10 praktických tipů, jak v životě dělat těžká rozhodnutí

Rozhodnutí děláte každý den. Ood toho, co si dáte k obědu, až po trasu, kterou budete projíždět / procházet cestou do práce. Když se však zamyslíte nad slovním spojením "těžká rozhodnutí", pravděpodobně vám na mysli vytanou větší rozhodnutí, jako je přijetí pracovní nabídky, upevnění či naopak ukončení vztahu, koupě domu nebo třeba žádost o zvýšení platu.

Těžká rozhodnutí v životě mohou být ještě většího rozsahu, včetně těch, která se týkají zdraví nebo péče o blízkou osobu. Vaší definicí těžkého rozhodnutí může být plánování bezpečné, zdravé a finančně zajištěné budoucnosti, jinému se může zdát těžké rozhodnout se, který z webhostingů pro něj bude pro jeho podnikání tím nejlepším. Ale každý jsme jiný. To, co vy považujete za těžké rozhodnutí, může být pro vašeho nejlepšího přítele naprosto bezvýznamné, případně snadno rozhodnutelné.

Bez ohledu na to, jak každý z nás kvalifikuje úroveň a podstatu těžkého rozhodnutí, zde je několik podniknutelných kroků, které vám pomohou připravit se na přijímání těžkých rozhodnutí ve vašem životě a které pro vás sestavili odborníci z portálu Lifekack.org.

1. Vizualizujte si preferované výsledky, kterých byste měli svými rozhodnutími dosáhnout

Ještě než se začtete do výsledků vyhledávání pojmu „vizualizace“, zvažte prostě jen, co vlastně chcete. Vizualizace není něco mystického, tajemného, neznámého, ale spíše záměrného. Něco, co podvědomě děláme od mala, ale s věkem tuto praxi často (a k naší vlastní škodě) opouštíme.

Nezapomínejme, že třeba i organizace vytvářejí strategické plány na základě svých vizí. Vůdci, vlivní lidé, celebrity a sportovci (abychom jmenovali typické zástupce praktikující vizualizaci) připisují právě vizualizaci svůj úspěch. Stačí se zeptat kteréhokoli olympijského vítěze nebo sportovního psychologa, jak zásadní roli v jejich úspěchu hrála vizualizace toho nejlepšího výsledku.

Určitě nemusíte hrát na takové úrovni, nemusíte být nejlepšími z nejlepších, abyste tuto strategii využili při těžkých rozhodnutích. Proto na chvíli ustupte a věnujte čas přemýšlení a možná i psaní deníku o svých kýžených výsledcích. Věnujte se vizualizaci a představujte si, čeho chcete dosáhnout a jaké to bude, až se vám to podaří. Nezapomeňte ani na zadní vrátka v případě neúspěchu – předem si naplánujte, jak se k němu postavíte a hlavně jak se z něj budete učit. Učení se z chyb je totiž jediný pro spokojený život a těžká rozhodnutí přijatelný způsob reakce na chybu a nezdar.

2. Udělejte si svou vlastní analýzu situace – dejte si to třeba za domácí úkol

Před jakýmkoli těžkým rozhodnutím - nebo vůbec jakýmkoli rozhodnutím - začněte shromažďováním relevantních údajů, které vám pomohou co nejlépe prozkoumat vaše možnosti. A pozor: Ďábel se skrývá v detailech.

Řekněme například, že zvažujete, na kterou vysokou školu nebo univerzitu se přihlásit (nebo na kterou pomoci s přihlášením svému dítěti). Jaké jsou míry úspěšnosti a úspěchu na trhu práce po absolvování které z nich, jaké je školné, náklady na ubytování a stravování, faktory života v kampusu a samozřejmě jaká je jejich pověst v souvislosti s dalšími spolčenskými aspekty?

Proces shromažďování údajů je velmi důležitý, aby vám pomohl zúžit výběr a vyzdvihnout nejlepší možnosti. V opačném případě riskujete nesmyslné rozhodnutí založené na neznalosti situace. Sami ze svých zkušeností víme, že nejhorší výsledky přináší tozhodování od zeleného stolu.

