11 nejúčinnějších dovedností, díky nimž urychlíte učení

learning geometry

Naučit se, jak se věci dělají správně, a zvládnout je, je to, co nesmírně přispívá k posílení vaší osobnosti a konkurenceschopnosti v oblastech, ve kterých chcete vyniknout. Když však dojde na uchopení informací a jejich pochopení, často máme problém sledovat, co se snažíme naučit, necháváme se rozptýlit, a dokonce máme problém se v některých tématech vyznat.

Někdy máme pocit, že to, čemu se snažíme věnovat, pro nás vlastně ani nebylo určeno, protože se nám nedaří v té oblasti najít smysl a řád. Právě pro tyto situace existují dovednosti, na kterých můžeme v životě pracovat a které nám pomohou stát se lepšími studenty. Zde je 11 nejúčinnějších kognitivních dovedností pro urychlení učení. V následujících týdnech, měsících a letech díky nim se budete lépe a přínosněji učit.

1. Selektivní pozornost

Selektivní pozornost vám umožní zaměřit soustředění na konkrétní úkol, který je v danou chvíli důležitý. A tím vytěsnit ostatní rozptýlení, které by vás mohlo lákat. Když se nacházíte v hlučném prostředí, může vaši pozornost upoutat mnoho věcí. Většina z těchto věcí může být zábavná, ale odvádí vás od práce nebo učení. Díky selektivní pozornosti se můžete nadále věnovat úkolům, které potřebujete splnit.

Čtení knihy v přírodě

ukažme si odlehčený příklad: pokud jste například s přítelem v restauraci, která se nachází v centru města, kde houkají auta, hlučí ostatní obsluha v obchodech vedle restaurace, hádají se a perou opilí lidé a další, určitě většinu těchto zvuků uslyšíte. Hlavním důvodem, proč jste na tomto místě, je však konverzace s přítelem - a selektivní pozornost vám pomáhá soustředit se a udržet pozornost, dokud neskončíte.

Existují 2 typy selektivní pozornosti: selektivní vizuální pozornost a selektivní sluchová pozornost.

Tím, že budete pracovat na zlepšení selektivní pozornosti, můžete zlepšit své schopnosti učení, protože vám to pomůže zaměřit a udržet pozornost na studium po delší dobu, aniž byste se nechali rozptýlit jinými lákavými předměty a zvuky.

Pro zlepšení selektivní pozornosti by bylo dobré snažit se o meditaci zaměřenou na pozornost, chodit na poměrně hlučná místa a snažit se soustředit na nějaký vybraný předmět nebo zvuk po delší dobu. Tím, že to budete dělat často, získáte ten správný trénink a dovednost. Od učení vás pak nic už jen tak neodvede.

2. Trvalá pozornost

Trvalá pozornost, označovaná také jako bdělá pozornost, je kognitivní dovedností, která vám pomůže zůstat u jednoho projektu a pracovat na něm tak dlouhodobě. Díky trvalé pozornosti se stanete dlouhodobějším člověkem, pokud jde o vaši práci nebo učení. Pokud se rozhodnete, že se pustíte do knihy, kterou jste si chtěli přečíst na téma, které vás zajímá, budete se této knihy držet každý den, dokud ji nedočtete.

Zlepšení trvalé pozornosti se kultivuje tím, že máte delší období soustředění, kdy se soustředíte na to, co se učíte, a pak si najdete čas na to, abyste podrobně identifikovali věci, které jste se naučili. Například při čtení můžete mít další list čistého papíru, kde si zhruba po 30 minutách až jedné hodině soustředění zaznamenáte věci, které jste si načetli.  A až knihu dočtete, sesumírujte si znalosti, které jste získali od první do poslední kapitoly.

Pomáhá také poslech audioknih a sledování dlouhých videí s tím, co se učíte. Navíc střídání období zajímavých činností s dlouhými obdobími učení pozitivně nakopne vaši pozornost.

3. Rozdělená pozornost

Mít soustředěnou pozornost na jednu věc je sice dobré, ale užitečné je umět i opačný přístup – a vědomě je střídat. Rozdělená pozornost je jakousi multi – pozorností, kdy se soustředíte na více projektů nebo úkolů najednou. Může se to zdát kontraproduktivní, ale ve skutečnosti tomu tak není – ovšem až zvolíte ten správný přístup.

