10 komunikačních dovedností, které by měl ovládat každý šéf, a to včetně rodičů

vůdce týmu

Pokud se budete zajímat o životopisy úspěšných vůdců, ať už působili v kterékoliv oblasti lidské činnosti, vždy zjistíte, že měli jedno společné: schopnost komunikovat s okolím tak, aby z komunikace vyšli v té pozici, jakou potřebovali mít. Jde trochu o manipulaci, trochu o schopnost přesně se vyjádřit, ale i o schopnost zaujmout podřízeného či dítě tím, co právě je potřeba řešit, nebo jak by se měla situace do budoucna vyvíjet. Podívejme se, jak se na schopnost komunikovat na straně šéfa dívají autoři na stránkách Lifehack.org.

Kdo je šéf?

Vedoucí nebo šéf nebo lídr, říkejte mu, jak chcete, je někdo, od něhož se očekává, že povede tým k dosažení stanoveného nebo i lepšího cíle. A právě efektivní komunikační dovednosti jsou jediným způsobem, jak udržet tým (či rodinu) organizovaný, zapojený a motivovaný k dosažení tohoto cíle, přestože je jím třeba „jen“ plynulý rodinný život a bezproblémový chod domácnosti.

Ovce

Komunikace vedení: Co je na ní tak zvláštního?

Abychom zcela pochopili, co komunikační schopnosti obnášejí, musíme nejprve rozlišit mezi běžnou komunikací a vůdcovskou komunikací. Udržet tým pohromadě a vést ho ke stanovenému cíli je jednou z hlavních výzev. Aby to vůbec šlo, musíte být výmluvní, přesně vyjadřovat cíle a také členy týmu v práci nebo rodinné příslušníky povzbuzovat, ovšem i kontrolovat. A tohle všechno se skrývá pod vůdcovskou komunikací.

10 komunikačních dovedností, které dělají šéfa šéfem

Projděte si seznam některých know-how, které musíte zvládnout, abyste se stali skvělým profesním i rodinným vůdcem – právě díky komunikaci.

1. Zásada otevřených dveří

Vedoucí musí mít dveře vždy otevřené, aby byla zajištěna lepší komunikace. Politika otevřených dveří se týká hlavně vztahu mezi vedoucím a týmy. Vztah, který máte se zaměstnanci nebo s dětmi, určuje kvalitu vaší vzájemné výměny informací, názorů, přání, ale i motivace nebo hodnocení.

Dobrým krokem je nechat členy týmu svobodně vyjádřit svůj názor, aniž byste je později trestali za nevhodný přístup nebo nemilá slova. Naopak je motivujte k tomu, aby přicházeli s návrhy zlepšení organizace, bez negativních důsledků.

2. Co pohání činnost člověka: srozumění se s motivačními podněty

Vás může motivovat zcela jiná věc než vaše děti nebo vaše podřízené. Najděte jejich motivaci a pracujte v komunikaci s ní. Chcete-li, aby všichni byli zapojeni podobnou měrou, musíte zajistit, aby v rámci projektu viděli určité motivační hodnoty, v nichž si každý z nich najde tu svou.  

To nezvládnete bez poznávání lidí ve vaší organizaci a toho, co je motivuje. V rodině je poznávání snazší, i když někdy ani u vlastních dětí není snadné najít tu správnou motivaci. Ve větších firmách se spíše soustřeďte na to, abyste dali každému příležitost.

komunikace

3. Přizpůsobení stylům: Jednotlivci a způsob jejich komunikace

Každý člověk komunikuje trochu jinak, a to i členové rodiny, natož lidé v pracovním týmu. Na vás je,  abyste objevili nuance v jejich přístupu ke sdělování informací, ale i emocí, názorů. Někdo je přirozeně přímější, jiný vám sdělí vše spíše oklikou, nebo raději vůbec. Na konci každé komunikace je nutné získat jistotu, že jste si vzájemně porozuměli.

Přizpůsobení se různým stylům komunikace se zpočátku zdá být extrémně náročné, ale je to lehčí, než by se mohlo zdát. Stačí jen začít se základními znalostmi členů vašeho týmu. Vědět, co je motivuje a řídí v jejich životě a kariéře. Jakmile najdete motivaci u svých dětí, i komunikace s nimi se zjednoduší.

Součástí komunikačního stylu je i schopnost naslouchat, opěk každému trochu jinak, právě podle jeho komunikačního stylu.  

4. Málo známé výhody kladení otevřených otázek

Správně položené otázky a jejich odpovědi vás často mohou vést k neočekávanému, ale velmi užitečnému závěru, který posílí motivaci a výsledky týmu i rodiny. Ale abyste toho mohli využít, musíte vědět, jak klást otevřené otázky. Co jsou otevřené otázky? Takové, u nichž se čekají víceslovné odpovědi, vyjádření názoru. Tyto otázky vyžadují, aby tázaný vložil do své odpovědi určité myšlenky a vhled a poskytl jedinečný pohled na situaci, s níž se potýká.

