3 účinné způsoby, jak jít v práci i doma příkladem

přirozený lídr

Pracoviště je naší moderní verzí hřiště pro dospělé, plného mnoha různých lidí, osobností, očekávání, nálad a prožitků. Každý člověk přináší do kanceláře jedinečný náboj, který dohromady vytváří pestrou škálu dovedností, jež mohou být pro firmu přínosem. Aby se všichni sjednotili, musí jít vedoucí pracovník příkladem – a to dokonce i v době, kdy je spousta lidí na home office. Teď vlastně snad ještě více než kdy dříve, protože právě home office má na kolektiv a jeho sjednocení poměrně rozkladný účinek.

Podívejte se na zkušenosti odborníků ze stránek lifehack.org jak vytvořit systémy a postupy, aby každý hráč na firemním hřišti předvedl to nejlepší.  Předem prozradíme, že jediná smysluplná cesta vede vytvořením praktických zásad vedení a návyků v jejich provádění.

Vedení bude vždy základním kamenem úspěšného podnikání (zde je myšleno podnikání ve větším rozměru, než jsou živnostníci ve své vlastní formičce), protože vedení nás soustředí kolem společného tématu a poslání. Podobně, jako o tom mluví filozofie ozbrojených si ať už české armády nebo ozbrojených složek kdekoliv jinde na světě, lídry se stáváme, nikoliv rodíme. Totéž platí i v podnikání. Talent sice hraje jakousi roli, ale bez tvrdé práce a zde i správného vedení se úspěch nedostaví.

Cíle, plány, úspěch

Lídři se ve své podstatě neliší od těch, které vedou, pokud jde o jejich fyziologii nebo tělesnou stavbu. Přesto mají jiné vlastnosti a návyky, které nemusí být pouhým okem patrné. A asi vás nepřekvapí, že se to týká jak lídrů oficiálních, tak i těch nepsaných, přirozených. Vedoucí pracovníci totiž nemusí mít vedoucí titul, aby byli vedoucími pracovníky. Každý zaměstnanec společnosti by měl nějakým způsobem, v nějaké podobě nebo formě přemýšlet a jednat jako vedoucí pracovník. Co tedy odlišuje dobré lídry od lídrů skvělých?

Skvělí lídři jdou příkladem

Klasická mentalita "opice vidí, opice dělá" se týká jak primitivních mozkových struktur, které nám pomáhají vytvářet každodenní návyky, tak specifických neuronových sítí v mozku – tzv. zrcadlových neuronů. Ty nám umožňují vědomě pozorovat činnost ostatních. Když sledujeme, jak druzí vykonávají úkoly, tyto neurální systémy v našem mozku se aktivují a aktivují i podobné oblasti mozku, které jsou potřebné k provádění podobných úkolů a činností.

Proto na pracovišti budou činy vždy mluvit hlasitěji než slova, protože činy vedou k další činnosti a kýženým výsledkům. Informace jsou bez svého uplatnění k ničemu, a proto se autentičtí lídři rozhodují vést svými činy, a ne pouze slovy.

1. Jako dobrý lídr nebo kolega přinášejte nejlepší verzi sebe sama

Abyste ze svých lidí či kolegů dostali to nejlepší, musíte nejdříve dostat to nejlepší sami ze sebe. Lékař, který hned poté, co si odskočil z ordinace na cigaretu, řekne pacientovi, aby přestal kouřit, je nejen pokrytec; dává také špatný příklad svému pacientovi, který by ho měl následovat.

Každý, kdo je rodičem, ví, jak se tento vzorec dlouhodobě projevuje při výchově dětí. Věci, které svým dětem říkáte, aby nedělaly, přestože je děláte vy sami, se nakonec stanou jejich zvykem, protože jsou příliš zaměstnány sledováním toho, co děláte vy, a zároveň se vyhýbají tomu, co jste jim řekli, aby nedělaly. Přirozeně takto mozek pracuje.

Totéž platí pro vedoucí pracovníky na pracovišti. Pokud od svých zaměstnanců očekáváte, že budou chodit včas, připraveni k výkonu a v práci včas, měli byste být ochotni jim jít příkladem. Ne jen jednou, ale opakovaně v průběhu času. Praktikování toho, co hlásáte, vybuduje důvěru a prospěje firemní kultuře. Týká se to i vašich vztahů s ostatními (s kolegy, nadřízenými i podřízenými).

Vytoužené vztahy budované v kanceláři na základě důvěry a respektu jsou oboustranně výhodné pro celkové zdraví a pohodu obou stran. Průzkumy přinášejí důkazy, které více než naznačují, že přímí podřízení mají o 15 % větší šanci na prosperitu a celkově lepší pohodu v tom případě, když jejich přímí nadřízení sami mají vyšší úroveň pohody.

