nich zorientovat. Níže jsou shrnuty výhody a nevýhody krátkodobých a dlouhodobých cílů.

Výhody stanovování krátkodobých cílů

 • Pomoc při zlepšení soustředění a zacílení - nejlepší na krátkodobých cílech je, že vám umožní mít jasnou cestu k dosažení jakéhokoli dlouhodobého cíle. Mít kratší akční plán vám pomůže vyhnout se rozptýlení a zajistí, že dosáhnete každého milníku a značky pokroku.
 • Povzbuzení k činnosti - prokrastinace je velmi nebezpečný zlozvyk, se kterým se potýká značná část lidí. Bohužel se mnozí přistihnou, že do této pasti upadají snadněji, pokud se zaměří na dlouhodobé cíle, které se někdy mohou zdát nezvládnutelné. Když si dlouhodobý cíl rozkouskujete, hned je pokrok mnohem viditelnější – a prokrastinace nemá takovou šanci.
 • Posílení sebedůvěry - jednou z nejdůležitějších výhod krátkodobých cílů je, že vám umožní měřit své výsledky, i když jen z menších činností. Když častěji uvidíte, že jste úspěšní, pomůže vám to vybudovat si sebevědomí. Na oplátku se budete cítit více motivovaní a angažovaní.
 • Pomáhá vám efektivněji řídit váš časový plán - krátkodobé týdenní cíle vám pomohou zjednodušit vaše zaměření a učiní vás produktivnějšími. Když si každý týden stanovíte krátkodobé cíle, budete mít každý den na čem pracovat a nebudete ztrácet čas honbou za věcmi, které nejsou v souladu s vaším cílem.

Nevýhody stanovování krátkodobých cílů

 • Mohou zabít vaši kreativitu - pokud je váš den naplněn seznamy úkolů a krátkodobých cílů, snadno omezíte svou tvůrčí energii. To je nebezpečné, pokud máte velmi konkrétní cíle, které mohou omezovat způsob, jakým věci děláte. Pokud se do takové situace dostanete, je vhodné zjistit, které činnosti vás nejvíce omezují.
 • Můžete se s nimi cítit pod větším tlakem - to je jedna z nejnebezpečnějších nevýhod krátkodobých cílů. Když máte tolik cílů, vaše mysl přejde do režimu boje nebo útěku. Dbejte na to, abyste se nepřetěžovali, a držte se realistických cílů.
 • Můžete se cítit jako neúspěšní - představte si, že si na týden stanovíte pět krátkodobých cílů. I kdybyste čtyři z nich splnili, stále to ve vás může zanechat pocit pochybností o sobě samých. Pamatujte, že nesplnění všech krátkodobých cílů je normální. Pokud se to stane, jednoduše zhodnoťte, kde jste udělali chybu, a berte to jako příležitost k učení.
směr

Výhody stanovování dlouhodobých cílů

 • Budete se cítit spokojeni - dosažení dlouhodobých týdenních cílů vyžaduje čas, a když těmto cílům věnujete hodiny svého života, budete se cítit šťastnější. Vítězství, které pocítíte u dlouhodobých cílů, je intenzivnější ve srovnání s krátkodobými cíli, jejichž dosažení zabere jen pár hodin.
 • Dává vám směr - kdykoli se budete cítit bez motivace nebo ztraceni, můžete si vždy připomenout svůj dlouhodobý cíl, který vás vrátí na správnou cestu. Tímto způsobem se nenecháte rozptýlit děláním věcí, které nejsou v souladu s vaším cílem.
 • Trénink sebekázně - než si odškrtnete dlouhodobý cíl, je třeba splnit mnoho krátkodobých cílů. Protože je pravděpodobně nedokážete splnit najednou, rozvinete si větší disciplínu při řízení času a třídění priorit.
 • Dobrý motivátor - když pracujete na něčem velkém, budete mít větší motivaci, protože si dokážete představit své budoucí já, které se stane lepší verzí toho současného. Vizualizace sebe sama, jak dosahujete svého cíle, vám dodá větší motivaci.

Nevýhody stanovení dlouhodobých cílů

 • Je snadné se nechat rozptýlit - když si svůj dlouhodobý cíl nerozdělíte, můžete mít jen přibližnou představu o tom, co chcete. To vás může rozptylovat, protože kroky, které musíte podniknout, jsou vágní.
 • Dosažení cíle může trvat věky - i když je zcela v pořádku, že svého cíle nedosáhnete přesně v termínu, který jste si představovali, může to u mnoha lidí vyvolat pocit ztráty motivace. Nezapomeňte však, že dlouhodobé týdenní cíle lze snadno upravit podle vaší současné situace.
 • Může vás to stresovat - když si stanovíte dlouhodobý cíl, můžete být neustále ve stresu, dokud se tento cíl konečně nezrealizuje. Je to proto, že nikdy nevíte, co vám budoucnost přinese, a možná si nejste jisti, zda to, co právě děláte, bude sloužit k dosažení vašeho dlouhodobého cíle.

AŤ už jsou výhody a nevýhody dlouhodobých a krátkodobých cílů jakkoliv velké a silné, vždy je potřeba stanovovat oba typy cílů. Nejprve ty dlouhodobé – a z nich odvozovat ty cíle na dobu kratší, které krok za krokem vedou ke splnění cíle zasazeného do vzdáleného horizontu.

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Jak správně stanovit krátkodobé týdenní cíle?

Vyhraďte si čas na přemýšlení a retrospektivu, stanovte si týdenní cíle, zaneste své cíle do kalendáře a nastavte si upomínky. Zajistěte, že vaše cíle mají správné vlastnosti: konkrétnost, reálnost a měřitelnost.

Jaké kroky bych měl podniknout k dosažení týdenních cílů?

Pro každý den v týdnu určete logické další kroky směrem k většímu cíli, nezapomeňte na kroky, které se stále opakují, definujte maximálně tři denní kroky k dosažení stanoveného denního cíle. Plánujte své úkoly a přiřaďte je ke konkrétním dnům a časovým blokům. Nastavte si připomenutí, abyste nezapomněli na své plány.

Jak mi naplánování úkolů pomůže dosáhnout týdenních cílů?

Tím, že si naplánujete úkoly, zdůrazníte jejich důležitost a zvýšíte pravděpodobnost jejich splnění. Znalost vašeho denního rytmu vám pomůže provést potřebné úpravy plánu i v případě neočekávaných událostí. Každé ráno si zapište činnosti pro daný týden, které vedou ke splnění týdenního cíle, abyste si nastavili myšlení do režimu úspěchu.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

Velikonoční výprodeje

Nejlepší velikonoční slevy 2024

S příchodem jara a blížících se Velikonoc se mnoho z nás těší na čas tradic, rodinných setkání a samozřejmě také na lákavé nákupní příležitosti,...

zdraví a wellness

Akce a slevy na podporu zdraví a wellness

Slevy a výhodné nabídky zpravidla řešíme z hlediska vekých výdajů na domácí spotřebiče, obuv a oblečení, či třeba elektroniku. Proč však nemyslet i...

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...

vánoční dárky

7 tipů na vánoční dárky na poslední chvíli

Vánoce se kvapem blíží a s nimi také nutnost pořídit a zabalit vánoční dárky. Pokud jste nákup dárku letos nechávali na poslední chvilku, možná...