3. Promyslete si každou možnost

Může se to zdát jako samozřejmost, ale pokud se soustředíte pouze na jednu možnost, můžete si přivodit potíže. Místo toho si projděte všechny alternativy a cesty každé volby. Každá situace má minimálně dvě řešení. Minimálně. Představte si to jako vývojový diagram. Pokud se rozhodnete pro jednu cestu, kudy by mohla vést? A kudy povede ta druhá a třetí a třeba osmá?

Pokud se potřebujete rozhodnout pro lékařský zákrok, je více než pravděpodobné, že budete chtít znát všechny možnosti. Zvážení alternativní medicíny, druhého názoru nebo jiného typu postupu či léčby vám může pomoci cítit se jistěji ohledně cesty, kterou si nakonec zvolíte. Lékaři jsou těmi, kdo by měli odhadnout míru detailů, s nimiž vás seznámí, abyste se dokázali rozhodnout, ale přitom nebyli přetíženi odbornými informacemi, které pro vás coby osobu bez lékařského vzdělání stejně ztrácejí na významu.

4. Zjistěte výhody a nevýhody

Vzpomínáte si, jak nás učili: sepiš si klady a zápory, a podle toho se rozhodni? Inu, tahle metoda nikdy nezastará a nikdy se nestane přebytečným krokem v rozhodování, či dokonce krokem nesmyslným. Sepsání možností černé na bílém vám pomůže zvážit výsledky, a to doslova. Zejména když se budete soustředit na klady a zápory nabízených cest.

Například jste dostali nabídku na novou práci a nejste si jisti, zda byste kvůli této nové příležitosti měli opustit své současné zaměstnání. Na začátek stránky si napište "zůstat" nebo "odejít" a pak pod každou z nich vypište všechna pro a proti. Sem zapište údaje z průzkumu, názory, výhody a rizika spojená s každým rozhodnutím. Obvykle je sloupec s delším seznamem výhod vaší lepší volbou. Ještě však musíte provést několik dalších kroků, které vám pomohou cítit se při vašem těžkém rozhodování jistěji.

5. Zvažte názory a třeba i zkušenosti ostatních

Promluvte si s lidmi, kteří už touto cestou prošli. Přijďte na rozhovor připraveni a s otázkami, které budou nejen respektovat jejich čas, ale také vám pomohou získat názory a rady v reálném čase. Tyto rozhovory by se měly týkat také rodiny, přátel, kolegů, mentorů, koučů a samozřejmě všech, kterých se toto těžké rozhodnutí nakonec týká. Nejenže vám poskytnou skvělé informace, ale mohou vám také posloužit jako symbol podpory a pomohou vás utvrdit v tom, že v tomto procesu nejste sami, vždy je koho se aspoň trochu opřít.

Mějte na paměti, že ne všechna rozhodnutí nutně musíte podstupovat za přispění ostatních a že ve výsledku to těžké rozhodnutí budete muset učinit sami. Pokud se však vaše těžké rozhodnutí dotkne i ostatních, budou se pravděpodobně cítit lépe, pokud je do procesu zapojíte.

6. Očekávejte odezvu

Většinou se nechceme setkávat s negativními výsledky a odezvami, ale každé rozhodnutí bude mít určité následky a také zpětnou vazbu od ostatních, kterých se třeba dotklo ve špatném. Určitě se najdou lidé, kteří s vaším rozhodnutím nebudou souhlasit, a dost pravděpodobně vám to dají najevo.

Pamatujte, že se nemůžete zavděčit všem, a hlavně: ani byste se o to neměli snažit. V opačném případě se totiž necháte ovládat emocemi a očekáváními ostatních, nikoli fakty - a to může zatemnit váš zdravý úsudek. Přestože se v každém rozhodnutí objeví určité emoce, musíte se spolehnout na tvrdou práci, kterou jste dosud vykonali, na vaši předběžnou analýzu, rozpoznání kladů a záporů, na údaje a názory, které jste shromáždili.