Jeden v davu

Firemní kultura se stává pojmem, který se neustále pohybuje v zorném poli lídrů i zaměstnanců, a to nejen díky neustále se vyvíjející škále činností, výsledků a emocí, které se mísí v podnikatelském prostředí. Koncept správné firemní kultury je zásadní z mnoha důvodů. A co je obsahem konceptu?

Vedoucí pracovníci by měli jít příkladem

Vedoucí pracovníci jsou ve správně vedené firemní kultuře povinni jít svým spolupracovníkům příkladem. Pokud jste se někdy ocitli v situaci, kdy vám někdo říkal jednu věc a dělal úplný opak, zažili jste tento rozpor v sobě a jsou reakci na něj. Je to přinejmenším zneklidňující a následně to způsobí, že k dané osobě ztratíte důvěru. Z historie všichni víme, že kdo káže vodu a pije víno, důvěře svých oveček se dlouho netěší.

Proto i změna začíná u vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovníci musí být vidět za změnou, kterou si přejí ve své organizaci a firmě. Firemní iniciativy mohou teoreticky znít skvěle, ale málokdy se uchytí a rozvinou, pokud je odpovědní lidé nepodpoří svými činy. Zaškrtávání políček je totiž mnohem pohodlnější než změna chování.

Lídři mají motivovat ostatní ke zlepšení – a čím jiným než činy

Když ukážete změny svými činy, je pro členy vašeho týmu a spolupracovníky mnohem snazší udělat totéž. Odhaduje se, na základě mnoha provedených průzkumů, že lepší spolupráce a komunikace prostřednictvím týmové práce zvyšuje produktivitu zaměstnanců téměř o 25 %.

Pokud týmová práce může skutečně zajistit splnění snu, musí si vedoucí pracovníci budoucnosti uvědomit důležitost integrace, přijímání opatření a podpory všech firemních iniciativ prostřednictvím správných činů, ale i komunikace na vysoké úrovni.

2. Buďte efektivním komunikátorem

Komunikace je základem úspěchu v podnikání i v životě. Bez efektivní komunikace se nic nepodaří, dokonce ani rodinný život. A samozřejmě: ne každá komunikace je stejná. Lidé jsou společenští živočichové, o tom nelze polemizovat, a proto může být komunikace a upřímná konverzace jedním z nejefektivnějších způsobů, jak vést své lidi a firmu k úspěchu. Tedy, hned za správnými činy.

Komunikace je mnohem víc než jen slova, která používáme. Jde o to, jak používáme své tělo, hlas a děláme mimiku, která se může skrývat ve slovech, která říkáme a která se rozhodneme neříkat, případně jaký tón zvolíme.

Rozhodnutí něco neříct je také velkým rozhodnutím, které může mít neblahé důsledky pro ty, kteří naslouchají dostatečně dobře na to, aby toto rozhodnutí zachytili. Skuteční lídři mnohem více naslouchají, než mluví. Naslouchají proto, aby porozuměli, a na základě následných komentářů a otázek hledají způsoby řešení problémů, což je další skvělý způsob, jak jít příkladem.

Vysoce postavení lídři chápou důležitost komunikace, spojují ji se souvisejícími soft skills, jako jsou zejména záměrné naslouchání, kladení otázek a používání jednoduchých gest pro vyjádření souhlasu, jako je kývnutí hlavou nebo úsměv.

Ve světě plném digitálních rozptýlení, messengerů, online notifikací a webové komunikace ztrácíme humanoidní složku komunikace. Pro mnohé může tento nedostatek lidského kontaktu změnit kulturu kanceláře, ale hlavně kulturu v rámci home office.

Pracujte na sobě

Efektivně komunikující lídři znají úskalí těchto postupů. Vědí, že vždy budou muset proběhnout rozhovory, které jsou nepříjemné, týkají se nepříjemných věcí a mají konfrontační charakter. Skuteční vedoucí pracovníci musí být ochotni odhodit své ego stranou a tyto rozhovory vést, protože vědí, že krátkodobý boj stojí za dlouhodobé výsledky v podobě úspěchu a zlepšení výkonu týmu.

Lídři, kteří nedokážou vést obtížné rozhovory nebo sdílet své skutečné názory na věci, budou spoluviníky pomalého krvácení a postupné degradace korporace. Korporátní kultura 21. století nebude mít čas tolerovat ty, kteří chodí kolem horké kaše a používají neefektivní komunikační prostředky. Umění komunikace je nutné se učit co nejdříve.

3. Projevte empatii

Emoční inteligence je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších vlastností vedoucích pracovníků na pracovišti 21. století. Vedle mnoha jiných faktorů je pro dlouhodobý úspěch a budování vztahů vůdčím faktorem právě empatie. Je i základní složkou efektivní komunikace.

Jednou z nejsilnějších stránek emoční inteligence je schopnost projevovat empatii vůči kolegům, spolupracovníkům a zaměstnancům kanceláře. Vžít se do situace někoho jiného, abyste pochopili jeho perspektivu, není snadné, ale je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak si vybudovat důvěru a ukázat, že vám na něm záleží. Je to také skvělý způsob, jak budovat dlouhodobé vztahy, které mohou zlepšit firemní kulturu.