Děti si čtou

Zamyslete se nad tím, zda máte různé jednotky, které absolvujete ve své vzdělávací instituci, nebo různé kapitoly v jedné jednotce. Stává se, že se ocitnete v situaci, kdy se chystáte dokončit jednu kapitolu, ale zároveň se musíte pustit do další kapitoly nebo se chystáte dokončit poslední stránku jedné jednotky a zároveň musíte mít na paměti, že máte další jednotku, kterou nutně potřebujete začít.

Dokončovat jednu věc a zároveň se připravovat a plánovat jinou je běžné a mít rozdělenou pozornost v takových případech může být užitečné. Takže i když máte v jeden den dvě zkoušky ze dvou různých jednotek, dokážete si uchovat informace z obou, aniž byste se významněji trápili.

Rozdělená pozornost, které se také říká multitasking, vyžaduje aktivně využívat krátkodobou paměť. Během toho je také důležité usilovat o ukládání informací do dlouhodobé paměti prostřednictvím neustálého opakování.

4. Logika a uvažování

Logika a uvažování jsou kognitivní dovednosti, které připravují půdu pro dovednosti řešení problémů a vymýšlení nápadů, díky nimž je vaše učení užitečné i v praktickém světě. Například při zkouškách a testech od vás zkoušející očekává, že použijete to, co jste se naučili, k řešení problémů zadaných v testu. A protože otázky jsou nějakým způsobem pozměněné, aby zjistily vaše porozumění zkoušenému tématu, možná budete muset přemýšlet jinak, abyste to zvládli správně. Zde přichází na pomoc logika a uvažování.

Chcete-li se zlepšit v logice a uvažování, můžete vyzkoušet různé techniky, včetně vytváření závěrů k různým scénářům a následného sledování jejich vývoje, abyste zjistili, zda jste se trefili. Hraní mozkových her, jako jsou šachy, a zjišťování zákonitostí různých činností, kterým se věnujete.

5. Rychlost zpracování

Rychlost zpracování je kognitivní dovednost, která souvisí s vaší schopností interpretovat to, co se učíte, a snadno to aplikovat na správném místě, abyste dosáhli takových výsledků, jaké potřebujete. Díky této dovednosti můžete zvýšit míru své produktivity, a tím si vytvořit více času na jiné věci ve svém denním rozvrhu.

Představte si, že máte schopnost sednout si a během 30 minut již máte přečteno a plně pochopeno, o čem je určitý aspekt vašeho studia - například téma v bloku, který probíráte ve škole nebo v online kurzu. Nejlepší na tom je, že jste daný koncept pochopili tak dobře, že nepovažujete za nutné se k němu vracet a znovu si ho číst a snažit se přijít na to, co to znamená a jak to celé probíhá.

Mít velkou rychlost zpracování dat je možné a dělá to z vás bystrého člověka, což také dlouhodobě zlepšuje kvalitu vašeho života. Rychlost zpracování informací můžete zvýšit tím, že se budete pravidelně věnovat aerobnímu cvičení, budete svou mysl nutit k rychlejšímu pochopení věcí tím, že budete číst a interpretovat informace rychleji než obvykle, a budete jíst zdravé potraviny.

6. Vizuální zpracování

Tato dovednost se hodí, když se snažíte pochopit vizuální data, jako jsou obrázky, tabulky a grafy. Všichni si jistě přiznáme, že tuhle dovednost využíváme denně. A že máme tuto dovednost, nám opravdu pomáhá – každou vteřinou.

Čím častěji používáte vizuálně znázorněná data, tím lépe dokážete identifikovat zákonitosti v nich zobrazení, a tím snadněji budete v budoucnu dekódovat nová data prezentovaná tímto způsobem.

Práce u počítače

7. Sluchové zpracování

Sluchové zpracování - stejně jako vizuální zpracování - je vzdáleným příbuzným rychlosti zpracování. Zabývá se informacemi založenými na zvuku, například audioknihami. Nyní se nacházíme v době, kdy se pokročilé technologie používají téměř ve všech odvětvích, včetně vzdělávání. Místo toho, abyste museli strávit několik dní nebo týdnů čtením učebnice, můžete si jednoduše poslechnout audioknihu a rychleji se učit.