Otevřené otázky jsou nevyhnutelnou součástí komunikačního procesu pro kohokoliv ve vedoucí pozici nebo i v pozici rodiče. Se správným druhem otevřených otázek dokážete posoudit zapojení člena týmu do projektu a také to, jak moc o něm mají přehled. Začít s nimi můžete ještě dnes.

A pokud je to možné, začleňte je do firemního systému školení. Mít tyto otázky jako moduly školení může skutečně pomoci podpořit pracovní prostředí ve vaší organizaci. Přeneseně pak i doma.

5. Porozumění skrytým vzkazům

Vedle porozumění individuálnímu stylu komunikace s jednotlivými členy týmu a jejich různorodým motivačním podnětům musí dobrý vůdce porozumět skrytým neverbálním podnětům, které tvoří velkou část komunikace dneška. Ano, jedná se zejména o body language, kterou nejvíce využijete u svých dětí, neb je máte napozorované za tu měsíců a spoustu let, kdy s nimi žijete, ale postupně se naučíte signály řeči těla vnímat i u „cizích“ lidí, členů týmu.

Dialog

Vůdčí komunikace je umění, které není vždy konkrétní. Jako šéf se setkáte s mnoha okamžiky, kdy budete muset rozluštit skutečný význam něčeho, co bylo právě řečeno se skrytým vzkazem, nebo najít způsob, jak se někomu přiblížit na základě jeho chování.

Pochopení neverbálních podnětů body language vám umožní stát se lepším a bystrým vůdcem i rodičem a pomůže vám to i rozšířit síť přátel a spojenců ve vašem oboru, naklonit si dokážete i kamarády vašich dětí.

6. Dobří vůdci vždy potřebují zpětnou vazbu

Významnou součástí vedení a komunikace je naslouchání názorům a zpětné vazbě od lidí ve vašem týmu či rodině a implementace hodnotnější zpětné vazby do vašich činností, plánů, motivací. Poslechová část vedení vyžaduje odpovědný a odvážný přístup, protože kritika není příjemná, unese ji jen ten, kdo odliší konstruktivní podněty od těch emocionálních. A zatímco emocionální (závist) nebude nijak „řešit“, konstruktivní kritikou se zabývat bude, a tím i zdokonalovat sami sebe.

Chcete-li získat cennou zpětnou vazbu od členů vašeho týmu, vytvořte otevřené a upřímné prostředí pro sdělování názorů. Tímto způsobem mohou členové týmu vyjádřit své skutečné myšlenky a názory a pomoci vám stát se všestranným vůdcem.

7. Využijte schůzky na maximum

Online i offline setkání jsou jedním z nejcennějších aktivit pro spolupráci většího týmu. Akt shromažďování a spolupráce pomáhá vedoucím a týmům dospět ke vzájemnému porozumění, pochopení cílů a účinně řešit konflikty.

Ale i na samotných schůzkách je potřeba zapracovat. I zde aplikujte komunikační proces ve vedení. Zamezte plýtvání časem triviálními debatami, ale veďte schůzku k efektivnímu postupu, nicméně nepřehlížejte názory a příspěvky těch členů týmu, kteří se chtějí vyjádřit věcně a smysluplně, nikoliv jen plakat nad životem.

Podle předchozích zkušeností si naplánujte čas pro každé téma, o kterém se bude diskutovat. Komunikace na schůzce je o stručnosti a věcné správnosti, podrobnosti a emocionální vazby můžete pak probrat s každým zvlášť. Na schůzkách se orientujte spíše na uzavřené otázky se stručnými odpověďmi.

Spolupráce

8. Pochopení významu delegování

Povinností vedoucího je nespočet. Budete čelit mnoha výzvám a úkolům, a to samozřejmě i doma v pozici lídra domácnosti. A aby bylo zajištěno, že jsou všechny perfektně dokončeny, musíte delegovat správné úkoly na správné lidi. Podrobně o delegaci si povíme v dalším článku. Teď jen stručně.

Delegování úkolů tvoří velkou část komunikace mezí týmem a vedením, protože úkoly musíte nejen třídit a rozdělit, ale také jasně vysvětlit, co je třeba udělat. Právě jasné popsání úkolu je klíčem k úspěchu v delegování.

9. Tajemství efektivní komunikace: Transparentnost a kontinuita

Transparentnost a poctivost v komunikaci jsou zásadní a jako šéf nebo vůdce smečky je musíte do svého stylu komunikace poctivě zařadit. Ať už váš tým prochází náročným obdobím nebo si vede dobře, prostřednictvím transparentního a nepřetržitého komunikačního kanálu můžete ještě lépe optimalizovat jeho výkon. Upřímné prostředí usnadní řešení problémů, zefektivní pracovní proces a samozřejmě ve výsledku zvýší výkonnost týmu.