Vedoucí pracovníci, kteří projevují empatii, udávají tón budoucím interakcím a rozhovorům, zejména při náročných, až nepříjemných rozhovorech, které jsou na pracovišti nevyhnutelné. Více než 90 % personalistů, generálních ředitelů a zaměstnanců se domnívá, že empatie je zásadním faktorem pro správné fungování pracoviště.

Empatie na pracovišti může také výrazně zlepšit celkové zdraví a pohodu firmy nebo úřadu, přičemž zdravotnická zařízení a nemocnice nyní učí zdravotníky, jak empatii využívat v ordinaci, aby zlepšili výsledky léčby svých pacientů. Ano, až tak mocnou se empatie dokáže stát. A protože se můžeme zlepšovat a rozvíjet svou schopnost používat empatii, je to dovednost, kterou je třeba neustále pěstovat a pracovat na ní přesčas.

nápad, plán, činy

Shrňme si jak vést příkladem

Jako vedoucí pracovník, ale dokonce i jako kolega, jste se svými činy a slovy vždy pod drobnohledem. Členové týmu, kteří na vás spoléhají, pokud jde o vedení, spolupráci a výkon, tuto neustálou zpětnou vazbu vyhledávají. Ačkoli činy budou vždy mluvit hlasitěji než slova, vaše slova a styl komunikace musí být v souladu s tím, co děláte, protože chcete jít příkladem.

Důvěru a respekt nelze vyžadovat, je třeba si je zasloužit, zejména na pracovišti. Tituly a funkce mohou nést vedoucí roli jen do určité míry, což znamená, že pokud ztratíte důvěru svých podřízených a kolegů tím, že nebudete příkladem v činech a komunikaci, můžete být velmi brzy nahrazeni novým lídrem, i tím neformálním.

Důslednost je nejjednodušší způsob, jak si vybudovat pověst vedoucího pracovníka, který dokáže plnit úkoly, rozvíjet svůj tým a rozvíjet platformu své společnosti. Důslednost nejen v kontrole svých podřízených, ale i v odvádění své práce a v komunikaci.

Zdroj: lifehack.org

Často kladené dotazy

Jaké vlastnosti a návyky mají skvělí lídři na pracovišti?

Skvělí lídři jdou příkladem a upřednostňují své činy před slovy. Vědí, že činy mluví hlasitěji než slova a vedou k další činnosti a kýženým výsledkům. Jsou autentičtí a neustále se snaží přinášet nejlepší verzi sebe sama, protože si uvědomují, že aby z kolegů či zaměstnanců dostali to nejlepší, musí dostat nejdříve to nejlepší ze sebe.

Jaký je význam lídrství v podnikání a jak se stát lepším lídrem?

Lídrství je základním kamenem úspěšného podnikání, protože nás soustředí kolem společného tématu a poslání. Lídři se stávají, nikoliv rodíme, což znamená, že je nutné přijmout tvrdou práci a správné vedení jako součást osobního rozvoje. Talent hraje roli, ale pokud je člověk ochotný pracovat na svých dovednostech a vytvářet si návyky potřebné pro úspěšné lídrství, může dosáhnout významných výsledků.

Co je důležité pro vytvoření pozitivní firemní kultury a úspěšného pracovního týmu?

Vytvoření pozitivní firemní kultury a úspěšného pracovního týmu zahrnuje budování vztahů na základě důvěry a respektu mezi všemi zaměstnanci, bez ohledu na jejich pozici v hierarchii. Když vedoucí pracovníci projevují vyšší úroveň pohody a zdravých pracovních návyků, jejich podřízení mají o 15 % větší šanci na prosperitu a lepší pohodu. Jít příkladem, pravidelně praktikovat pozitivní chování a vytvářet prostředí, kde se každý zaměstnanec cítí jako důležitá součást týmu, jsou klíčové aspekty pro úspěch ve firemním prostředí.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

slevy a výprodeje

Nejlepší zimní výprodeje v roce 2024

Vánoční svátky a Nový rok jsou za námi, což znamená jediné - období povánočních výprodejů! Pokud jste ještě nenakoupili užitečné kousky za skvělé...

vánoční dárky

7 tipů na vánoční dárky na poslední chvíli

Vánoce se kvapem blíží a s nimi také nutnost pořídit a zabalit vánoční dárky. Pokud jste nákup dárku letos nechávali na poslední chvilku, možná...

online nákupy

Black Friday 2023

Vánoce se neúprosně blíží, a s nimi i nákupní šílenství. Než však začneme s úderem prvního prosince otevírat okénka adventního kalendáře, čeká nás...

prodejna mall.cz

Tipy a triky pro nakupování na Mall.cz

Internetový portál Mall.cz patří již mnoho let mezi nejoblíbenější e-shopy u nás . A není divu - nabídne jak skvělé ceny, tak opravdu obrovský...