Pokud umíte dobře analyzovat zvuk a dávat mu smysl a vztahovat ho k tomu, o čem se učíte, jde vám poslech a posouvání úrovně vašeho studia mnohem lépe. Opět platí, že čím více posloucháte audioknihy, tím lepší jsou vaše schopnosti zpracování zvuku.

8. Pracovní paměť

Pracovní paměť je místo, kde se ukládají nedávno získané informace. Vězte, že pokud si přečtete návod k zařízení - a pak jej začnete používat, aniž byste museli každou chvíli nahlížet do návodu, je vaše pracovní paměť úžasná.

Dobrým způsobem, jak pracovní paměť posílit, je zkusit si na pár vteřin promítnout slova, čísla, karty nebo třeba tečky - a po několika vteřinách si vybavit, co jste viděli, a pak si ověřit, zda jste se trefili. Můžete cvičně číst různé příručky a pokyny a snažit se je na krátkou chvíli pamatovat, nebo s kolegy či s dětmi hrát hru na řetězení slov, pokynů, úkolů, vět…

9. Dlouhodobá paměť

Jedná se o uchovávání informací, které byly získány před dlouhou dobou. Mezi lidi s nejlepší dlouhodobou pamětí se zařadíte tehdy, když si dokážete uchovat a snadno vyvolat informace o něčem, co jste získali před několika měsíci nebo lety.

Mezi známé způsoby, jak posunout dlouhodobou paměť na vyšší úroveň, patří činnosti, jako je neustálé opakování (vracení se k informacím v mysli), vizualizace naučeného a mimořádná soustředěnost a pozornost, když se učíte něco nového. Také vypisování podstatných informací z učené látky- a jejich násobné opakování.

Myšlenky

10. Fluidní inteligence

Fluidní inteligence je schopnost uvažovat a také vytvářet, měnit a využívat informace z našich smyslů v reálném čase. Tento typ inteligence vám umožňuje abstraktní myšlení a pružné uvažování a obvykle není podmíněn učením, vzděláním a zkušenostmi.

Když narazíte na problém, který je třeba vyřešit, a nemůžete se spolehnout na předchozí znalosti a zkušenosti, fluidní inteligence vám pomůže získat správné odpovědi. Jde o jakousi formu flexibility a schopnosti inovace v přístupu k čemukoliv, včetně neznámých problémů. Jedním ze způsobů, jak můžete zlepšit svou fluidní inteligenci, je zlepšení pracovní paměti, protože spolu úzce souvisejí.

11. Krystalizovaná inteligence

Krystalizovanou inteligenci lze vnímat jako opak fluidní inteligence, protože tento typ inteligence se do značné míry opírá o minulé znalosti a zkušenosti, které jste získali v průběhu let. Je založena na faktech a znalostech a s přibývajícím věkem se v ní stáváte silnějšími, protože s postupujícím věkem získáváte více znalostí a zkušeností.

Fluidní inteligence se později může stát krystalizovanou inteligencí, když ji používáte k přemýšlení a uvažování o různých otázkách a k následnému ukládání informací do dlouhodobé paměti. Čím více informací získáváte, čím více se učíte novým dovednostem a získáváte četné zkušenosti, tím je pro vás krystalizovaná inteligence silnější.

Zdroj: Lifehack.org


Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

Trendy v bydlení 2023

14 interiérových trendů pro rok 2023, které oživí váš domov

Nový rok s sebou tradičně přináší také nové trendy, a to nejen ve sféře oblečení, ale také bydlení. Přestože nábytek a zařízení bytu nepodléhají...

jak na organizaci skříně

Přivítejte lunární nový rok reorganizací své skříně!

Pokud máte svá studentská léta dávno za sebou, součástí vašeho domova je pravděpodobně dostatečně prostorná šatní skříň, či dokonce samostatná...

Mindfulness a meditace

Meditace vs. mindfulness: Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

V moderním světě na nás nástrahy v podobě stresu a psychické zátěže čekají opravdu na každém rohu. Není tak divu, že se stále častěji mluví o...

Jak na intuitivní stravování

Chcete zdravě shodit přebytečná kila? Vyzkoušejte intuitivní stravování

Trápí vás nějaké to kilo navíc, ale máte negativní zkušenosti s nejrůznějšími dietami, které s sebou mnohdy přinášejí obávaný jo-jo efekt? Nebo...