Součástí upřímného prostředí jsou i pravidelné schůzky týmu nebo tzv. rodinné rady. Tady diskutujete důležité body a týmy jsou informovány o svém výkonu. V rámci rodiny hodnotíte zhoštění se domácích povinností nebo třeba i školní agendy, kroužků apod. Ve firmě můžete také členům týmu rozeslat formuláře s průzkumem s otevřenými otázkami, kde mohou jasně a promyšleně vyjádřit své odpovědi. A dát jim na to dostatek času.

Komunikace

10. Poděkování za dobře provedenou práci

Nejen kontrola, ale i poděkování za dobře provedenou práci jsou nezbytnou součástí správné komunikace vedení. Nedostatek uznání od vedoucího nebo od rodiče je něco, co vede k demotivaci nebo k nejistotě, zda se pracuje správně. Jistota správně odváděné práce je stejně důležitá jako motivace.

Buďte tedy uznalí a motivační, spravedlivě sdělte, co bylo uděláno dobře, kde jsou mezery a v čem, znovu pochvalte dobře odvedenou práci. Je to důležitá součást motivace, která funguje stejně dobře jako samotná motivace slovní.

Komunikace ve stylu lídrů: cesta k úspěchu vedení

Těchto deset základních vůdčích komunikačních dovedností, které by vůdce měl mít, by se mělo stát běžnou součástí vaší denní reality, ať jste vedoucím týmu nebo rodičem. Být vůdcem je náročný úkol. Ale díky čestné a otevřené komunikaci můžete podpořit nejen pracovní kulturu, ale i otevřenost podřízených či členů rodiny, která vám pomůže dosáhnout vašich cílů a pomůže vám i vašemu týmu dosáhnout všeho, co si zamanete nebo dostanete jako úkol z ještě vyššího postu, než zastáváte vy sami!

Vytvoření otevřeného komunikačního prostředí však není proces a pár minut nebo hodin. Zabere to spoustu dní, týdnů, možná i měsíců, než členové týmu přijmou fakt, že tomu tak opravdu je. Ale pokud do toho investujete dostatek času a energie, budete moci začít sklízet ty nejlepší možné odměny.

Zdroj: Lifehack.org

Často kladené dotazy

Co je vůdcovská komunikace a jak se liší od běžné komunikace?

Vůdcovská komunikace zahrnuje schopnosti, které pomáhají šéfovi udržet tým pohromadě a vést ho ke stanovenému cíli. Oproti běžné komunikaci zahrnuje vůdcovská komunikace výmluvnost, přesné vyjadřování cílů, povzbuzování a kontrolu členů týmu nebo rodinných příslušníků.

Jaké jsou zásady otevřených dveří a jak napomáhají komunikaci v rámci týmu?

Zásada otevřených dveří znamená, že vedoucí má vždy dveře otevřené pro lepší komunikaci s členy týmu. Otevřené dveře pomáhají vytvořit vztah založený na důvěře, kde členové týmu mohou svobodně vyjadřovat své názory, aniž by se obávali trestu nebo negativních důsledků. To vede k lepší výměně informací, názorů, přání, motivace a hodnocení.

Jak se přizpůsobit různým stylům komunikace členů týmu?

Přizpůsobení se různým stylům komunikace zahrnuje objevování nuancí v přístupu členů týmu ke sdělování informací, emocí a názorů. Je důležité najít, co motivuje jednotlivce a co je řídí v jejich životě a kariéře. Také je klíčové naslouchat každému členu týmu podle jeho komunikačního stylu a získat jistotu vzájemného porozumění.Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.


Podobné články:

online nákupy

Black Friday 2023

Vánoce se neúprosně blíží, a s nimi i nákupní šílenství. Než však začneme s úderem prvního prosince otevírat okénka adventního kalendáře, čeká nás...

prodejna mall.cz

Tipy a triky pro nakupování na Mall.cz

Internetový portál Mall.cz patří již mnoho let mezi nejoblíbenější e-shopy u nás . A není divu - nabídne jak skvělé ceny, tak opravdu obrovský...

úvodní obrázek Alza

11 zajímavostí o Alze: Co jste nevěděli o oblíbeném e-shopu

Alza právem patří mezi nejznámější české e-shopu s elektronikou. Nejen, že snad každý z nás zná maskota v podobě zeleného mimozemšťana, ale...

nábytek okay

Okay.cz není jen elektro: Tipy na kvalitní nábytek

Hledáte-li kvalitní nábytek pro váš domov, nemusíte chodit daleko. Oblíbený e-shop Okay.cz kromě elektroniky nabízí také široký výběr nábytku,...