Když lidé vyjádří své námitky, dejte jim najevo, že jste je vyslyšeli a že jejich názor respektujete a ctíte. Možná se mu někdy i přizpůsobíte, protože vám přinesou úplně nový úhel pohledu. Ale to rozhodně nemá být pravidlem. Vyslyšením byste měli být schopni jejich obavy uklidnit a v budoucnu tyto lidi opět moci požádat o radu.

7. Buďte ochotni korigovat průběh

Pokud zpočátku neuspějete, zkuste to znovu a znovu. Nikdo není dokonalý - jste lidé a chyby se stávají. Když si však svou chybu přiznáte, je mnohem pravděpodobnější, že vás ostatní podpoří, pokud budete potřebovat korigovat svůj kurz. Navíc se z chyby můžete mnohé naučit – a vaši kolegové, přátelé a blízcí zároveň s vámi.

Obviňování druhých (i sebe) z chyb je nezdravé. Místo toho buďte hrdí na práci, kterou jste pro vaše rozhodnutí udělali. A nezapomeňte, že jste již nastínili možnosti, cesty a výsledky, které můžete vyzkoušet podruhé. A protože jste nyní již naplánovali korekci kurzu, mělo by vám to poskytnout další úroveň sebedůvěry.

8. Buďte si jisti svým rozhodnutím

Poté, co jste prošli dosavadními kroky - a možná jste do nich zahrnuli i další - jste připraveni učinit své těžké rozhodnutí. Měli byste se cítit prosti větších pochybností, pokud jde o vaši volbu. Měli byste se také cítit hrdí sami na sebe, že jste zvládli všechnu tu těžkou práci, abyste se dostali do tohoto bodu.

Pokud jste tak ještě neučinili, začněte se zbavovat pochybností nebo obav z volby, ke které jste dospěli. Pokud máte pocit, že je třeba udělat více práce a nejste si svým rozhodnutím jisti, vraťte se k prvnímu kroku a vizualizujte si nové výsledky.

9. Důvěřujte sami sobě

Renomovaní lídři, obchodní magnáti a odborníci v oboru mají jedno společné: důvěřují sami sobě. Z celého srdce věří, že jakmile dospěli do tohoto bodu při přijímání těžkého rozhodnutí, musí věřit sami sobě svému instinktu. Intuice může skutečně hrát při přijímání těžkých rozhodnutí zásadní roli.

Když se vám zdá, že nejlepší možný výsledek je nejasný, prozkoumejte, jak se při každé volbě nakonec budete cítit. A v některých případech vám právě tento přístup rozkryje to nejlepší rozhodnutí. Jen své emoce příliš neopírejte o pocity ostatních.

10. Nakonec udělejte své těžké rozhodnutí

Těžká rozhodnutí nejsou v životě snadná, a ani jejich provedení nebývá zrovna zábavné. Od toho jim říkáme „těžká“ rozhodnutí. Po učinění těžkého rozhodnutí, o němž jste dlouho přemýšleli a důkladně si jej analyzovali, zvážili alternativy i jeho důsledky, byste se měli cítit lépe.

Věnujte proto dostatečný prostor a energii důkladné analýze všeho, co s vaším těžkým rozhodnutím souvisí. Je toho hodně, co je potřeba zjistit a zvážit právě předtím, než se můžete zodpovědně rozhodnout. Ale jakmile celým procesem rozhodování důkladně projdete, měli byste ve výsledku mít dobrý pocit. Tak nastane čas se odhodlat a začít jednat v souladu se svým rozhodnutím.

Závěrečné myšlenky

Každý z nás čelí v průběhu života těžkým rozhodnutím, ale pokud budete při rozhodování procházet výše popsanými kroky, bude pro vás samotné rozhodnutí se mnohem snazší. Nezapomeňte, že je v pořádku přiznat případné chyby a na jejich základě korigovat průběh své cesty. Každé důkladně zvážené rozhodnutí by vám mělo přinést dobrý pocit změny správným směrem.

Zdroj: Lifehack.org


Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články: